Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
Op een winteravond staat de 185 687-1 in Aachen Hbf geparkeerd. On a winter evening is the 185 687-1 parked in Aachen Hbf. An einem Winterabend steht die 185 687-1 in Aachen Hbf geparkt.
In Oberhausen West zien we de 185 637-6 met de gele band. In Oberhausen West we see the 185 637-6 with the yellow ribbon. In Oberhausen West sehen wir die 185 637-6 mit de gelben Streifen.
Een rode band is een andere variant op de 185 679-8 in Venlo. A red ribbon is another variant on the 185 679-8 in Venlo. Ein roter Streifen ist eine andere Variante auf der 185 679-8 in Venlo.
De herfstzon zet de 185 684-8 in het juiste licht in Aachen Hbf. The autumn sun puts the 185 684-6 in the right light in Aachen Hbf. Die Herbstsonne setzt die 185 684-8 im richtigen Licht in Aachen Hbf.
De 187 302-5 in Kufstein is een Bombardier Traxx 3. The 187 302-5 in Kufstein is a Bombardier Traxx 3. Die 187 3302-5 in Kufstein ist eine Bombardier Traxx 3.
Railpool kocht locs van DB Cargo, zoals de 151 001-5, hier in Keulen Gremberg Railpool has bought locos from DB Cargo like the 151 001-5, here in Cologne Gremberg. Railpool hat Loks von DB Cargo gekauft wie die 151 001-5, hier in Köln Gremberg.
De 151 150-0 heeft nog de rode kleurstelling, maar geen DB logo’s meer in Keulen Gremberg. The 151 150-0 has still the red livery but no DB logos anymore in Cologne Gremberg, Die 151 150-0 hat noch die rote Farbgebung aber keine DB Kekse mehr in Köln Gremberg.
Ook de 155 055-7, in Oberhausen West, was van DB Cargo. Also the 155 055-7, in Oberhausen West, is a former DB Cargo loco. Auch die 155 055-7, in Oberhausen West, ist eine ehemalige DB Cargo Lok.
De 155 204-1 in Oberhausen West. De 155 138-1 heeft al het Railpool zilver The 155 204-1 in Oberhausen West. The 155 138-1 has already the silver Railpool livery. Die 155 204-1 in Oberhausen West. Die 155 138-1 hat schon die silberne Railpool Farbgebung.
De 185 635-0 met de rode Italië band in Aachen Hbf. The 185 635-0 with the red Italy stripe in Aachen Hbf. Die 185 635-0 mit den roten Italien Balken in Aachen Hbf.
De 186 102-0 met Lokomotion striping en de 186 285-3 met Rail Traction Company striping in Kufstein. The 186 102-0 with Lokomotion striping and the 186 285-3 with Rail Traction Company striping in Kufstein. Die 186 102-0 mit Lokomotion Streifen und die 186 285-3 mit Rail Traction Company Streifen in Kufstein.
De 186 104 in Venlo. The 186 104 in Venlo. Die 186 104 in Venlo.
De 186 108 in de Rotterdamse Waalhaven Zuid. The 186 108 in Rotterdam Waalport South. Die 186 108 in Rotterdam Waalhafen Süd.
De 186 251-5 staat in Venlo. The 186 251-5 stands in Venlo. Die 186 251-5 steht in Venlo.
De 185 256-4 in Aachen West. The 185 256-4 in Aachen West. Die 185 256-4 in Aachen West.
De 187 306-6 in Enns. The 187 306-6 in Enns. Die 187 306-6 in Enns.
De 187 310-8 met de 99 80 9 527 002-6 in Aachen Hbf. The 187 310-8 with the 99 80 9 527 002-6 in Aachen Hbf. Die 187 310-8 mit dem 99 80 9 527 002-6 in Aachen Hbf.
De 186 424-8 als NMBS 2863 in Amsterdam Centraal. The 186 424-8 as NMBS 2863 in Amsterdam Central. Die 186 424-8 als SNCB 2863 in Amsterdam Hbf.
De E 186 275-4 in Aachen West. The E 186 275-4 in Aachen West. Die E 186 275-4 in Aachen West.
Deze 193 802-6 in het Oostenrijkse Enns is een Siemens Vectron. This 193 802-6 in the Austrian city of Enns is a Siemens Vectron. Diese 193 802-6 im österreichischen Enns ist ein Siemens Vectron.
De 193 813-3 is de enigste witte Vectron van Railpool. Hier in Aachen Hbf. The 193 813-3 is the only white Vectron of Railpool. Here in Aachen Hbf. Die 193 813-3 ist der einzige weiße Vectron von Railpool. Hier in Aachen Hbf.
Nu heeft de 193 813-3 geen bestickering meer. Ze sleept de Flixtrain in Keulen Hbf. Today the 193 813-3 hasn’t vinyls anymore. She pulls the Flixtrain in Cologne Hbf. Jetzt hat die 193 813-3 keine Beschriftung mehr. Sie hat in Köln Hbf den Flixtrain im Schlepp.
De 185 677-2 in Herzogenrath in de standaard Railpool kleurstelling. The 185 677-2 in Herzogenrath in the standard Railpool livery. Die 185 677-2 in Herzogenrath in der standard Railpool Farbgebung.
Twee varianten in Kufstein met de 185 679-8 en de 186 286-1. Two variants in Kufstein with the 185 679-8 and the 186 286-1. Zwei Varianten in Kufstein mit der 185 679-8 und der 186 286-1.
De 185 717-6 in Dresden Hbf. The 185 717-6 in Dresden Hbf. Die 185 717-6 in Dresden Hbf.
De 186 258-0 wacht op de volgende Blerick Shuttle in Blerick. The 186 258-0 waits on the next Blerick Shuttle in Blerick. Die 186 258-0 wartet auf den nächsten Blerick Shuttle in Blerick.
De 186 281-2 met grijs-zwart front in Brennero. The 186 281-2 with a grey-balck front in Brennero. Die 186 281-2 mit grau-schwarzer vorderseite in Brennero.
De 186 679-8 met de Ekol trein in München Heimeranplatz. The 186 679-8 hauls the Ekol train in Munich Heimeranplatz. Die 186 679-8 vor dem Ekol Zug in München Heimeranplatz.
De E 186 147-7 in Oberhausen West werd op dat moment gehuurd werd door Lotos Kolej. Ze heeft op de front het loknummer in een afwijkend letter-cijfertype. The E 186 147-7 in Oberhausen West was at that time rented by Lotos Kolej. It has the locomotive number on the front in a different letter-number type. Die E 186 147-7 in Oberhausen West war damals von Lotos Kolej gemietet. Auf der Vorderseite befindet sich die Loknummer in einem anderen Buchstaben-Nummern-Typ.
De 186 295-2 in Aachen West. In 2017 leed de loc zeer veel schade bij een ongeval op een spoorwegovergang. Vanaf februari 2019 is de loc in een gestreept design terug in dienst. The 186 295-2 in Aachen West. In 2017, the locomotive suffered a lot of damage in an accident at a level crossing. The locomotive will be back in service from February 2019 in a striped design. Die 186 295-2 in Aachen West. Im Jahr 2017 erlitt die Lokomotive bei einem Unfall an einem Bahnübergang großen Schaden. Ab Februar 2019 wird die Lokomotive im Streifendesign wieder im Einsatz sein.
De 151 062-7 in Oberhausen West. DBC verkocht 200 locs aan een consortium van Railpool en Toshiba. Ter gelegenheid hiervan werd door Roco en Fleischmann dit model op de baan gebracht. The 151 062-7 in Oberhausen West. DBC sold 200 locomotives to a consortium of Railpool and Toshiba. On the occasion of this, Roco and Fleischmann brought this model onto the track. Die 151 062-7 in Oberhausen West. DBC verkaufte 200 Lokomotiven an ein Konsortium aus Railpool und Toshiba. Aus diesem Anlass brachten Roco und Fleischmann dieses Modell auf die Strecke.
De 186 436-2 in Aachen West maakt reclame voor het volledige servicepakket rondom een locomotief dat Railpool haar klanten biedt. The 186 436-2 in Aachen West advertises the complete service package around a locomotive that Railpool offers its customers. Die 186 436-2 in Aachen West bewirbt das komplette Leistungspaket rund um eine Lokomotive, das Railpool seinen Kunden bietet.
De 151 086-6 in Oberhausen West. De locomotief beschikt nog over de ‘Oriënt rode’ (RAL 3031) kleurstelling. De luchtroosters en draaistellen zijn in het ‘Graubraun’ RAL 8019) gespoten. The 151 086-6 in Oberhausen West. The locomotive still has the 'Orient red' (RAL 3031) livery. The air vents and bogies are painted in the 'Graubraun' RAL 8019). Die 151 086-6 in Oberhausen West. Die Lokomotive hat noch die Lackierung „Orientrot“ (RAL 3031). Die Lüftungsdüsen und Drehgestelle sind im Farbton „Graubraun“ (RAL 8019) lackiert.
De E 186 291-1 komt Aachen West binnen. The E 186 291-1 arrives in Aachen West. Die E 186 291-1 fährt in Aachen West ein.
Railpool