E 186 121 voor de Fyra van Breda naar Amsterdam in Rotterdam Centraal. E 186 121 in front of the Fyra from Breda to Amsterdam in Rotterdam Central. E 186 121 vor dem Fyra von Breda nach Amsterdam in Rotterdam Hbf.
De 2838 is van NMBS Logistics gehuurd en staat hier met de Benelux Brussel Zuid - Amsterdam in Rotterdam Centraal. The 2838 is rented from NMBS Logistics and hauls here the Benelux Brussels South - Amsterdam in Rotterdam Central. Die 2838 ist von SNCB Logistics gemietet und steht hier vor dem Benelux Brüssel Süd - Amsterdam in Rotterdam Hbf.
Deze rijtuigen zijn voor een langere tijd van de ÖBB gehuurd en zijn nu voorzien van een NS logo. These carriages are rented for a longer period from the ÖBB and they carry now a NS logo. Diese Wagen sind für einen längeren Zeitraum von der ÖBB gemietet und tragen deshalb jetzt ein NS Logo.
De ICE 4653 is via Venlo omgeleid en staat daar te wachten om verder te mogen naar Duitsland. The ICE 4653 is diverted via Venlo and the EMU is waiting there for permission to go to Germany. Der ICE 4653 ist über Venlo umgeleitet und er wartet da auf die Genehmigung zur Weiterfaht nach Deutschland.
De E 186 111 is in Antwerpen Luchtbal op weg naar Amsterdam Centraal. The E 186 111 is in Antwerp Luchtbal heading for Amsterdam Central. Die E 186 111 ist in Antwerpen Luchtbal unterwegs nach Amsterdam Hbf.
E 186 113 komt met een stam Prio rijtuigen van de Watergraafsmeer naar Maastricht bij Beatrixhaven Aansluiting. E 186 113 is hauling Prio carriages from the Watergraafsmeer to Maastricht near Beatrixharbour Junction. E 186 113 hat Prio Wagen im Schlepp von der Watergraafsmeer nach Maastricht bei der Anschlußstelle Beatrixhafen.
Traxx loc E 186 114 maakt een proefrit in Utrecht Centraal. Traxx loco E 186 114 is making a testdrive in Utrecht Central. Traxx Lok E 186 114 macht eine Versuchsfahrt in Utrecht Hbf.
4651 komt door Welkenraedt op weg van Frankfurt naar Brussel. 4651 is passing Welkenraedt on its trip from Frankfurt to Brussels. 4651 fährt durch Welkenraedt auf der Fahrt von Frankfurt nach Brüssel.
4331 vertrekt uit Aken Hbf naar Parijs Noord. 4331 is leaving Aachen Hbf for Paris Nord. 4331 fährt aus Aachen Hbf ab nach Paris Nord.
1732 heeft de internationale trein uit Berlijn aan de haak in Amersfoort. 1732 is hauling the international train from Berlin in Amersfoort. 1732 hat den internationalen Zug aus Berlin am Haken in Amersfoort.
E 186 115 rangeert met een Prio rijtuig in Haarlem. E 186 115 is shunting a Prio carriage in Haarlem. E 186 115 rangiert ein Prio Reisezugwagen in Haarlem.
3 nieuwe Traxx locs zijn net afgeleverd in Utrecht. 3 new Traxx locos are just delivred in Utrecht. 3 neue Traxx Loks sind gerade in Utrecht abgeliefert.
Prio rijtuig 50 84 20-70 209-6 staat bij het Onderhoudsbedrijf Amsterdam Zaanstraat. Prio carriage 50 84 20-70 209-6 is standing at the Maintenance enterprise Amsterdam Zaanstreet. Prio Wagen 50 84 20-70 209-6 steht beim Wartungsbetrieb Amsterdam Zaanstraße.
De 4654 vliegt door Horrem richting Aken. The 4654 is flying through Horrem in the direction of Aachen. Der 4654 fliegt durch Horrem in der Richtung von Aachen.
Uit Aken Hbf vertrekt de 4332. From Aachen Hbf is the 4332 leaving. Aus Aachen Hbf fährt der 4332 ab.
Als ICE München - Dortmund staat de 4653 in München Hbf, als vervanger van een DB ICE. As ICE Munich - Dortmund is the 4653 in Munich Hbf, as substistute for a DB ICE. Als ICE München - Dortmund steht der 4653 in München Hbf, als Ersatz für ein DB ICE.
E 186 113 staat op een materieelshow in Amsterdam Zaanstraat. E 186 113 is on a exhibition in Amsterdam Zaanstreet. E 186 113 steht auf einer Ausstellung in Amsterdam Zaanstraße.
E 186 115, al in de rode NS Hispeed kleur, staat op een materieelshow in Haarlem. E 186 115, already in the red NS Hispeed livery, is standing on a exhibition in Haarlem. E 186 115, schon in der roten NS Hispeed Farbgebung, steht auf einer Fahrzeugschau in Haarlem.
De 4652 rijdt door het Belgische Welkenraedt. The 4652 passes the Belgian town Welkenraedt. Der 4652 fährt durch den belgischen Ort Welkenraedt.
Weer de 4652, nu met NS Hispeed logo's in Aken West. Again the 4652, now with NS Hispeed logo's in Aachen West. Wieder der 4652, jetzt mit NS Hispeed Logo's in Aachen West.
In Amsterdam Zaanstraat staan 2 Prio rijtuigen 2e klas. In Amsterdam Zaanstreet are standing 2 second class Prio carriages. In Amsterdam Zaanstraße stehen 2 Prio Wagen zweiter Klasse.
Tot slot wacht de 4651 in Aken Hbf. At the end is the 4651 waiting in Aachen Hbf. Zum Schluß wartet der 4651 in Aachen Hbf.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
ICE 4654 met de nieuwe Hispeed logo's vertrekt uit Düsseldorf Hbf als ICE Amsterdam - Basel. ICE 4654 with the new Hispeed logo's is departing from Düsseldorf Hbf as ICE Amsterdam - Basel. ICE 4654 mit den neuen Hispeed logo's fährt aus Düsseldorf Hbf ab als ICE Amsterdam - Basel.
De loc gaat naar de andere kant van de trein en gaat weer terug naar Amsterdam Centraal. The locomotive goes to the other side of the train and goes back to Amsterdam Central. Die Lokomotive fährt auf die andere Seite des Zuges und zurück nach Amsterdam Central.
De E 186 144 is net uit Amsterdam binnen gekomen met de IC Direct. The E 186 144 has just arrived from Amsterdam with the IC Direct. Der E 186 144 ist gerade mit dem IC Direct aus Amsterdam eingetroffen.
ICE 406 551-2 is op weg van Frankfurt am Main naar Brussel Zuid en passeert Stolberg Rhld Hbf. ICE 406 551-2 is on its way from Frankfurt am Main to Brussels South and passes Stolberg Rhld Hbf. ICE 406 551-2 ist auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Brüssel Süd und fährt durch Stolberg Rhld Hbf.