De E 186 183-0 staat in Venlo gereed voor vertrek naar Rotterdam. The E 186 183-0 is in Venlo ready for departure to Rotterdam. Die E 186 183-0 ist in Venlo abfahrbereit für die Fahrt nach Rotterdam.
De E 186 183-0 en profil. The E 186 183-0 in profile. Die E 186 183 im Profil.
Bij het vallen van de avond passeert de E 186 182-2 het station van Dieren met een omgeleide trein. At sunset the E 186 182-2 passes the station of Dieren hauling a diverted freighttrain. Beim Sonnenuntergang fährt die E 186 182-2 durch den Bahnhof Dieren vor einem umgeleitetem Güterzug.
De E 186 183-0 voor een containertrein van Praag naar Salzburg Liefering in Salzburg Hbf. The E 186 183-0 hauls a containertrain from Prague to Salzburg Liefering in Salzburg Hbf. Die E 186 183-0 vor einem Containerzug von Prag nach Salzburg Liefering in Salzburg Hbf.
De E 186 187-1 in Dresden Hbf is gehuurd bij Railpool. The E 186 187-1 in Dresden Hbf is leased from Railpool. Die E 186 187-1 in Dresden Hbf ist gemietet von Railpool.
De E 186 289-5 is ook een huurloc. Ze draagt de nieuwe logo's in Dresden Hbf. The E 186 289-5 is also a leased loco. She has the new logos in Dresden Hbf. Die E 186 289-5 ist auch eine Mietlok. Sie hat die neuen Logo's in Dresden Hbf.
De 386 005-3 voor een containertrein uit Tsjechië in Dresden Hbf. The 386 005-3 hauls a containertrain from the Czech Republic in Dresden Hbf. Die 386 005-3 vor einem Containerzug aus Tschechien in Dresden Hbf.
De 386 014-5 hoort tot een serie van 20 eigen TRAXX locs van Metrans en is hier in Dresden Hbf. The 386 014-5 is part of a serie of 20 TRAXX locos owned by Metrans and she is here in Dresden Hbf. Die 386 014-5 gehört zu einer Serie von 20 Loks die Eigentum von Metrans sind und Sie ist hier in Dresden Hbf.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 185 510-5 komt uit de haven van Hamburg door Hamburg Harburg. The 185 510-5 is leaving the port of Hamburg in Hamburg Harburg. Die 185 510-5 verläßt den Hamburger Hafen und fährt durch Hamburg Harburg.
De nieuwe 386 009-5 mag eens door de wasstraat. The new 386 009-5 may look through the train wash. Die neue 386 009-5 könnte mal durch die Waschstraße.
386 039-2 in Valburg. De lok draagt de standaard Metrans huisstijl en is met de Praagshuttle op weg naar Waalhaven-Zuid. 386 039-2 in Valburg. The loco carries the standard Metrans house style and is on its way to Waalhaven-Zuid with the Prague Shuttle. 386 039-2 in Valburg. Die Lok trägt die Standard-Metrans-Farbgebung und ist mit dem Prague Shuttle auf dem Weg nach Waalhaven- Zuid
De 386 005-3 in Wels Hbf. Op de lok is reclame aangebracht voor de werving van machinisten bij Metrans. The 386 005-3 in Wels Hbf. Advertising has been placed on the locomotive for the recruitment of drivers at Metrans. Die 386 005-3 in Wels Hbf. Für die Rekrutierung von TF’s bei Metrans wurde auf der Lokomotive Werbung angebracht.
386 033-5 in Dedensen-Gümmer. Op de lok is de jubileumsticker ’30 Jaar Metrans’ onder het zijraam van de cabine aangebracht. 386 033-5 in Dedensen-Gümmer. The anniversary sticker '30 Years of Metrans' is affixed to the locomotive under the side window of the cabin. 386 033-5 in Dedensen-Gümmer. Der Jubiläumsaufkleber „30 Jahre Metrans“ ist an der Lokomotive unter dem Seitenfenster des Führerhauses angebracht.
386 030-1 in Hamm (Westf.) Hbf. Naast de ’30 Jaar Metrans’ sticker op de cabinedeur is ook de sticker ‘CSOB leasing’ op de lok aangebracht. 386 030-1 in Hamm (Westf.) Hbf. In addition to the '30 Years of Metrans' sticker on the cabin door, the 'CSOB leasing' sticker has also been affixed to the locomotive. 386 030-1 in Hamm (Westf.) Hbf. Neben der Plakette „30 Jahre Metrans“ an der Kabinentür ist auch die Plakette „CSOB Leasing“ an der Lokomotive angebracht.
386 034-3 met weer een enorm lange en goed beladen containertrein in Salzburg Taxham Europoark. 386 034-3 with another very long and well-loaded container train in Salzburg Taxham Europoark. 386 034-3 mit einem weiteren sehr langen und gut beladenen Containerzug in Salzburg Taxham Europoark.
Deze verbinding tussen Praag en Salzburg en terug rijdt 5 keer per week. This connection between Prague and Salzburg and back runs 5 times a week. Diese Verbindung zwischen Prag und Salzburg und zurück verkehrt 5 mal pro Woche.
185 547-7 in Gemünden am Main. De locomotief was destijds gehuurd van MRCE. 185 547-7 in Gemünden am Main. The locomotive was leased from MRCE at the time. 185 547-7 in Gemünden am Main. Die Lokomotive wurde damals von MRCE geleast
De 185 547-7 en de 185 556-8 in Gemünden am Main. Beide locomotieven dragen een relatief kleine Metrans sticker. The 185 547-7 and the 185 556-8 in Gemünden am Main. Both locomotives carry a relatively small Metrans sticker. Die 185 547-7 und die 185 556-8 in Gemünden am Main. Beide Lokomotiven tragen einen relativ kleinen Metrans- Aufkleber.
De 383 419-9 in Salzburg Taxham Europark met een containertrein. The 383 419-9 in Salzburg Taxham Europark with a container train. Die 383 419-9 in Salzburg Taxham Europark mit einem Containerzug.
De trein komt uit Praag en heeft bijna het eindpunt Salzburg Liefering bereikt. The train comes from Prague and has almost reached the terminus Salzburg Liefering. Der Zug kommt aus Prag und hat fast sein Ziel Salzburg Liefering erreicht.
187 511-1 in München-Heimeranplatz. De van Akiem gehuurde lok is op weg naar München-Riem. 187 511-1 in Munich-Heimeranplatz. The locomotive rented from Akiem is on its way to Munich-Riem. 187 511-1 in München-Heimeranplatz. Die bei Akiem angemietete Lokomotive ist auf dem Weg nach München-Riem.
187 512-9 in Dedensen-Gümmer. HHLA staat voor Hamburger Hafen und Logistik AG waarvan Metrans een dochteronderneming is. 187 512-9 in Dedensen-Gümmer. HHLA stands for Hamburger Hafen und Logistik AG of which Metrans is a subsidiary. 187 512-9 in Dedensen-Gümmer. HHLA steht für die Hamburger Hafen und Logistik AG, deren Tochter Metrans ist.