De 159 235-1 in Dedensen-Gümmer. De loc is een Stadler Euro Dual. The 159 235-1 in Dedensen- Gümmer. The locomotive is a Stadler Euro Dual. Die 159 235-1 in Dedensen- Gümmer. Die Lokomotive ist eine Stadler Euro Dual.
De voormalige DB Schenker 155 046-6 is hier in Regensburg Hbf als MEG 708. The former DB Schenker 155 046-6 is here in Regensburg Hbf as MEG 708. Die ehemalige DB Schenker 155 046-6 ist hier in Regensburg Hbf als MEG 708.
De MEG is een maatschappij van DB Schenker en Transpetrol. The MEG is a company of DB Schenker and Transpetrol. Die MEG ist eine Gesellschaft von DB Schenker und Transpetrol.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 143 175-8 in Leipzig Nord. Bij de MEG rijdt de loc onder het nummer 609. The 143 175-8 in Leipzig North. At the MEG the locomotive runs under number 609. Die 143 175-8 in Leipzig Nord. Bei der MEG läuft die Lok unter der Nummer 609.
Achter de MEG 101 gaat de voormalige 204 358-6 en hier is de loc in Berlin Lichtenberg. The MEG 101 is originaly the 204 358- 6 and the loco is here in Berlin Lichtenberg. Die MEG 101 ist eigentlich die 204 358-6 und die Lok ist hier in Berlin Lichtenberg.
De 603 (143 851-4) met een autotrein in Dedensen-Gümmer. The 603 (143 851-4) with a car train in Dedensen-Gümmer. Die 603 (143 851-4) mit einem Autozug in Dedensen-Gümmer.
Ook de 602 (143 204-6) heeft een autotrein aan de haak in Dedensen- Gümmer. The 602 (143 204-6) also has a car train on the hook in Dedensen- Gümmer. Auch die 602 (143 204-6) hat in Dedensen-Gümmer einen Autozug am Haken.
De loc maakt onder de slogan ‘Deutschland braucht eine strake Schiene’ reclame voor de werving van nieuwe machinisten voor MEG. Under the slogan "Deutschland braucht eine starke Schiene", the locomotive advertises the recruitment of new drivers for MEG. Unter dem Slogan „Deutschland braucht eine starke Schiene“ wirbt die Lokomotive für die Rekrutierung neuer Fahrer für die MEG.
De 156 003-6 in Essen Hbf. Dit is één van de vier DR prototypes die in de DDR de serie 252 vormden. The 156 003-6 in Essen Hbf. This is one of the four DR prototypes that formed the series 252 in the GDR. Die 156 003-6 in Essen Hbf. Dies ist einer der vier DR-Prototypen, die in der DDR die Baureihe 252 bildeten.
De 143 344-0 (605) in Bitterfeld. De lok heeft een revisie gehad in het Aw Dessau en is bezig met het maken van een proefrit. The 143 344-0 (605) in Bitterfeld. The locomotive has been overhauled at the Aw Dessau and is being tested. Die 143 344-0 (605) in Bitterfeld. Die Lokomotive wurde im Aw Dessau überholt und wird erprobt.