Klik
K
De 2803 met NMBS rijtuigen als Benelux in Amsterdam Centraal. The 2803 with NMBS carriages as Benelux train in Amsterdam Central. Die 2803 mit SNCB Wagen als Beneluz Zug in Amsterdam Hbf.
De 1915 voor een IC met bestemming Knokke in Ramskapelle. The 1915 hauls an IC with destination Knokke in Ramskapelle. Die 1915 vor einem IC mit Zielbahnhof Knokke in Ramskapelle.
De 1920 in Eupen voor de IC naar Oostende. The 1920 in Eupen in front of the IC to Oostende. Die 1920 in Eupen vor dem IC nach Ostende.
De 2803 in Antwerpen Centraal voor een IC Den Haag HS - Brussel Zuid. The 2803 in Antwerp Central hauling an IC from The Hague HS to Brussels South. Die 2803 in Antwerpen Hbf vor einem IC von Den Haag HS nach Brüssel Süd.
De 419 naast de 1811 in Antwerpen- Berchem. The 419 next to the 1811 in Antwerp-Berchem. Der 419 neben der 1811 in Antwerpen-Berchem.
De 1811 sleept een IC naar Antwerpen Centraal. The 1811 is hauling an IC to Antwerp Central. Die 1811 schleppt einem IC zum Antwerper Hauptbahnhof.
De 08068 in Antwerpen-Berchem als L-trein Antwerpen - Leuven. The 08068 in Antwerp-Berchem as regional train Antwerp - Leuven. Der 08068 in Antwerpen-Berchem als Regionalzug Antwerpen - Leuven.
De HLE 19 wordt nog steeds in de IC dienst Eupen-Oostende ingezet. Hier komt de 1921 met de IC naar Oostende door Trooz gereden. The Class 19 locos are stiil in the IC services Eupen-Oostende. Here is the 1921 passing Trooz hauling the IC to Oostende. Die Baureihe 19 ist noch immer im IC Dienst Eupen-Ostende. Hier fährt die 1921 durch Trooz vor einem IC nach Ostende.
Hier is de automatische koppeling van de 1921 goed te zien. Here we have a good view on the automatic coupling of the 1921. Hier ist die automatische Kupplung der 1921 gut zu sehen.
De 1804 met M4 rijtuigen hebben weekend rust in Welkenraedt. The 1804 with class M4 carriages are having weekend rest in Welkenraedt. Die 1804 mit Reisezugwagenn der Baureihe M4 haben Wochenend Ruhe in Welkenraedt.
De 175 en de 155 staan gereed voor vertrek in Aken Hbf. The 175 and the 155 are ready for departure in Aachen Hbf. Der 175 und der 155 sind abfahbereit in Aachen Hbf.
De 1873 staat geparkeerd in Welkenraedt. The 1873 is parked in Welkenraedt. Die 1873 steht geparkt in Welkenraedt.
1870 met de IC naar Eupen in Oostende. 1870 with the IC to Eupen in Oostende. 1870 mit dem IC nach Eupen in Ostende.
De 1906 met de Schwab koppeling in Wildenrath. The 1906 with the Schwab coupling in Wildenrath. Die 1906 mit der Schwab Kupplung in Wildenrath.
De 08521 draait zijn rondjes op de testring in Wildenrath. The 08521 is making it's rounds on the testcircle in Wildenrath. Der 08521 dreht seine Runden auf dem Testring in Wildenrath.
De 1913 en de 08524 staan in het Testcentrum van Siemens in Wildenrath. The 1913 and the 08524 are standing in the Siemens Testcentre in Wildenrath. Die 1913 und der 08524 stehen im Siemens Testcenter in Wildenrath.
De 1811 duwt de IC-A naar Eupen in Welkenraedt. The 1811 pushes the IC-A to Eupen in Welkenraedt. Die 1811 schiebt den IC-A nach Eupen in Welkenraedt.
De 08504 werd samen met de 08503 en de 08502 van Siemens naar België overgebracht. Ze staan hier in Aken West. The 08504 was together with the 08503 and the 08502 transported from Siemens to Belgium. They are standing here in Aachen West. Der 08504 wurde zusammen mit dem 08503 und dem 08502 von Siemens nach Belgien gebracht. Sie stehen hier in Aachen West.
De 1346 met haar opvolgerster, de 1820, in Welkenraedt. The 1346 with her successor, the 1820, in Welkenraedt. Die 1346 mit ihrer Nachfolgerin, die 1820, in Welkenraedt.
De 905 in het schitterende Antwerpen Centraal. The 905 in the gorgeous station of Antwerp Central. Der 905 im schönen Antwerper Hbf.
De 313 naast de Train of Ideas in Antwerpen Centraal. The 313 next tot the Train of Ideas in Antwerp Central. Der 313 neben dem Train of Ideas in Antwerpen Hbf.
Samen in de IC dienst, de 1803 en de 1346 in Welkenraedt. Together in the IC services, the 1803 and the 1346 in Welkenraedt. Zusammen im IC Dienst, die 1803 und die 1346 in Welkenraedt.
De 1801 was in Oostende voor de instructie van machinisten op de reeks 18. The 1801 was in Oostende for driver instruction on the class 18. Die 1801 war in Ostende für die Einweisung von Lokführer auf der Baureihe 18.
In Oostende staan de 1608 - 1602 - 1603 - 1606 - 1605 - 1604 en de 1601 te wachten op wat de toekomst zal brengen. In Oostende are the 1608 - 1602 - 1603 - 1606 - 1605 - 1604 and the 1601 are waiting for what the future will bring. In Ostende warten die 1608 - 1602 - 1603 - 1606 - 1605 - 1604 und die 1601 auf was die Zukunft Ihnen bringen wird.
De 1601 - 1604 - 1605 - 1606 - 1603 - 1602 en de 1608 in de voorjaarszon in Oostende. The 1601 - 1604 - 1605 - 1606 - 1603 - 1602 and the 1608 in the springsun in Oostende. Die 1601 - 1604 - 1605 - 1606 - 1603 - 1602 und die 1608 in der Frühjahrssonne in Ostende.
2103 vertrekt uit Oostende naar Kortrijk. 2103 is leaving Oostende for Kortrijk. 2103 fährt aus Ostende ab nach Kortrijk.
Kleine show in De Panne met 2320 - 2353 - 362 - 2730 - 566 en 421. Small show in De Panne with 2320 - 2353 - 362 - 2730 - 566 and 421. Kleine Ausstellung in De Panne mit 2320 - 2353 - 362 - 2730 - 566 und 421.
2747 met het nieuwe NVR nummer in het midden van de gele band in Brugge. 2747 with the new NVR number in the middle of the yellow line in Brugge. 2747 mit der neuen NVR Nummer in der Mitte des gelben Streifens in Ostende.
1860 en 1833 hebben weer een aantal ritten op het testcentrum van Siemens achter de rug. De locs staan hier in Mönchengladbach Hbf. 1860 and 1833 has some testdrives done on the Siemens testcentre. The locos are standing here in Mönchengladbach Hbf. 1860 und 1833 haben wieder Ihre Runden gedreht beim Siemens Prüfcenter. Die Loks stehen hier in Mönchengladbach Hbf.
1822 - 1820 en 1818 staan in Mönchengladbach Hbf in de vroege ochtend. 1822 - 1820 and 1818 are standing in Mönchengladbach Hbf in the early morning. 1822 - 1820 und 1818 stehen in Mönchengladbach Hbf im frühen Morgen.
1802 staat in Mönchengladbach Hbf. 1802 stands in Mönchengladbach Hbf. 1802 steht in Mönchengladbach Hbf.
De 1821 en de 1802 gingen weer terug van Mönchengladbach Hbf naar Siemens in München-Allach. The 1821 and the 1802 are going back to Siemens in Munich-Allach from Mönchengladbach Hbf. Die 1821 und die 1802 gehen von Mönchengladbach Hbf zurück nach Siemens in München-Allach.
7819 is de rangeerloc van dienst in Oostende. 7819 is the shunter in service in Oostende. 7819 ist die Rangierlok vom Dienst in Ostende.
De gouden 1608 staat in het zonnetje in Oostende. The golden 1608 stands in the sun in Oostende. Die goldene 1608 steht in der Sonne in Ostende.
De volgende dag is de 1608 in Oostende van de andere kant gefotografeerd en de zon was er die dag niet. The next day was the 1608 in Oostende photographed from the other side and the sun wasn't there that day. Der nächste Tag wurde die 1608 von der anderen Seite fotografiert und die Sonne war an dem Tag nicht anwesend.
De IC uit Blankenberge komt binnen in Brugge. The IC from Blankenberge is arriving in Brugge. Der IC aus Blankenberge fährt in Brügge ein.
De 2753 heeft de IC uit Knokke naar Brugge gebracht. The 2753 has brought the IC from Knokke to Brugge. Die 2753 hat den IC aus Knokke nach Brügge gebracht.
In Brugge worden beide IC's gekoppeld en samen gaan ze naar Hasselt en Tongeren. In Brugge are getting both IC's coupled and the went together to Hasselt and Tongeren. In Brügge werden beide IC's gekuppelt und zusammen fahren sie nach Hasselt und Tongeren.
De 653 en de 178 naast elkaar in Brugge. The 653 and the 178 next to eachother in Brugge. Der 653 und der 178 neben einander in Brügge.
De 2156 komt met de IC uit Kortrijk binnen in Oostende. The 2156 is arriving with the IC from Kortrijk in Oostende. Die 2156 fährt mit dem IC aus Kortrijk ein in Ostende.
De 561 komt uit Antwerpen binnen in Oostende. The 561 is from Antwerp arriving in Oostende. Der 561 fährt aus Antwerpen ein in Ostende.
De 8052 staat in Eynatten op een Italiaanse dieplader voor verder transport naar ???? The 8052 stands in Eynatten on a Italian flatbed trailer for further transport to ???? Die 8052 steht in Eynatten auf einem italiänischem Tieflader zum weiter Transport nach ????
De 1358 staat met een technisch defect in Maastricht Randwyck. The 1358 is standing with technical problems in Maastricht Randwyck. Die 1358 steht mit einem technischem Defekt in Maastricht Randwyck.
De 1601 rijdt met de P-Trein uit Schaerbeek binnen in Oostende. The 1601 is arriving in Oostende hauling the P-Train from Schaerbeek. Die 1601 fährt in Ostende ein vor dem P-Zug aus Schaerbeek.
Drie locgeneraties naast elkaar in Oostende, 1605, 1347 en 2117. Three locogenerations next to eachother in Oostende, 1605, 1347 and 2117. Drei Lokgenerationen neben einander in Ostende, 1605, 1347 und 2117.
De 2117 staat in Oostende geparkeerd. The 2117 is parked in Oostende. Die 2117 steht in Ostende geparkt.
De rijtuigen worden door een reeks 77 weggesleept in Oostende en de 1605 gaat er langzaam achteraan. The carriages will be hauled by a class 77 in Oostende and the 1605 follows slowly. Die Wagen werden durch eine Lok der Baureihe 77 weggezogen in Ostende und die 1605 fährt langsam hinterher.
De 166 staat in Aken Hbf klaar voor de rit naar Liers. The 166 is in Aachen Hbf ready for departure to Liers. Der 166 steht in Aachen Hbf abfahrbereit für die Fahrt nach Liers.
Dezelfde Belgische Thalys 4303 staat hier 3 uur later in Parijs Gare du Nord. The same Belgian Thalys 4303 is 3 houres later in Paris Gare du Nord. Derselbe belgische Thalys 4303 ist 3 Stunden später in Paris Gare du Nord.
De museumloc 5166 komt hier als afscheidsrit voor een machinist van het depot Antwerpen Noord binnen in de gelijknamige stelplaats. The museumloco 5166 is here arriving in Antwerp Noirth as farewell tour for a train driver of the Antwerp North depot. Die Museumslok 5166 fährt als Abschiedsfahrt für einem Lokführer des Bw's Antwerpen Nord in dem gleichnamigen Rangierbahnhof ein.
De andere museumloc van Antwerpen Noord is de 201010 die hier vertrekt voor een rit. The other museumloco from Antwerp North is the 201010 who's here leaving for a trip. Die andere Museumslok in Antwerpen Nord ist die 201010 die hier abährt für eine Fahrt.
De 1608, 1606 en 1604 bij het ochtendgloren in Welkenraedt. The 1608, 1606 and 1604 at the beginning of the day in Welkenraedt. Die 1608, 1606 und 1604 beim Sonnenaufgang in Welkenraedt.
De 1503 stopt in Angleur met de P- trein naar Gouvy. The 1503 is stopping in Angleur hauling the P-train to Gouvy. Die 1503 hält in Angleur mit dem P- Zug nach Gouvy.
2243 is in Luik Guillemins bezig als opdrukloc op het het hellend vlak van Ans. 2243 is in Liège Guillemins busy als pushloco on the hill to Ans. 2243 ist in Lüttich Guillemins beschäftigt als Schiebelok auf dem Hügel nach Ans.
Lang geleden! De 1804 staat in Oostende gereed met de D-trein naar Keulen. A long time ago! The 1804 is ready for departure in Oostende in front of the express train to Cologne. Lange ist es her! Die 1804 steht in Ostende abfahrbereit vor dem D-Zug nach Köln.
De 1605 en de 1602 staan in de morgen in Welkenraedt te wachten. The 1605 and the 1602 are waiting in the morning in Welkenraedt. Die 1605 und die 1602 warten am Morgen in Welkenraedt.
5515 heeft de 1501 op sleeptouw en ze passeren hier door Angleur. 5515 is hauling the 1501 at the passage through Angleur. 5515 hat die 1501 am Haken bei der Durchfahrt in Angleur.
Tot slot zien we de 687 en de 2243 in Luik Guillemins. At the end we see the 687 and the 2243 in Liège Guillemins. Zum Schluß sehen wir den 687 und die 2243 in Lüttich Guillemins.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 1182 wordt hier door de 1335 weggesleept in Oostende. The 1182 is pulled away by the 1335 in Oostende. Die 1182 wird durch die 1335 weggeschleppt in Ostende.
1335 en de 1182, die de hele dag in Oostende gestaan heeft. 1335 and the 1182, who stayed all day long in Oostende. 1335 und die 1182, die den ganzen Tag in Ostende gestanden hat.
De 539 komt als IC uit Tongeren in Knokke binnen. The 539 is arriving at Knokke coming from Tongeren as IC. Der 539 fährt als IC aus Tongeren in Knokke ein.
Thalys 4303 komt vanuit Keulen binnen in Aken Hbf. Thalys 4303 is arriving in Aachen Hbf coming from Cologne. Thalys 4303 fährt aus Köln in den Aachener Hauptbahnhof ein.
De 266 is in Bressoux gestopt op weg van Maastricht naar Luik Guillemins. The 266 is stopped in Bressoux on it's way from Maastricht to Liège Guillemins. Der 266 hält in Bressoux auf seinem Weg von Maastricht nach Lüttich Guillemins.