De NS 20 heeft als bijnaam Kameel. The NS 20 is nicknamed Camel. Der NS 20 hat den Beinamen Kamel.
De 276 sleept de Mat ‘36 252 uit de loods. The 276 pulls the class Mat ‘36 252 out of the locoshed. Die 276 schleppt den ET der Baureihe Mat ‘36 252 aus dem Lokschuppen.
De 252 in volle lengte. The 252 in full length. Der 252 in voller Länge.
Van links naar rechts: 904, 1501, 9901 en 1315. From the left to the right: 904, 1501, 9901 and 1315. Von Links nach Rechts: 904, 1501, 9901 und 1315.
Divers materieel met 904, 9901, 6464 en 2225. Several rolling stock with 904, 9901, 6464 and 2225. Verschiedenes Rollmaterial mit 904, 9901, 6464 und 2225.
Plan V 904. EMU class Plan V 904. ET der Baureihe Plan V 904.
Voormalige NS locs 1315, 1501, 2454, 2225 en 2215. Former NS locos 1315, 1501, 2454, 2225 and 2215. Ehemalige NS Loks 1315, 1501, 2454, 2225 und 2215.
De 1315 is door Alsthom gebouwd. The 1315 is constructed by Alsthom. Die 1315 ist bei Alsthom gebaut.
De 1501 is een voormalige British Rail loc. The 1501 is a former British Rail Loco. Die 1501 ist eine ehemalige British Rail Lok.
De 2215 en de 2225. The 2215 and the 2225. Die 2215 und die 2225.
De bruine 2225 en de gele 2215. The brown 2225 and the yellow 2215. Die braune 2225 und die gelbe 2215.
1315, 1501 en 2454. 1315, 1501 and 2454. 1315, 1501 und 2454.
De 2454 zonder NS vignet. The 2454 without the NS logo. Die 2454 ohne NS Logo.
Nu is de 2454 voorzien van het NS vignet. Now is the 2454 equiped with the NS logo. Jetzt hat die 2454 das NS Logo.
Breng 5047 en de Arriva stellen 450 en 382. Breng 5047 and the Arriva EMU’s 450 and 382. Breng 5047 und die Arriva EMU’s 450 und 382.
De 5047 rijdt voor het Connexxion merk Breng. The 5047 drives for the Connexxion brand Breng. Der 5047 fährt für die Connexxion Marke Breng.
6464, 904, 2215 en de 2454. 6464, 904, 2215 and the 2454. 6464, 904, 2215 und die 2454.
6464, Strukton 303002 en de 904. 6464, Strukton 303002 and the 904. 6464, Strukton 303002 und dem 904.
DB Cargo Nederland 6464. DB Cargo Netherlands 6464. DB Cargo Niederlande 6464.
Rail Experts 9901, 2225, 2215 en de 6464. Rail Experts 9901, 2225, 2215 and the 6464. Rail Experts 9901, 2225, 2215 und die 6464.
De 303002 en de 6464 zijn beiden gebouwd bij MAK in Kiel. The 303002 and the 6464 are both constructed by MAK in Kiel. Die 303002 und die 6464 sind beide durch MAK in Kiel gebaut.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Arriva 450 en de Breng 5047. Arriva 450 and the Breng 5047. Arriva 450 und der Breng 5047.