De VT 643.20 staat klaar voor vertrek en de VT 734 is net aangekomen in Berlin Lichtenberg. The VT 643.20 is ready for departure and the VT 734 has just arrived at Berlin Lichtenberg. Der VT 643.20 ist abfahrbereit und der VT 734 ist gerade eingefahren in Berlin Lichtenberg.
De VT 643.20 is een Talent van Bombardier. The VT 643.20 is a Talent by Bombardier. Der VT 643.20 ist ein Talent von Bombardier.
De VT 738 rijdt op de Oderlandbahn en is hier in Berlin Lichtenberg. The VT 738 is driving on the Oderlandbahn and is here in Berlin Lichtenberg. Der VT 738 fährt auf der Oderlandbahn und ist hier in Berlin Lichtenberg.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De VT 11 is een Stadler RS 1 en is hier te zien op de InnoTrans in Berlijn. The VT 11 is a Stadler RS 1 and stands here at the InnoTrans in Berlin. Der VT 11 ist ein Stadler RS 1 und de VT ist hier auf der InnoTrans in Berlin.
Op de InnoTrans was in 2016 de 632 024 te zien, een Pesa Link aus Polen. On the InnoTrans 2016 could we see the 632 024, a Pesa Link from Poland. Auf der InnoTrans 2016 sahen wir den 632 024, ein Pesa Link aus Polen.
Niederbarnimer Eisenbahn