De nieuwe Vectron X4 E - 858 gaat voor PCT Altmann rijden. De loc staat hier in het Bw München. The new Vectron X4 E - 858 is going into service of PCT Altmann. The loco stands here in the depot of Munich. Die neue Vectron X4 E - 858 geht für PCT Altmann fahren. Hier steht die Lok im Bw München.
De 223 157 in Landshut (Bay) Hbf is een ER-20 van Siemens, een Hercules. The 223 157 in Landshut (Bay) Hbf is an ER-20 from Siemens, a Hercules. Die 223 157 in Landshut (Bay) Hbf ist eine ER-20 von Siemens, eine Herkules.
De 223 157 vertrekt vanuit Landshut (Bay) Hbf in richting Regensburg. The 223 157 is departing from Landshut (Bay) Hbf in the direction of Regensburg. Die 223 157 fährt aus Landshut (Bay) Hbf ab in Richtung Regensburg.
De 185 681-4 komt door Bremen Hbf met een autotransport trein. The 185 681-4 is passing through Bremen Hbf hauling a cartransport train. Die 185 681-4 fährt durch Bremen Hbf vor einem Autotransport Zug.
Één van de weinige Railpool locs met een gele band. Meestal is die blauw. One of the few Railpool locos wit a yellow ribbon. Normaly is this ribbon blue colored. Eine der wenigen Railpool Loks mit einem gelben Band. Normal ist dieser Band Blau lackiert.
De ER 20-013 komt als losse loc door Hamburg Harburg. The ER 20-013 passes Hamburg Harburg as single loco. Die ER 20-013 fährt Lz durch Hamburg Harburg.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
De ER 20-013 met een autotrein uit de haven van Hamburg. The ER 20-013 hauls a cartrain out of the port of Hamburg. Die ER 20-013 vor einem Autozug aus dem Hamburger Hafen.
De letters PCT staan voor Privat Car Train. PCT stands for Private Car Train. Die Buchstaben PCT stehen für Private Car Train.