Informatie voor het insturen van uw Rail Foto voor Euro Rails · De foto's moeten kwalitatief goed zijn. · De afmeting graag minimaal 1200 pixels in de breedte. · De foto's dienen nog niet eerder op het Internet gepubliceerd te zijn. · Geef zo veel mogelijk informatie over de foto (waar gemaakt, datum, materieel nummers etc.). · Verstuur de foto's per e-mail (click op de animatie onder deze informatie). · Wij houden ons het recht voor om ingezonden foto’s niet te publiceren op Euro Rails.
Information for sending your Rail Photo for Euro Rails · The pictures has to be in a good quality. · Please send pictures with a minimun width of 1200 pixels. · The pictures have not been earlier published on the Internet. · Give as much as possible information about the picture (were taken, date, train numbers). · Send the pictures by e-mail (click on the animation below this information). · We reserve the right to not publish submitted photos on Euro Rails.
Informationen zum Einsenden von Ihrem Rail Foto für Euro Rails · Die Bilder sollten in guter Qualität vorliegen. · Die Bilder sollten bitte minimal 1200 Pixel breit sein. · Die Bilder wurden bisher noch nicht im Internet veröffentlicht. · Machen Sie nach Möglichkeit viele Angaben zum Bild, wie (Aufnahmeort- und datum, Lok-Nr. und wenn bekannt auch Zug-Nummer, Bahngesellschaft). · Senden Sie die Bilder per E-mail (klicken Sie auf die Animation unter dieser Information). · Wir behalten uns das Recht vor, eingereichte Bilder nicht zu veröffentlichen auf Euro Rails.
Uw foto ook als Rail Prent op René's Rail Pagina, stuur uw foto, door op de computers te clicken. Your picture also as Rail Prent on René's Rail Pagina, send your picture by clicking on the computers. Senden Sie Ihr Bild als Rail Prent auf René's Rail Pagina durch einen Klick auf das Computersymbol
René’s Rail Foto Info