Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 185 533-7 vertrekt uit Berlin Schönefeld Flughafen. The 185 533-7 departs from Berlin Schönefeld Airport. Die 185 533-7 fährt aus Berlin Schönefeld Flughafen ab.
De PB01 in de prachtige herfstkleuren in Venlo. The PB01 in the beautiful autumncolours in Venlo. Die PB01 in den schönen Herbstfarben in Venlo.
De PB01 in Swalmen met een gastrein van de DSM. The PB01 in Swalmen hauling a gastrain from the DSM. Die PB01 in Swalmen vor einem Gaszug der DSM.
De 185 571-7 in Venlo voor een graantrein. The 185 571-7 in Venlo hauling a graintrain. Die 185 571-7 in Venlo vor einem Getreidezug.
De 185 571-7 zal de trein slepen tot in Hegyeshalom in Hongarije. The 185 571-7 will haul this train untill Hegyeshalom in Hungaria. Die 185 571-7 wird den Zug schleppen bis Hegyeshalom in Ungarn.
De CB 1000 staat in Venlo voor de Ewals trein naar Geleen Lutterade DSM gereed. The CB 1000 is in Venlo ready in front of the Ewals train to Geleen Lutterade DSM. Die CB 1000 steht in Venlo bereit vor den Ewals Zug nach Geleen Lutterade DSM.
De 185 533-7 komt als losse loc door Herzogenrath. The 185 533-7 passes Herzogenrath as single loco. Die 185 533-7 fährt als Tfzf durch Herzogenrath.
De 185-CL 006 sleept de 185 533-7 en een ketelwagentrein door Herzogenrath naar Aken West. The 185-CL 006 hauls the 185 533-7 and a chemical train through Herzogenrath to Aachen West. Die 185-CL 006 hat die 185 533-7 und einen Kesselwagenzug im Schlepp bei der Durchfahrt von Herzogenrath nach Aachen West.
In Venlo is de CB 1000 binnen gekomen met een gastrein uit Geleen Lutterade DSM. In Venlo is the CB 1000 arrived with a gastrain from Geleen Lutterade DSM. In Venlo ist die CB 1000 eingefahren vor einem Gaszug aus Geleen Lutterade DSM.
Hier komt de overname van Rail4Chem door Veolia Cargo tot uiting. De CB 1001 van R4C heeft de Blerick Shuttle van Veolia Cargo naar Blreick gebracht. Here is the take over of Rail4Chem by Veolia Cargo visible. The CB 1001 of R4C has the Veolia Cargo Blerick Shuttle braught to Blerick. Hier ist die Übernahme von Rail4Chem durch Veolia Cargo gut zu sehen. Die CB 1001 von R4C hat den Blerick Shuttle von Veolia Cargo nach Blerick gebracht.
De 185-CL 005 met een ketelwagentrein in Eilendorf. The 185-CL 005 hauls an oiltrain in Eilendorf. Die 185-CL 005 schleppt einen Kesselwagenzug in Eilendorf.
De zwarte 653-08 in Rotterdam Waalhaven Zuid. The black 653-08 in Rotterdam Waalharbour South. Die schwarze 653-08 in Rotterdam Waalhafen Süd.
De PB01 in het groen grijs in Herzogenrath. The PB01 in green-grey livery in Herzogenrath. Die PB01 in der grün-grauen Farbgebung in Herzogenrath.
De PB05 in het grijs in Aken Hbf. The PB05 in the grey livery in Aachen Hbf. Die PB05 in der grauen Farbgebung in Aachen Hbf.
De 66 020 in de gele uitvoering in Heerlen. The 66 020 in the yellow livery in Heerlen. Die 66 020 in der gelben Ausführung in Heerlen.
De PB017 staat in het Belgische Ramskapelle, bij Zeebrugge. The PB017 stands in the Belgian town Ramskapelle, near Zeebrugge. Die PB017 steht im belgischen Ort Ramskapelle, bei Zeebrügge.
De R4C 2005 staat kort na zonsopgang op de Kijfhoek te wachten om naar Blerick te mogen rijden. The R4C 2005 is waiting for the permission, short after sunrise on the Kijfhoek yard, to drive her train to Blerick. Die R4C 2005 steht im Rangierbahnhof Kijfhoek kurz nach Sonnenaufgang auf die Genehmigung zu warten ihren Zug nach Blerick zu schleppen.
Op de Waalhaven in Rotterdam staan de PB 01 en de R4C 1203 tijdens de zondagse rust. On the Waalharbour in Rotterdam are the PB 01 and the R4C 1203 taking their sunday rest. Im Rotterdammer Waalhafen stehen die PB 01 und die R4C 1203 und geniessen die Sonntagsruhe.
De 185-CL 007 van Rail4Chem Duitsland komt op deze zonnige winterdag door Aken Hbf op weg naar zijn eindbestemming Aken West. The 185-CL 007 of Rail4Chem Germany is passing through Aachen Hbf on this sunny winterday to his final destination Aachen West. Die 185-CL 007 von Rail4Chem Deutschland fährt durch den Aachener Hbf an diesem sonnigen Wintertag auf dem Weg zum Zielbahnhof Aachen West.
Op dat moment de laatste nieuwe loc van Rail4Chem Benelux is de R4C 2007 die hier op de Waalhaven staat. On that moment is the latest new loco from Rail4Chem Benelux is the R4C 2007, who's standing here on the Waalharbour. In diesem Moment die letzte neue Lok der Rail4Chem Benelux ist die R4C 2007, die hier im Waalhafen steht.
De 185 541-0 eveneens met European Bulls bestickering komt door het besneeuwde Herzogenrath gereden richting Mönchengladbach. The 185 541-0 also with European Bulls stickers is passing through the snowy city of Herzogenrath in the direction of Mönchengladbach. Die 185 541-0, auch mit der European Bulls Beschriftung, fährt durch dem beschneiten Herzogenrath in der Richtung von Mönchengladbach.
De R4C 1201 en de 66 020 in Rotterdam. The R4C 1201 and the 66 020 in Rotterdam. Die R4C 1201 und die 66 020 in Rotterdam.
De 185 517-0 rijdt door Aken Hbf. The 185 517-0 passes Aachen Hbf. Die 185 517-0 fährt durch Aachen Hbf.
De 185-CL 005 van Rail4Chem Duitsland was naar Rotterdam Europoort gehaald voor de open dag van Rail4Chem Benelux op 16 januari 2005. The 185-CL 005 of Rail4Chem Germany was taken to Rotterdam Europoort for the open door day of Rail4Chem Benelux on january the 16th 2005. Die 185-CL 005 von Rail4Chem Deutschland war nach Rotterdam Europoort geholt worden für den Tag der offenen Tür von Rail4Chem Benelux am 16.01.2005.
De PB 05 staat in Heerlen te wachten totdat het baanvak naar Landgraaf weer vrij is. The PB 05 is waiting in Heerlen until the track to Landgraaf is free again. Die PB 05 wartet in Heerlen bis das die Strecke nach Landgraaf wieder Frei ist.
De R4C 2001 is de voormalige Short Lines SL 2001. Rail4Chem Benelux heeft Short Lines overgenomen. The R4C 2001 is the former Short Lines SL 2001. Rail4Chem Benelux has taken over Short Lines. Die R4C 2001 ist die ehemalige Short Lines SL 2001. Rail4Chem Benelux hat Short Lines übernommen
De 66 020 rijdt als eenling rond in deze kleurstelling en staat hier in Rotterdam Europoort. The 66 020 is the only loco in this livery and she's standing here in Rotterdam Europoort. Die 66 020 ist die einzigste Lok in dieser Farbgebung und Sie steht hier in Rotterdam Europoort.
Nog net in december 2004 is de R4C 1201 afgeleverd door Vossloh in Kiel. Ook zij stond op de open dag in Rotterdam Europoort. Still just in december 2004 is the R4C 1201 delivred by Vossloh in Kiel. She was standing also on the open door day in Rotterdam Europoort. Noch Gerade im Dezember 2004 ist die R4C 1201 durch Vossloh in Kiel geliefert worden. Sie steht auch bei dem Tag der offenen Tür in Rotterdam Europoort.
Dit is de voormalige SL 2002, die nu als R4C 2002 door het leven gaat. Sommige onderdelen op de neus hebben nog de blauwe kleur van Short Lines. This is the former SL 2002, who is now the R4C 2002. Some parts on the front are still in the blue colour of Short Lines. Dies ist die ehemalige SL 2002, die jetzt als R4C 2002 fährt. Einige Teile an der Stirnseite haben noch die blaue Farbe von Short Lines.
Dit is de meest actuele kleurstelling voor de locs van de Class 66 van General Motors Canada. De PB 017 in Rotterdam Europoort. This is the most current livery of the locos for the Class 66 locos of General Motors Canada. The PB 017 in Rotterdam Europoort. Dies ist die aktuellste Farbgebung für die Class 66 Loks von General Motors Kanada. Die PB 017 in Rotterdam Europoort.
De R4C 2003 met de European Bulls bestickering staat voor de 60133 op deze zonnige dag op de Kijfhoek. The R4C 2003 with the European Bulls stickers is standing in front of train 60133 on this sunny day on the Kijfhoek. Die R4C 2003 mit der European Bulls Beschriftung steht vor dem 60133 an diesem sonnigen Tag auf dem Kijfhoek.