De RF 24 met de balasttrein bij Eygelshoven. The RF 24 hauls the track ballast train near Eygelshoven. Die RF 24 vor dem Schotterzug in der Nähe von Eygelshoven.
De RF 25 in Kerkrade Centrum met een trein beladen met dwarsliggers. The RF 25 in Kerkrade Centre with a train loaded with railway sleepers. Die RF 25 in Kerkrade Zentrum vor einem Zug beladen mit Schwellen.
De SHD 2205 arriveert met Gemma in Haanrade. The SHD 2205 arrives with Gemma at Haanrade. Die SHD 2205 fährt mit Gemma in Haanrade ein.
Gemma van Strukton is er voor de aanleg van de bovenleiding. Gemma of Strukton is for the construction of the catenary. Gemma von Strukton ist für den Bau der Oberleitung.
Aanvoer van de fundamenten van de bovenleidingsmasten. Supply of the foundations for the single track cantilever. Lieferung der Fundamenten der Oberleitungsmasten.
De aanleg van de bovenleiding richting Herzogenrath. The construction of the catenary in the direction of Herzogenrath. Der Bau der Oberleitung in Richtung Herzogenrath.
Het transport van bovenleidingsmasten. The transportation of the single track cantilevers. Der Transport der Oberleitungsmasten.
Stopmachine Minima in Kerkrade Centrum. On track machine Minima in Kerkrade Centre. Stopfmachine Minima in Kerkrade Zentrum.
De Minima gaat op transport. The Minima goes on transport. Die Minima geht auf Transport.
Alles goed vastmaken voor het heisen. Fasten everything for the driving. Alles gut festmachen vor dem anheben.
De Minima hangt in de takels. The Minima hang in the hoists. Die Minima hängt in den Hebezeugen.
Nog vastmaken en dan vertrekken. Still fasten and then leave. Noch festmachen und dann abfahren.
De RF 24 mooi in het landschap bij Eygelshoven. The RF 24 in the landscape near Eygelshoven. Die RF in der Landschaft bei Eygelshoven.
De RF 24 van boven gezien in Landgraaf. The RF 24 seen from above in Landgraaf. Die RF 24 von oben gesehen in Landgraaf.
De RF 25 op spoor 1 in Kerkrade Centrum. The RF 25 on track 1 in Kerkrade Centre. Die RF 25 auf Gleis 1 in Kerkrade Zentrum.
De VolkerRail 203-1 komt in Haanrade binnen. The VolkerRail 203-1 arrives at Haanrade. Die VolkerRail 203-1 fährt in Haanrade ein.
De SHD 2205 rangeert in Haanrade. The SHD 2205 shunts in Haanrade. Die SHD 2205 rangiert in Haanrade.
Het werk is klaar voor de 2205. The work is done for the 2205. Die Arbeit der 2205 ist getan.
De 2205 vertrekt richting Heerlen. The 2205 is leaving in the direction of Heerlen. Die 2205 fährt ab in Richtung Heerlen.
Een mooie optocht van werkmaterieel in Haanrade. A beautiful procession of work equipment in Haanrade. Eine schöne Prozession von Betriebsmitteln in Haanrade.
Tot slot staat de RF 25 op spoor 2 in Kerkrade Centrum. Finaly stands the RF 25 on track 2 in Kerkrade Centre. Zum Schluß steht die RF 25 auf Gleis 2 in Kerkrade Zentrum.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De VolkerRail 203-1 rijdt door Eygelshoven Markt. The VolkerRail 203-1 passes through Eygelshoven Markt. Die VolkerRail 203-1 fährt durch Eygelshoven Markt.