De 1016 010 sleept een kolentrein bij Brannenburg. The 1016 010 hauls a coaltrain near Brannenburg. Die 1016 010 hat einen Kohlezug im Schlepp bei Brannenburg.
De 1116 100 en 1116 082 slepen samen deze goederentrein door Kufstein. The 1116 100 and the 1116 082 are pulling together this freight train through Kufstein. Die 1116 100 udn die 1116 082 schleppen zusammen diesen Güterzug durch kufstein.
De 1116 195 en de 1116 130 in het Italiaanse Brennero. The 1116 195 and the 1116 130 in the Italian town of Brennero. Die 1116 195 udn die 1116 130 im italiänischen Brennero.
De 1016 023 maakt in Slazburg Hbf reclame voor de ÖBB Green Points. The 1016 023 advertises in Salzburg Hbf for the ÖBB Green Points. Die 1016 macht in Salzburg Hbf Werbung für die ÖBB Green Points.
De wereld snelheids record loc 1216 025 in München Ost. The speed world record loco 1216 025 in Munich East. Die Weltgeschwindigkeits Rekord Lok 1216 025 in München Ost.
De 1116 158 brengt licht in de duisternis in Rosenheim. The 1116 158 brings light into the darkness in Rosenheim. Die 1116 158 bringt Licht ins Dunkel in Rossenheim.
De 4024 088-9 maakt reclame voor een nieuw ticket voor Tirol. The 4024 088-9 is a driving commercial for a new ticket for Tirol. Der 4024 088-9 wirbt für ein neues Ticket für Tirol.
Dit is de 4024 088-9 van de andere kant in Wörgl Hbf. This is the 4024 088-9 from the other side in Wörgl Hbf. Dies ist der 4024 088-9 von der anderen Seite in Wörgl Hbf.
De 1216 020 in de Railjet kleuren in Kufstein. The 1216 020 in the Railjet livery in Kufstein. Die 1216 020 in der Railjet Farbgebung in Kufstein.
De 1216 020 met de grijze kant en de rode contrastbies in Wörgl Hbf. The 1216 020 shows the grey front with the red contrast stripe in Wörgl Hbf. Die 1216 020 mit der grauen Vorderseite und dem roten Kontrast Streifen in Wörgl Hbf.
De 1116 195 in de mooie Nightjet kleur in Brennero. The 1116 195 in the beautiful Nightjet livery in Brennero. Die 1116 195 im schönen Nightjet Design in Brennero.
In München Ost is dit Nightjet rijtuig te zien. In Munich East we see this Nightjet carriage. In München Ost sehen wir diesen Nightjet Reisezugwagen.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 4024 080-6 en de 4024 091-3, die pas een revisie met nieuwe lak heeft gehad, naast elkaar in Kufstein. The 4024 080-6 and the 4024 091-3, who’s just has got a grand overhaul with new paintwork, next to each other in Kufstein. Der 4024 080-6 und der 4024 091-3, der gerade eine Hauptuntersuchung mit Neulack bekommen hat, neben einander in Kufstein.
De 1116 250 heeft weer nieuwe actie foto’s van de politie gekregen. The 1116 250 has getting new action pictures of the police. Die 1116 250 hat neue aktions Bilder der Polizei bekommen.
De loc loopt hier midden in een Railjet in Wörgl Hbf. The loco is in the middle of a Railjet in Wörgl Hbf. Die Lok läuft in der Mitte eines Railjets in Wörgl Hbf.
De 2070 024-2 is de rangeerloc van dienst in Wörgl Hbf. The 2070 024-2 is the shunter of duty in Wörgl Hbf. Die 2070 024-2 ist die Rangierlok vom Dienst in Wörgl.
De 1116 159 met de speciale 150 Jaar Brennerbahn bestickering in Kufstein. The 1116 159 with the special 150 Years Brennerbahn vinyls in Kufstein. Die 1116 159 in der speziellen 150 Jahre Brennerbahn Ausführung in Kufstein.
De 1116 249 hangt eigenlijk verkeerd om tegen deze Railjet in Wörgl Hbf. The 1116 249 is in the wrong way around coupled with these Railjet in Wörgl Hbf. Die 1116 249 ist falsch herum gekuppelt an diesem Railjet in Wörgl Hbf.
Weer een reclame 4024 in de vorm van de 4024 088-9, maar nu in het geel in Wörgl Hbf. Again a class 4024 in a commercial outfit in form of the 4024 088-9, this time in yellow in Wörgl Hbf. Wieder ein Werbe 4024 in der Form des 4024 088-9, aber jetzt in Gelb in Wörgl Hbf.
De witte front van de 4024 088-9. The white front of the 4024 088-9. Die weisse Vorderseite des 4024 088- 9.
De 2068 046-8 rangeert in Salzburg Hbf. The 2068 046-8 shunts in Salzburg Hbf. Die 2068 046-8 rangiert in Salzburg Hbf.
De 1163 005-2 heeft de nieuwe LED front- en sluitseinen gekregen. The 1163 005-2 has getting the new LED head- and rearlights. Die 1163 005-2 hat die neuen LED Spitzen- und Schlusslichter bekommen.
Dit is even wennen, hier bij de doorkomst in Salzburg Hbf. It’s getting used to this look, here at the passing of Salzburg Hbf. Man muss sich kurz gewöhnen an dem Äusseren, hier bei der Durchfahrt von Salzburg Hbf.
De 1110 530-1 staat in Kiefersfelden geparkeerd en is nu in privé bezit. The 1110 530-1 is parked in Kiefersfelden. She’s now private property. Die 1110 530-1 steht in Kiefersfelden geparkt und ist jetzt Privat Besitz.
De 1063 047-3 is een electrische rangeerloc en is hier in Wörgl Hbf. The 1063 047-3 is an electric shunter and she’s here in Wörgl Hbf. Die 1063 047-3 ist eine elektrische Rangierlok und Sie ist hier in Wörgl Hbf.
Een Railjet met reclame voor de Oostenrijkse Voetbalbond in Kufstein. A Railjet with vinyls of the Austrian Football Federation in Kufstein. Ein Railjet mit Werbung für den österreichischen Fußball Bund in Kufstein.
De passende loc voor deze stam is de 1116 225. The loco that fits to the rake is the 1116 225. Die passende Lok zur Wagengarnitur ist die 1116 225.
De Achensee loc 1216 019 in Kufstein. The Achensee loco 1216 019 in Kufstein. Die Achensee Lok 1216 019 in Kufstein.
De Red Buklletin 1116 222 heeft veel verschillende facetten. The Red Bulletin 1116 222 has many different facets. Die Red Bulletin 1116 222 hat viele verschiedene Facetten.
De 1116 222 is hier in München Hbf. The 1116 222 is here in Munich Hbf. Die 1116 222 ist hier in München Hbf.
De 1116 222 staat gereed met de Railjet naar Budapest. The 1116 222 is ready for departure with the Railjet to Budapest. Die 1116 222 steht hier mit dem Railjet nach Budapest.
De Cobra 1116 182 in Wörgl Hbf. Cobra is een speciaal team van de Oostenrijkse politie. The Cobra 1116 182 in Wörgl Hbf. Cobra is a special team of the Austrian police. Die Cobra 1116 182 in Wörgl Hbf. Cobra ist eine spezielle Einheit der österreichischen Polizei.
De Ski Austria Railjet met stuurstandrijtuig 80 90-751 in Kufstein. The Ski Austria Railjet with driving trailer 80 90-751 in Kufstein. Der Ski Austria Railjet mit dem Steuerwagen 80 90-751 in Kufstein.
De loc voor deze Railjet is de 1116 251. The loco of this Railjet is the 1116 251. Die Lok dieses Railjets ist die 1116 251.
De 1144 035 heeft zondagsrust in Kufstein met een City Shuttle. The 1144 035 enjoys the sunday rest in Kustein with a City Shuttle. Die 1144 035 genießt die Sonntagsruhe in Kufstein vor einem City Shuttle.
De 1116 200, hier in Kufstein, heeft als enigste een doorgaande oranje band op het grijze locfront. The 1116 200, here in Kufstein, is the only loco with a continuous orange band on the gray locofront. Die 1116 200, hier in Kufstein, ist die einzigste Lok mit einem durchgehenden orangen Streifen auf der grauen Lokfront.
De 4024 085-5 met de Tirol 2050 totaal reclame in Kufstein. The 4024 085-5 in the Titol 2050 livery in Kufstein. Der 4024 085-5 in der Tirol 2050 ganz Werbung in Kufstein.
De 4024 057-4 staat onder de burgt van Kufstein geparkeerd. The 4024 057-4 is parked under the fortress of Kufstein. Der 4024 057-4 ist unter der Burg von Kufstein geparkt.
De agent op de 1116 250 wijst naar Roy. The police officer on the 1116 250 is pointing at Roy. Der Polizist auf der 1116 250 zeigt nach Roy.
De 1116 077 laat hier nabij Niederaudorf zijn Michelangelo kant zien. The 1116 077 shows here near Niederaudorf her Michelangelo side. Die 1116 077 zeigt hier bei Niederaudorf Ihre Michelangelo Seite.
In Innsbruck Hbf zien we de Gallileo kant van de 1116 077. In Innsbruck Hbf can we see the Gallileo side of the 1116 077. In Innsbruck Hbf sehen wir die Gallileo Seite der 1116 077.
De 1116 138 met reclame voor de Oostenrijkse Landmacht sport in Kufstein. The 1116 138 with vinyls of the Austrian Army Sport in Kufstein. Die 1116 138 mit Werbung für den Heeres Sport in Österreich.
De veteraan 1142 682-2 voor de Regional Express naar Linz in Salzburg Hbf. The veteran 1142 682-2 hauls the Regional Express to Linz in Salzburg Hbf. Die Veteranin 1142 682-2 vor dem Regional Express nach Linz in Salzburg Hbf.
De 1016 023 als Kyoto Express in Rosenheim. The 1016 023 as Kyoto Express in Rosenheim. Die 1016 023 als Kyoto Express in Rosenheim.
De 1116 260 komt door Oberaudorf en maakt reclame voor het Europese Machinisten Rijbewijs. The 1116 260 passes through Oberaudorf and she advertises for the European Traindriver License. Die 1116 260 fährt durch Oberaudorf und Sie macht Werbung für den europäischen Lokführerschein.
De 1063 050 rangeert in de stromende regen in Wörgl Hbf. The 1063 050 is shunting in the pouring rain in Wörgl Hbf. Die 1063 050 rangiert im strömendem Regen in Wörgl Hbf.
Twee generaties in Salburg Hbf met de 1142 682-2 en de 2016 065. Two generations in Salzburg Hbf with the 1142 682-2 and the 2016 065. Zwei Generationen in Salzburg Hbf mit der 1142 682-2 und der 2016 065.
De 4024 095-4 bij Niederaudorf op weg van Rosenheim naar Telfs-Pfaffenhofen maakt reclame voor 5 jaar S-Bahn Tirol. The 4024 095-4 is near Niederaudorf in the Rosenheim - Telfs-Pfaffenhofen service with stickers for 5 years S-Bahn Tirol. Der 4024 095-4 ist bei Niederaudorf unterwegs von Rosenheim nach Telfs-Pfaffenhofen und er macht Werbung für 5 Jahre S-Bahn Tirol.
In Innsbruck Hbf staat de 1144 257- 3 voor een City Shuttle. The 1144 257-3 hauls in Innsbruck Hbf a City Shuttle. Die 1144 257-3 steht in Innsbruck Hbf vor einem City Shuttle.
Aan de andere kant van de City Shuttle vinden we stuurrijtuig 80-73 045-1. On the other side of the City Shuttle do we find the driving trailer 80-73 045-1. Am anderen Ende des City Shuttles finden wir den Steuerwagen 80-73 045- 1.
De 1016 005 duwt een EC bij vertrek uit München Hbf. The 1016 005 is pushing an EC at the departure of Munich Hbf. Die 1016 005 schiebt einen EC bei der Ausfahrt aus München Hbf.
De 1216 019 heeft een schitterende bestickering gekregen voor de 200e verjaardag van Giuseppe Verdi aan deze kant, opgenomen bij Niederaudorf. The 1216 019 has got splendid new vinyls on behalve of the 200 annyversary of, on this side, Giuseppe Verdi, photographed near Niederaudorf. Die 1216 019 hat eine schöne Farbgebung bekommen zum 200. Geburtstag von, auf dieser Seite Guiseppe Verdi, fotografiert in de Nähe von Niederaudorf.
Dit is de Richard Wagner kant van de 1216 019 in Rosenheim. This is the Richard Wagner side of the 1216 019 in Rosenheim. Dies ist die Richard Wagner Seite der 1216 019 in Rosenheim.
De langste Oostenrijkse vlag is te zien op deze Railjet met loc 1116 249 bij Niederaudorf. The longest Austrian flag is on this Railjet with lcoc 1116 249 near Niederaudorf. Die längste österreichische Flagge ist auf diesem Railjet zu sehen mit Lok 1116 249 in der Nähe von Niederaudorf.
De 1116 250 duwt in de politie uitvoering deze Railjet richting Salzburg bij Niederaudorf. The 1116 250 pushes in the police livery this Railjet in the direction of Salzburg near Niederaudorf. Die 1116 250 schiebt in der Polizei Farbgebung diesen Railjet in Richtung Salzburg bei Niederaudorf.
De 1216 020 heeft nu geen Oostenrijkse vlag meer op de fronten maar is een "echte" stoomloc geworden. The 1216 020 has no longer the Austrian flag on the frontsides, but she's now a "real" steamloco. Die 1216 020 hat keine österreichische Fahnen mehr auf den Vorderseiten, Sie ist jetzt eine "richtige" Dampflok.
De 4024 095-4 met 5 jaar S-Bahn Tirol opschriften bij Niederaudorf. The 4024 095-4 with 5 year S-Bahn Tirol inscriptions near Niederaudorf. Der 4024 095-4 mit 5 Jahre S-Bahn Tirol Beschriftung bei Niederaudorf.
1216 017-4 en 1216 020-8 voor de EC München - Verona aan de Duits-Oostenrijkse grens tussen Kiefersfelden en Kufstein. 1216 017-4 and 1216 020-8 ar hauling the EC Munich - Verona at the German-Austrian border between Kiefersfelden and Kufstein. 1216 017-4 und 1216 020-8 vor dem EC München - Verona an der deutsch-österreichischen Grenze zwischen Kiefersfelden und Kufstein.
1116 249-2 en haar complete Railjet in Salzburg Hbf als rijdende Oostenrijkse vlag ter gelegeheid van 175 spoorwegen in Oostenrijk. 1116 249-2 and her complete Railjet in Salzburg Hbf as driving Austrian Flag for the 175th anniversary of the railways in Austria. 1116 249-2 und Ihr kompletter Railjet in Salzburg Hbf als fahrende österreichische Flagge für 175 Jahre Eisenbahn in Österreich.
1216 020-8 bij Niederaudorf heeft ook een speciaal jasje voor 175 spoorwegen in Oostenrijk. 1216 020-8 near Niederaudorf has also a special livery for 175 years of railway in Austria. 1216 020-8 bei Niederaudorf hat auch ein spezielles Kleid für 175 Jahre Eisenbhn in Österreich.
Zo is stoomloc 310.23 goed te zien op de 1216 020-8. So you have a good view on the steamloco 310.23 on the 1216 020-8. So hat man einen guten Blick auf Dampflok 310.23 auf der 1216 020-8.
2016 071-0 heeft in Salzburg Hbf een personentrein opgehaald. 2016 071-0 has picked up a passengertrain in Salzburg Hbf. 2016 071-0 hat einen Reisezug in Salzburg Hbf bespannt.
2070 064-7 heeft rust op deze zaterdag in Wenen West station. The 2070 064-7 enjoys the rest on this saturday in Vienna West station. Die 2070 064-7 genießt die Ruhe an diesem Samstag in Wien Westbahnhof.
1144 040-1 (nog in de oude kleur) en 1116 164-5 voor een staaltrein in Brennero. 1144 040-1 (still in the old livery) and 1116 164-5 in front of a steeltrain in Brennero. 1144 040-1 (noch in der alten Farbgebung) und 1116 164-5 vor einem Stahlzug am Brenner.
In de Zfl Innsbruck staan de 1822 003-8 en de 1822 004-6 aan de kant. In the Zfl Innsbruck are standing the 1822 003-8 and the 1822 004-6 at the sideline. In der Zfl Innsbruck stehen die 1822 003-8 und die 1822 004-6 zur Seite gestellt.
De Railjet met stuurrijtuig 80-90 710 voorop bij Niederaudorf. The Railjet with driving trailer 80- 90 710 in front near Niederaudorf. Der Railjet mit Steuerwagen 80-90 710 führend bei Niederaudorf.
De 1144 091-6 met LED frontseinen in Salzburg Hbf. The 1144 091-6 equiped with LED frontlights in Salzburg Hbf. Die 1144 091-6 mit LED Spitzenlicht in Salzburg Hbf.
1116 219-5 met de grijze front voor de Railjet in Salzburg Hbf. 1116 219-5 with the grey frontside hauling the Railjet in Salzburg Hbf. 1116 219-5 mit der grauen Vorderseite vor dem Railjet in Salzburg Hbf.
1163 011-8 met een gemengde goederentrein in Salzburg Hbf. 1163 011-8 with a mixed cargotrain in Salzburg Hbf. 1163 011-8 vor einem gemischten Güterzug in Salzburg Hbf.
5047 063-2 en 5047 073-1 in Salzburg Hbf. 5047 063-2 and 5047 073-1 in Salzburg Hbf. 5047 063-2 und 5047 073-1 in Salzburg Hbf.
1116 087-6 met een goederentrein voor Klooster Reisach bij Niederaudorf. 1116 087-6 with a cargotrain in front of the Reisach Monastery near Niederaudorf. 1116 087-6 mit einem Güterzug vor dem Kloster Reisach bei Niederaudorf.
1144 242-5 met een kolentrein bij Niederaudorf. 1144 242-5 with a coaltrain near Niederaudorf. 1144 242-5 vor einem Kohlezug bei Niederaudorf
1116 071-0 met een City Shuttle in Innsbruck. 1116 071-0 with a City Shuttle in Innsbruck. 1116 071-0 mit einem City Shuttle in Innsbruck.
1044 063-6 duwt een "Rollende Landstrasse" op in Matrei. 1044 063-6 pushes a "Rollende Landstrasse" in Matrei. 1044 063-6 schiebt eine "Rollende Landstrasse" in Matrei.
De 1116 193-2 "Manfred" is de loc van deze trein in Matrei. The 1116 193-2 "Manfred" is the loco of this train in Matrei. Die 1116 193-2 "Manfred" ist die Lok dieses Zuges in Matrei.
2068 010-4 rangeert in Innsbruck Hbf. 2068 010-4 is shunting in Innsbruck Hbf. 2068 010-4 rangiert in Innsbruck Hbf.
4024 088-9 op weg naar Rosenheim in Niederaudorf. 4024 088-9 is heading for Rosenheim in Niederaudorf. 4024 088-9 ist unterwegs nach Rosenheim in Niederaudorf.
1116 199-9 met een Eurocity in Niederaudorf. 1116 199-9 hauls an Eurocity in Niederaudorf. 1116 199-9 vor einem Eurocity in Niederaudorf.
1116 211-2 in de Railjet kleuren voor een autoslaaptrein. 1116 211-2 in the Railjet livery hauls a carsleeptrain. 1116 211-2 in der Railjet Farbgebung vor einem Autoreisezug.
1016 015-8 richting Kufstein bij Niederaudorf. 1016 015-8 in the direction of Kufstein near Niederaudorf. 1016 015-8 in Richtung Kufstein bei Niederaudorf.
2068 029-4 in Salzburg Container Terminal. 2068 029-4 in Salzburg Container Terminal. 2068 029-4 in Salzburg Container Terminal.
1116 280-7 met de A1 reclame in Salzburg Hbf. 1116 280-7 with the A1 vinyls in Salzburg Hbf. 1116 280-7 mit der A1 Werbung in Salzburg Hbf.
De "zwarte" kant van de A1 1116 280-7 in Slazburg Hbf. The "black" side of the A1 1116 280- 7 in Salzburg Hbf. Die "schwarze" Seite der A1 1116 280-7 in Salzburg Hbf.
Een unieke combinatie in Salzburg Hbf: 1163 004-3 en 1116 222-9. An unique combination in Salzburg Hbf: 1163 004-3 and 1116 222-9. Eine seltsame Kombination in Salzburg Hbf: 1163 004-3 und 1116 222-9
1142 634-3 in Salzburg Hbf. 1142 634-3 in Salzburg Hbf. 1142 634-3 in Salzburg Hbf.
De nieuwe rangeerloc 1163 004-3 in Salzburg Hbf. The new shunter 1163 004-3 in Salzburg Hbf. Die neue Rangierlok 1163 004-3 in Salzburg Hbf.
1116 204-7 met de Railjet van München naar Budapest in Salzburg Hbf. We kijken tegen de rode front van de loc. 1116 204-7 with the Railjet from Munich to Budapest in Salzburg Hbf. We're looking at the red frontside of the loco. 1116 204-7 mit dem Railjet von München Nach Budapest in Salzburg Hbf. Wir gucken gegen der roten Vorderseite der Lok.
De 1116 222-9 laat de grijze front zien. The 1116 222-9 shows the grey frontside. Die 1116 222-9 zeigt die graue Vorderseite.
1116 222-9 in de geslaagde Railjet kleuren. 1116 222-9 in the beautiful Railjet livery. 1116 222-9 in der schönen Railjet Farbgebung.
1116 191-6 en de 1116 221-1 voor een Eurocity in Freilassing. 1116 191-6 and the 1116 221-1 are hauling an Eurocity in Freilassing. 1116 191-6 und die 1116 221-1 vor einem Eurocity in Freilassing.
4023 010-4 wacht in Freilassing op het vertrek naar Bad Reichenhall. 4023 010-4 waits in Freilassing on the departure to Bad Reichenhall. 4023 010-4 wartet in Freilassing auf der Abfahrt nach Bad Reichenhall.
Het stuurrijtuig 80-90.709 van de Railjet in München Hbf is gebouwd bij Siemens. The driving trailer 80-90.709 of the Railjet in Munich Hbf is build by Siemens. Der Steuerwagen 80-90.709 des Railjets in München Hbf ist bei Siemens gebaut.
1144 210 met een graantrein in Oberaudorf. 1144 210 hauls a graintrain in Oberaudorf. 1144 210 schleppt einen Getreidezug in Oberaudorf.
1144 207-8 komt door Oberaudorf. 1144 207-8 is passing Oberaudorf. 1144 207-8 fährt durch Oberaudorf.
1822 003-8 staat in het depot van Innsbruck. Er zijn maar 3 loks van de serie 1822. 1822 003-8 is standing in the workshop of Innsbruck. There are only 3 locos class 1822. 1822 003-8 steht in der Zfl Innsbruck. Es gibt nur 3 loks der Baureihe 1822.
In Salzburg staat de 1142 688-9 klaar met een trein naar Linz. In Salzburg is the 1142 688-9 ready for departure hauling a train to Linz. In Salzburg steht die 1142 688-9 bereit vor einem Zug nach Linz.
1116 250-0 is bestickerd met een afbeelding van Mozart en staat hier in Salzburg. 1116 250-0 has a livery with Mozart on it and she's standing here in Salzburg. 1116 250-0 in der Mozart Farbgebung in Salzburg.
De 1116 041-3 heeft hier in Rosenheim een Nederlandse uitvoering voor het EK 2008. The 1116 041-3 has a Dutch livery here in Rosenheim for the EC 2008. Die 1116 041-3 in der niederländischen Ausführung für die EM 2008 hier in Rosenheim.
In Salzburg staat de 1116 031-4 in de Turkse EK uitvoering. In Salzburg is the 1116 031-4 standing in the Turkish EC livery. In Salzburg steht die 1116 031-4 in der türkischen EM Ausführung.
In München Hbf heeft de 1116 080-1 de UEFA EURO 2008 bestickering. In Munich Hbf has the 1116 080-1 the UEFA EURO 2008 livery. In München Hbf hat die 1116 080-1 die UEFA EURO 2008 Farbgebung.
De zilveren 1116 038-6 maakt reclame voor Siemens in München Hbf. The silver 1116 038-6 has a commercial livery of Siemens in Munich Hbf. Die silberne 1116 038-6 macht Werbung für Siemens in München Hbf.
De 3-delige 4023 001-3 rijdt in en rond Salzburg. The 3-car 4023 001-3 is driving in and around Salzburg. Der 3-teilige 4023 001-3 fährt in und rund Salzburg.
Vanuit Kufstein komt de 1016 026-5 bij Niederaudorf gereden. From Kufstein coming is the 1016 026-5 driving near Niederaudorf. Von Kufstein kommend fährt die 1016 026-5 bei Niederaudorf.
De 2068 023-7 is vandaag de rangeerloc van dienst in Salzburg. The 2068 023-7 is today the shunter on duty in Salzburg. Die 2068 023-7 ist heute die Rangierlok in Salzburg.
De Oostenrijkse Euro Sprinter 1216 131-3 komt door Rosenheim. The Austrian Euro Sprinter 1216 131-3 is passing Rosenheim. Der österreichische Euro Sprinter 1216 131-3 fährt durch Rosenheim.
In Oberaudorf komen de 4-delige 4024 072-3 en 4024 068-1 vanuit Innsbruck. Deze stellen zijn mede gefinancierd door Tirol. In Oberaudorf are the 4-parts 4024 072-3 and 4024 068-1 comming from Innsbruck. These EMU's are also financed by Tirol. In Oberaudorf kommen die 4-teiligen 4024 072- 3 und 4024 068-1 aus Innsbruck. Diese ET's sind teilweise finanziert durch Tirol.
op Facebook