Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De nieuwe 245 210-0 vertrekt uit Hamburg Altona op weg naar Sylt. The new 245 210-0 is leaving Hamburg Altona for Sylt. Die neue 245 210-0 fährt aus Hamburg Altona ab nach Sylt.
De complete stam in de zon. The complete rake in the sun. Der komplette Zug in der Sonne.
De ER 20-011, hier in Hamburg Altona, is nu eigendom van Beacon Rail Leasing. The ER 20-011, here in Hamburg Altona, is now property of Beacon Rail Leasing. Die ER 20-011, hier in Hamburg Altona, ist jetzt Eigentum der Beacon Rail Leasing.
De 245 212-6 in de NAH kleuren in Hamburg Altona. The 245 212-6 in the NAH livery in Hamburg Altona. Die 245 212-6 in der NAH Farbgebung in Hamburg Altona.
De DE2000-02 vertrekt uit Hamburg Altona als losse loc naar Hamburg Veddel. The DE2000-02 leaves Hamburg Altona for Hamburg Veddel as single loco. Die DE2000-02 fährt aus Hamburg Altona ab als Tfzf nach Hamburg Veddel.
De DE2000-03 met de Radio Schleswig Holstein reclame in Hamburg Altona. The DE2000-03 with the Radio Schleswig Holstein vinyls in Hamburg Altona. Die DE2000-03 mit der Radio Schleswig Holstein Werbung in Hamburg Altona.
Hercules feestje in Hamburg Altona met de DE2000-02, de ER 20-001 en de ER 20-014. Hercules party in Hamburg Altona with the DE2000-02, the ER 20-001 and the ER 20-014. Herkules Treffen in Hamburg Altona mit der DE2000-02, die ER 20-001 und der ER 20-014.
Verschillende kleurstelling passen goed op deze locs. Different livery's looks good on these locos. Verschiedene Farbgebungen stehen diese Loks Gut.
De DE2000-02 en de ER 20-001 zijn samen in Hamburg Altona aangekomen. The DE2000-02 and the ER 20-001 are arrived together in Hamburg Altona. Die DE2000-02 und die ER 20-001 sind zusammen in Hamburg Altona angekommen.
De ER 20-001 in de oude Siemens Dispolok kleuren. The ER 20-001 in the old Siemens Dispolok livery. Die ER 20-001 in der alten Siemens Dispolok Fabrgebung.
En de ER 20-014 in de nieuwe MRCE Dispolok kleuren. And the ER 20-014 in the new MRCE Dispolok livery. Und die ER 20-014 in der neuen MRCE Dispolok Farbgebung.
De trein uit Westerland op Sylt komt binnen in Hamburg Altona. The train from Westerland on the island of Sylt arrives in Hamburg Altona. Der Zug aus Westerland auf Sylt fährt in Hamburg Altona ein.
De MAK DE 2700-02 is een voormalige NSB (Noorse Spoorwegen) Di 4 die door de NSB terug gegeven zijn aan fabrikant MAK. The MAK DE 2700-02 is a former NSB (Norwegian Railways) class Di 4 who was given back to the manufacturer MAK by the NSB. Die MAK DE 2700-02 ist eine ehemalige NSB (Nordische Staatsbahn) Di 4 die durch die NSB zurück gegeben ist an den Lieferanten MAK.
Een gecombineerd 1e en 2e klasse rijtuig gebouwd door Bombardier. A combined 1st and 2nd class carriage build by Bombardier. Ein kombinierter 1. und 2. Klasse Wagen gebaut von Bombardier.
Hier staat de complete trek-duw trein in Hamburg Altona. Here stands the complete push-pull train in Hamburg Altona. Hier steht der komplette Wendezug in Hamburg Altona.
De NOB rijdt ook met deze Hercules diesellocs, zoals de ER 20-011, hier in Hamburg Altona. The NOB is driving also with the Hercules diesellocos, like the ER 20- 011, here in Hamburg Altona. Die NOB fährt auch mit den Herkules Dieselloks, wie die ER 20-011, hier in Hamburg Altona.
De DE 2700-12 staat gereed voor vertrek in Hamburg Hbf. The DE 2700-12 is ready for departure in Hamburg Hbf. Die DE 2700-12 steht bereit für die Abfahrt in Hamburg Hbf.
De behoorlijk lange trein vertrekt uit Hamburg Hbf naar Westerland/Sylt. The very long train is leaving Hamburg Hbf for Westerland/Sylt. Der lange Zug fährt aus Hamburg Hbf ab nach Westerland/Sylt.