op Facebook
De 194 158-2 staat in Kufstein geparkeerd. The 194 158-2 is parked in Kufstein. Die 194 158-2 ist in Kufstein geparkt.
De 194 158-2 heeft circa twee weken kiestreinen gesleept in de buurt van Kufstein. The 194 158-2 has approximately two weeks hauled pebble stone trains near Kufstein. Die 194 158-2 hat fast Zwei Wochen Kieszüge geschleppt in der Nähe von Kufstein.
De trein bestaat geheel uit Poolse wagons. The train is complete formed out of Polish wagons. Der ganze Zug besteht aus polnischen Wagen.
De trein werd in Frasdorf, nabij Rosenheim, beladen. The train was loaded in Frasdorf, near Rosenheim. Der Zug wurde beladen in Frasdorf, in der Nähe von Rosenheim.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
De 194 178-0 is eigenlijk de 194 580- 7. De loc is hier in Rosenheim. The 194 178-0 is actualy the 194 580-7. The loco is here in Rosenheim. Die 194 178-0 ist eigentlich die 194 580-7. Die Lok ist hier in Rosenheim.