De 701 is pas afgeleverd door Vossloh in Kiel. The 701 is just delivred by Vossloh in Kiel. Die 701 ist gerade abgeliefert durch Vossloh in Kiel.
Shunter nr. 1 in Zwolle is bezig met een NSR Buffel. Shunter no. 1 in Zwolle is busy with a NSR Buffalo. Shunter Nr. 1 in Zwolle ist beschäftigt mit einem NSR Büffel.
De fonkelnieuwe 710 - 711 en 712 in Heerlen. The brandnew 710 - 711 and 712 in Heerlen. Die Nietnagel neuen 710 - 711 und 712 in Heerlen.
Overdag ziet de 710 dan zo uit in Heerlen. During daylight looks the 710 that way in Heerlen. Im Tageslicht siet die 710 so aus in Heerlen.
De 710 staat voor het NedTrain Services gebouw in Heerlen. The 710 is standing in front of the NedTrain Services building in Heerlen. Die 710 steht vor dem NedTrain Services gebäude in Heerlen.
711 gaat voor onderhoud mee met trein 80581 achter NSR 1826 van Heerlen naar Maastricht. 711 is going for maintenance from Heerlen to Maastricht in train 80581 behind the NSR 1826. 711 geht für Wartungsarbeiten von Heerlen nach Maastricht in Zug 80581 hinter der NSR 1826.
De 673 werd jarenlang gebruikt in het Revisiebedrijf Haarlem. The 673 was many years used in use at the Refurbishment service Haarlem. Die 673 wurde Jahrelang eingesetzt im Ausbesserungswerk Haarlem.
De 708 met de automatische koppeling in Roosendaal. The 708 with the automatic coupling in Roosendaal. Die 708 mit der automatischen Kupplung in Roosendaal.
De 712 in het zonnetje in Heerlen. The 712 in the sun in Heerlen. Die 712 in der Sonne in Heerlen.
De 705 heet nu Willem en rijdt voor het onderhoudsbedrijf Zwolle. The 705 is now called Willem and she's driving in front of the Maintenance service in Zwolle. Die 705 ist auf den Namen Willem getauft und fährt vor dem Bw Zwolle.
De 706 Martin in het Onderhoudsbedrijf Amsterdam Zaanstraat. The 706 Martin in the maintenance service Amsterdam Zaanstreet. Die 706 im Wartungswerk Amsterdam Zaanstraße.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 711 en de 710 staan in de nacht in de sneeuw in Heerlen. The 711 and the 710 are standing in the snow in the night in Heerlen. Die 711 und die 710 stehen im Schnee während der Nacht in Heerlen.