103 222 gaat een ET 420 van de S- Bahn München slepen in Aachen Hbf. 103 222 is going to pull an ET 420 of the S-Bahn Munich in Aachen Hbf. 103 222 schleppt einen ET 420 der S-Bahn München in Aachen Hbf,
111 215 en 111 222 als dubbele traktie in Aachen Rothe Erde. 111 215 and 111 222 in double traction in Aachen Rothe Erde. 111 215 und 111 222 als Doppeltraktion in Aachen Rothe Erde.
De 183 500 en de Luxon 61 85 8990 003-0 in München Hbf. The 183 500 and the Luxon 61 85 8990 003-0 in Munich Hbf. Die 183 500 und der Luxon 61 85 8990 003-0 in München Hbf.
De 418 501 is een nieuwe Vossloh DE 18 en de loc staat hier bij de Donnersbergerbrug in München. The 418 501 is a new Vossloh DE 18 and the loco is parked at the Donnersbergerbridge in Munich. Die 418 501 ist eine neue Vossloh DE 18 und die Lok steht geparkt bei der Donnerbergerbrücke in München.
De Luxon is een voormalige TEE Dome Car. The Luxon is a former TEE Dome Car. Der Luxon ist ein ehemaliger TEE Aussichtswagen.
De 103 222 met de Luxon in München Heimeranplatz tijdens een rondrit. The 103 222 with the Luxon at Munich Heimeranplatz during a roundtrip. Die 103 222 mit dem luxon in München Heimeranplatz während einer Rundfahrt.
Een andere dag, een andere stroomafnemer tegen de draad. Another day, another pantograph against the catenary. Ein anderer Tag, einen anderen Stromabnehmer gegen den Fahrdraht.
De 183 500 heeft een FS Rock naar Brennero gesleept en gaat nu terug naar München. The 183 500 has pulled a FS Rock to Brennero and now she’s going back to Munich. Die 183 500 hat einen FS Rock zum Brenner geschleppt und jetzt geht Sie zuräck nach München.
De Rail Adventure kleuren staan mooi op de 418 501. The Rail Adventure colors are doing well on the 418 501. Die Rail Adventure Farben stehen der 418 501 gut.
Een koppelwagen van Rail Adventure. Dit is een vroegere postrijtuig van de Bundespost. A couple carriage of Rail Adventure. This is a former mail carriage of the Bundespost. Ein Kuppelwagen von Rail Adventure. Dies ist ein ehemaliger Postwagen der Bundespost.
De 111 215 en profil in Herzogenrath. The 111 215 in profile in Herzogenrath. Die 111 215 im Profil in Herzogenrath.
In deze testtrein loopt de 111 215 midden in de trein. In this test train is de 111 215 located in the middle of the train. In diesem Versuchszug läuft die 111 215 in der Mitte des Zuges.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 183 500 en de Luxon staan in München Hbf. The 183 500 and the Luxon are standing in Munich Hbf. Die 183 500 und der Luxon stehen in München Hbf.
De 483 107 van DB Cargo Italia duwt de 183 500 onder de gelijkstroom bovenleiding in Brennero. The 483 107 of DB Cargo Italia pushes the 183 500 under the DC catenary in Brennero. Die 483 107 der DB Cargo Italia schiebt die 183 500 unter der Gleichstrom Oberleitung in Brenner.
De 103 222 was ooit van de DB Versuchsanstalt Minden. The 103 222 was once property of the DB Versuchsanstalt Minden. Die 103 222 war mal von der DB Versuchsanstalt Minden.
De 183 500 staat weer onder de wisselstroom bovenleiding in Brennero. The 183 500 is again under the AC catenary in Brennero Die 183 500 ist wieder unter der Wechselstrom Oberleitung in Brenner.
De 139 558-1 met de naam Albert Jonker in München Heimeranplatz. The 139 558-1 named Albert Jonker in Munich Heimeranplatz. Die 139 558-1 mit dem Namen Albert Jonker in München Heimeranplatz.
De 103 222-6 op weg naar Aachen West in Herzogenrath. The 103 222-6 is bound to Aachen West in Herzogenrath. Die 103 222-6 nach Aachen West in Herzogenrath.
De 111 210-1 rijdt door Rosenheim met bestemming Kufstein. The 111 210-1 passes Rosenheim and the destination is Kufstein. Die 111 210-1 fährt durch Rosenheim und das Ziel ist Kufstein.
De 111 222-6 staat in Köln Hbf geparkeerd. The 111 222-6 is parked in Cologne Hbf. Die 111 222-6 steht in Köln Hbf geparkt.
De 139 558-1 in het depot van München Hbf. The 139 558-1 in the depot of Munich Hbf. Die 139 558-1 im Bw München Hbf.
De 103 222-6 met de 375 van de KVV in Herzogenrath. The 103 222-6 with the 375 of the KVV in Herzogenrath. Die 103 222-6 vor dem 375 des KVV in Herzogenrath.
De 111 210-1 op afstand gefotografeerd in Köln Bbf. The 111 210-1 photographed from a distance in Cologne Bbf. Die 111 210-1 aus der Ferne fotografiert in Köln Bbf.
De 111 222-6 met de Hitachi Thameslink treinstellen 802 013 en 831 014 in München Heimeranplatz. The 111 222-6 hauls the Hitachi Thameslink EMU’s 802 013 and 831 014 in Munich Heimeranplatz. Die 111 222-6 vor den Hitachi Thameslink ET’s 802 013 und 831 014 in München Heimeranplatz.
De 139 558-1 met koppelwagens in München Heimeranplatz. The 139 558-1 with couple wagons in Munich Heimeranplatz. Die 139 558-1 mit Kuppelwagen in München Heimeranplatz.
De 111 222-6 met de DKMS trein in Köln Hbf. The 111 222-6 with the DKMS train in Cologne Hbf, Die 111 222-6 mit dem DKMS Zug in Köln Hbf.
De 139 558-1 staat in München bij de Donnersbergerbrug geparkeerd. The 139 558-1 is parked in Munich at the Donnersbergerbridge. Die 139 558-1 steht in München an der Donnersbergerbrücke geparkt.
Tot slot zien we nog eens de 111 210-1 in Rosenheim. At the end we see again the 111 210-1 in Rosenheim. Zum Schluß sehen wir noch einmal die 111 210-1 in Rosenheim.