In Düsseldorf Hbf vertrekken de 1003-2 en de 1008-2 naar Kaarster See. In Düsseldorf Hbf are the 1003-2 and the 1008-2 departing to Kaarster See. In Düsseldorf Hbf fahren der 1003-2 und der 1008-2 ab nach Kaarster See.
1008-2 en 1003-2 op het emplacement van Düsseldorf Hbf. 1008-2 and 1003-2 in the yard of Düsseldorf Hbf. 1008-2 und 1003-2 im Vorfeld von Düsseldorf Hbf.
De treinstellen zijn DH Talents van Bombardier. The DMU's are DH Talents of Bombardier. Die VT's sind DH Talents von Bombardier.
De 1003-2 vertrekt als S 28 naar Kaarster See uit Neuss Hbf. The 1003-2 is departing as S 28 to Kaarster See from Neuss Hbf. Der 1003-2 fährt als S 28 ab zum Kaarster See aus Neuss Hbf.
En de 1010-2 vertrekt evenals S 28 naar Mettmann. And the 1010-2 departs also as S 28 to Mettmann. Und der 1010-2 fährt auch als S 28 nach Mettmann.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
In Neuss Hbf ontmoeten de 1003-1 en de 1010-2 elkaar. In Neuss Hbf meet the 1003-1 and the 1010-2 eachother. In Neuss Hbf begegnen sich den 1003-1 und den 1010-2.
1006-1 (643 233-8) en 1012-1 (643 239-6) in Düsseldorf Hamm. 1006-1 (643 233-8) and 1012-1 (643 239-6) in Düsseldorf Hamm. 1006-1 (643 233-8) und 1012-1 (643 239-6) in Düsseldorf Hamm.
1007-1 en 1010-1 in Kaarst-IKEA. 1007-1 and 1010-1 in Kaarst-IKEA. 1007-1 und 1010-1 in Kaarst-IKEA.
Een rij Talents aangevoerd door de 1007 in Dornap- Hahnenfurth. De treinstellen zouden enkele dagen later naar Roemenië worden overgebracht. Daar worden ze door de TFC (Transferoviar Calatori) o.a. ingezet op de lijn Boekarest – H. Coanda. A line of Talents led by the 1007 in Dornap-Hahnenfurth. The trainsets would be transferred to Romania a few days later. There they are used by the TFC (Transferoviar Calatori) on the Bucharest – H. Coanda line, among others. Eine Reihe von Talents, angeführt vom 1007 in Dornap- Hahnenfurth. Die Züge werden wenige Tage später nach Rumänien überführt. Dort werden sie von der TFC (Transferoviar Calatori) unter anderem auf der Strecke Bukarest – H. Coanda eingesetzt.
1008-1 met de naam 'Wuppertal' in Dornap-Hahnenfurth. 1008-1 with the name 'Wuppertal' in Dornap-Hahnenfurth. 1008-1 mit dem Namen „Wuppertal“ in Dornap-Hahnenfurth.
VT 114 in Mettmann-Stadtwald. Dit was een van de eerste Integrals in de nieuwe RegioBahn huisstijl. VT 114 in Mettmann-Stadtwald. This was one of the first Integrals in the new RegioBahn livery. VT 114 in Mettmann-Stadtwald. Einer der ersten Integrale im neuen RegioBahn Design.
VT110 en 1001-1 (643 228-9) in Mettmann- Stadtwald. De VT 110 was een van de eerste Integral-treinstellen voor de RegioBahn. VT110 and 1001-1 (643 228-9) in Mettmann- Stadtwald. The VT 110 was one of the first Integral trainsets for the RegioBahn. VT110 und 1001-1 (643 228-9) in Mettmann- Stadtwald. Der VT 110 war einer der ersten Integral-Triebzüge für die RegioBahn.
VT110 in Erkrath. VT110 in Erkrath. VT110 in Erkrath.
VT 117 (609 117-6) in Kaarst-IKEA. VT 117 (609 117-6) in Kaarst-IKEA. VT 117 (609 117-6) in Kaarst-IKEA.
VT112 en VT 110 in Mettmann-Stadtwald. Hier zien we de twee varianten (blauwe en antraciete rand) naast elkaar. VT112 and VT110 in Mettmann-Stadtwald. Here we see the two variants (blue and anthracite border) side by side. VT112 und VT110 in Mettmann-Stadtwald. Hier sehen wir die beiden Varianten (blauer und anthrazitfarbener Rand) nebeneinander.
VT 109 in Kaarst-IKEA. De Integral- treinstellen rijden op de S28 Wuppertal Hbf-Kaarster See. VT 109 in Kaarst-IKEA. The Integral trainsets are running on the S28 Wuppertal Hbf-Kaarster See. VT 109 bei Kaarst IKEA. Die Integral- Triebzüge verkehren auf der S28 Wuppertal Hbf-Kaarster See.
VT112 voor het karakteristieke stationsgebouw van Mettmann- Stadwald. VT112 in front of the characteristic station building of Mettmann- Stadtwald. VT112 vor dem charakteristischen Bahnhofsgebäude von Mettmann- Stadtwald.
De 333 674-0 in Dornap-Hahnenfurth. Deze Köf III wordt voor het rangeerwerk ingezet. The 333 674-0 in Dornap-Hahnenfurth. This Köf III is used for shunting work. Der 333 674-0 in Dornap-Hahnenfurth. Diese Köf III wird im Rangierdienst eingesetzt.