Klik
K
De 2825 in Aachen West met de modal-shift bestickering. The 2825 in Aachen West with the modal-shift vinyls. Die 2825 in Aachen West met der modal-shift Beschriftung.
De andere kant van de loc met een andere tekst. The other side of the loco with an other tekst. Die andere Seite der Lok mit einem anderen Text.
De 2904 komt van Antwerpen Noord Vormingstation door Antwerpen Noorderdokken. The 2904 passes Antwerp Noorderdokken coming from Antwerp North Shuntingyard. Die 2904 fährt bei Antwerpen Noorderdokken und Sie kommt vom Rangierbahnhof Antwerpen Nord.
In Antwerpen Noord staan de 5212 en de 5404 tussen heel wat terzijde gestelde 77-ers. In Antwerp North are the 5212 and the 5404 standing between a lot of class 77 locos who are set aside. In Antwerpen Nord stehen die 5212 und die 5404 zwischen viele Z-gestellte Loks der Baureihe 77.
De 1343 heeft de CFL 3017 vast in Antwerpen Noorderdokken. The 1343 is in company of the CFL 3017 in Antwerp Noorderdokken. Die 1343 vor der CFL 3007 in Antwerpen Noorderdokken.
De 2621 en de 2610 passeren Antwerpen Noorderdokken. The 2621 and the 2610 are passing Antwerp Noorderdokken. Die 2621 und die 2610 fahren durch Antwerpen Noorderdokken.
2346 en 2010 genieten van de zondagse rust in Zwankendamme bij Zeebrugge. 2346 and 2010 are enjoying the sundayrest in Zwankendamme near Zeebrugge. 2346 und 2010 genießen die Sonntagsruhe in Zwankendamme bei Zeebrügge.
2024 komt van Antwerpen Noord door de Noorderdokken. 2024 is coming from Antwerp North and passes the Noorderdokken. 2024 kommt aus Antwerpen Nord und fährt durch die Noorderdokken.
2813 staat in Venlo klaar voor vertrek naar Rotterdam. 2813 is in Venlo ready for departure to Rotterdam. 2813 steht in Venlo abfahrbereit für die Fahrt nach Rotterdam.
2806 is hier in Venlo. 2806 is here in Venlo. 2806 ist hier in Venlo.
2816 komt van Venlo af door Horst- Sevenum gereden. 2816 is passing Horst-Sevenum coming from Venlo. 2816 fährt durch Horst-Sevenum aus Venlo kommend.
De 2810 komt door Herzogenrath met een omgeleide goederentrein van Aken West naar Keulen Gremberg. The 2810 passes Herzogenrath hauling a diverted cargo train from Aachen West to Cologne Gremberg. Die 2810 fährt durch Herzogenrath vor einen umgeleiteten Güterzug von Aachen West nach Köln Gremberg.
Ook de 2823 komt door Herzogenrath vanwege werkzaamheden tussen Aken en Düren. Also the 2823 passes Herzogenrath due to railtracks works between Aachen and Düren. Auch die 2823 fährt durch Herzogenrath wegen den Gleisbauarbeiten zwischen Aachen und Düren.
2804 is op weg naar Keulen Gremberg en passeert hier Keulen West. 2804 is heading for Cologne Gremberg and she passes here Cologne West. 2804 ist unterwegs nach Köln Gremberg und fährt hier durch Köln West.
De nieuwe 2838 rangeert in Aken West. The new 2838 is shunting in Aachen West. Die neue 2838 rangiert in Aachen West.
Twee zussen naast elkaar in Aken West. Two sisters next to eachother in Aachen West. Zwei Schwestern neben einander in Aachen West.
2806 is op weg naar Zeebrugge met BMW's. 2806 is heading for Zeebrugge with BMW's. 2806 ist nach Zeebrügge unterwegs mit BMW's.
2828 en 2832 gaan naar hun volgende trein. 2828 and 2832 are going to their next trains. 2828 und 2832 fahren vor ihren nächsten Zügen.
1327 en 1325 komen door het Franse Thionville gereden richting Luxemburg. 1327 and 1325 are passing the French city of Thionville in the direction of Luxembourg. 1327 und 1325 fahren durch dem französischen Thionville in Richtung Luxemburg.
Op kerstavond 2008 staan de 2822 en de 2808 in Aken West. On christmas evening are the 2822 and the 2808 standing in Aachen West. Am Heiligabend stehen die 2822 und die 2808 in Aachen West.
De reeks 28 is na het in dienst nemen van de electrificatie van de lijn Montzen - Aken West vaak hier in Aken West te zien. The class 28 is after starting the electrical service on the line Montzen - Aachen West very much present in Aachen West. Die Baureihe 28 ist nach der Inbetriebnahme der Elektrifizierung der Strecke Montzen - Aachen West oft in Aachen West zu sehen.
De 2008 staat in de bundel Zandvliet in Antwerpen voor een kolentrein naar Mannheim. The 2008 is standing in the Zandvliet yard in Antwerp in front of a coaltrain to Mannheim. Die 2008 steht im Rangierbahnhof Zandvliet in Antwerpen vor einem Kohlezug nach Mannheim.
De 2316 heeft een nieuwe laklaag gekregen tijdens een revisie in Salzinnes. De loc staat hier voor de Tractiewerkplaats Antwerpen Noord. The 2316 has got a new layer of vernish during a grand overhaul in Salzinnes. The loco is standing here in front of the traction workshop Antwerp North. Die 2316 hat einen Neulack erhalten während einer Hauptuntersuchung in Salzinnes. Die Lok steht hier vor der Traktionswerkstatt Antwerpen Nord.
De 2608 en de 2023 staan in de bundel in Antwerpen Noord. The 2608 and the 2023 are standing in the yard of Antwerp North. Die 2608 und die 2023 stehen im Rangierbahnhof Antwerpen Nord.
In het ochtendlicht staat de 2107 in Antwerpen Noord. In the morninglight is the 2107 standing in Antwerp North. Im Morgenlicht steht die 2107 in Antwerpen Nord.
1301 staat naast de 2556 - 2552 en de 2558 in Antwerpen Noord. 1301 is standing next to the 2556 - 2552 and the 2558 in Antwerp North. 1301 steht neben der 2556 - 2552 und der 2558 in Antwerpen Nord.
Op deze bijzondere foto staat de 2329 voor de 9 hoog opgestapelde containers in de bundel Lillo. On this special picture is the 2329 standing in front of the 9 high stacked containers in the yard of Lillo. Auf diesem besonderen Bild steht die 2329 vor die 9 hoch gestapelten Container im Rangierbahnhof Lillo.
De 7854 is voor lijnstudieritten onderweg en staat hier even in de bundel Berendrecht. The 7854 is for linestudy's in use and she's standing here in Berendrecht yard. Die 7854 ist für die Streckenkunde unterwegs und Sie hält hier kurz im Rangierbahnhof Berendrecht.
De geheel gepoetste 1318 staat voor een lijnstudierit in Ramskapelle bij Zeebrugge. The complete cleaned 1318 is for a linestudy trip in Ramskapelle near Zeebrugge. Die ganz gereinigte 1318 steht für eine Streckenkundefahrt in Ramskapelle bei Zeebrugge.
Een zeldzame gast in Essen is de reeks 13. De 1342 en de 1309 staan hier voor lijnstudieritten. Het personeel steekt even per passagierstrein de grens over naar Roosendaal en komt meteen weer terug en de rit gaat dan weer verder met de reeks 13. A very rare guest in Essen is the class 13. The 1342 and the 1309 are standing here for linestudy trips. The personel is just crossing the border to Roosendaal by a passenger train and they are coming right back and the trip wil be continued by the class 13. Ein seltener Gast in Essen ist die Baureihe 13. Die 1342 und die 1309 stehen hier für Streckenkunde Fahrten. Das Personal ist kurz über die Grenze nach Roosendaal in einem Reisezug und sie kommen gleich wieder zurück und die Fahrt geht dann wieder weiter mit den Loks der Baureihe 13.
De 2629 wacht op haar volgende opdracht in Antwerpen Noord. The 2629 is waiting for her next job in Antwerp North. Die 2629 wartet auf Ihrer nächsten Aufgabe in Antwerpen Nord.
In de oudste groene kleurstelling staat de 6244 in Antwerpen Noord. In the oldest green livery is the 6244 standing in Antwerp North. In der ältesten grünen Farbgebung steht die 6244 in Antwerpen Nord.
De iets modernere groene kleurstelling draagt de 6256 hier in Antwerpen Noord. The something more modern green livery is the 6256 wearing here in Antwerp North. Die etwas modernere grüne Farbgebung hat die 6256 hier in Antwerpen Nord.
2553 komt met de lege kaltrein Beverwijk - Hermalle door Bressoux. 2553 is hauling the empty limestone train from Beverwijk to Hermalle through Bressoux. 2553 zieht den leeren kalkzug von Beverwijk nach Hermalle durch Bressoux.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern