De 1605 (272 404-5) nog zonder logo’s bij Hegelsom. The 1605 (272 405-5) still without logo’s near Hegelsom. Die 1605 (272 405-5) noch ohne Logo’s in der Nähe von Hegelsom.
Een tijdje later is de 1605 van logo’s voorzien. A little while later wears the 1605 logo’s. Ein bisschen später hat die 1605 logo’s bekommen.
De van Akiem geleasde 186 359-6 met de 9802 in Hegelsom. The form Akiem leased 186 359-6 with the 9802 in Hegelsom. Die von Akiem gemietete 186 359-6 und die 9802 in Hegelsom.
De 1829 en de 275 618-7 met slechts twee containers. The 1829 and the 275 618-7 with just two containers. Die 1829 und die 275 618-7 mit nur zwei Containern.
De 1828 en de 275 618-7 hebben een beter gevulde trein aan de haak. The 1828 and the 275 618-7 are pulling a better stocked train. Die 1828 und die 275 618-7 haben einen besser gefüllten Zug am Haken.
De 1828, nog in de Locon kleurstelling, bij Hegelsom. The 1828, still in the Locon livery, near Hegelsom. Die 1828, noch in der Locon Farbgebung, bei Hegelsom.
Nu mag de 9802 achter de 1831 mee. Now the 9802 can go behind the 1831. Jetzt darf die 9802 hinter der 1831 mitfahren.
De 9802 en de 1831 zijn in Blerick op weg naar Venlo. The 9802 and the 1831 are in Blerick bound to Venlo. Die 9802 und die 1831 sind in Blerick unterwegs nach Venlo.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
275 618-7 komt met de 1829 in Venlo binnen. 275 618-7 arrives in Venlo together with the 1829. 275 618-7 fährt mit der 1829 in Venlo ein.
De 9802 in Venlo is de voormalige NMBS 6325. The 9802 in Venlo is the former NMBS 6325. Die 9802 in Venlo ist die ehemalige SNCB 6325.
De 692 is geleased van Rail ReLease (RRL). Ze rangeert hier in Oss. The 692 is leased from Rail ReLease (RRL). She’s shunting in Oss. Die 692 ist von Rail ReLease (RRL) gemietet. Sie rangiert in Oss.
De 1572 en de 193 623-6 met een containertrein naar de Maasvlakte. The 1572 and the 193 623-6 with a container train to the Maasplain. Die 1572 und die 193 623-6 vor einem Containerzug zur Maasfläche.
De 1604 met de grote 1 op de neus, bij Boxtel. The 1604 with the big 1 on the nose, near Boxtel. Die 1604 mit dem großen 1 auf der Front, bei Boxtel.
De 1604 is een G 2000BB van Vossloh. The 1604 is a G 2000BB from Vossloh. Die 1604 ist eine G 2000BB von Vossloh.
Hier is de loc bij America. Ze is ook bekend als 275 403-7. Here is the loco near America. She’s also known as 275 403-7. Hier ist die Lok bei America. Sie ist auch bekannt als 275 403-7.
De 193 623-6 is op weg naar Duitsland bij Hegelsom. The 193 623-6 is bound to Germany near Hegelsom. Die 193 623-6 ist nach Deutschland unterwegs bei Hegelsom.
De mooie gehuurde 193 627-7 bij Boxtel. The beautiful rented 193 627-7 near Boxtel. Die schöne gemietete 193 627-7 bei Boxtel.
De 193 627-7 met lege containerdraagwagens bij Sevenum. The 193 627-7 hauls empty container wagons near Sevenum. Die 193 627-7 vor leeren Containerwagen bei Sevenum.
De 692 (ex NS 649 ) rangeert met EP Cargo wagons. The 692 (former NS 649) is shunting EP Cargo wagons. Die 692 (ehemalige NS 649) rangiert mit EP Cargo Wagen.
De E 189 203 nog in het Dispolok geel bij Hegelsom. The E 189 203 still in the Dispolok yellow outfit near Hegelsom. Die E 189 203 noch im Dispolok Gelb in der Nähe von Hegelsom.
Nu is de E 189 203 eveneens voorzien van een Rail Force One logo. Now is the E 189 203 also equiped with a Rail Force One logo. Jetzt trägt die E 189 203 auch ein Rail Force One Logo.
De E 189 213 rijdt nu ook voor RFO, hier nabij de Waalhaven. The E 189 213 is now also in service of RFO, here near the Waalport. Die E 189 213 ist jetzt auch im Dienste von RFO, hier in der Nähe des Waalhafens.
De E 186 210 in Sittard is slechts op cabine 2 voorzien van het RFO logo. The E 186 210 in Sittard only has the RFO logo on cabin 2. Die E 186 210 in Sittard hat nur das RFO-Logo auf Kabine 2.
193 623-5 in Lage Zwaluwe. De loc heeft de bijnaam Sharky. 193 623-5 in Lage Zwaluwe. The loco is nicknamed Sharky. 193 623-5 in Lage Zwaluwe. Die Lok hat den Beinamen Sharky.
De 1830 is op neuzen en op één zijkant nieuw geschilderd. The 1830 is new painted on both noses and on one side. Die 1830 ist auf beiden Nasen und einer Seite neu lackiert.
Deze neus is analoog aan de Marokaanse locs serie E 1300 geschilderd. This nose is painted analogous to the Moroccan locomotive class E 1300. Diese Nase ist analog dem Farbschema der marokkanischen Loks de Baureihe E 1300 lackiert.
Deze neus is analoog aan de Portugese locs serie 2600 geschilderd. This nose is painted analogous to the Portuguese locomotive class 2600 Diese Nase ist analog dem Farbschema der potugiesischen Loks de Baureihe 2600 lackiert.