De 1605 (272 404-5) nog zonder logo’s bij Hegelsom. The 1605 (272 405-5) still without logo’s near Hegelsom. Die 1605 (272 405-5) noch ohne Logo’s in der Nähe von Hegelsom.
Een tijdje later is de 1605 van logo’s voorzien. A little while later wears the 1605 logo’s. Ein bisschen später hat die 1605 logo’s bekommen.
De van Akiem geleasde 186 359-6 met de 9802 in Hegelsom. The form Akiem leased 186 359-6 with the 9802 in Hegelsom. Die von Akiem gemietete 186 359-6 und die 9802 in Hegelsom.
De 1829 en de 275 618-7 met slechts twee containers. The 1829 and the 275 618-7 with just two containers. Die 1829 und die 275 618-7 mit nur zwei Containern.
De 1828 en de 275 618-7 hebben een beter gevulde trein aan de haak. The 1828 and the 275 618-7 are pulling a better stocked train. Die 1828 und die 275 618-7 haben einen besser gefüllten Zug am Haken.
De 1828, nog in de Locon kleurstelling, bij Hegelsom. The 1828, still in the Locon livery, near Hegelsom. Die 1828, noch in der Locon Farbgebung, bei Hegelsom.
Nu mag de 9802 achter de 1831 mee. Now the 9802 can go behind the 1831. Jetzt darf die 9802 hinter der 1831 mitfahren.
De 9802 en de 1831 zijn in Blerick op weg naar Venlo. The 9802 and the 1831 are in Blerick bound to Venlo. Die 9802 und die 1831 sind in Blerick unterwegs nach Venlo.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
275 618-7 komt met de 1829 in Venlo binnen. 275 618-7 arrives in Venlo together with the 1829. 275 618-7 fährt mit der 1829 in Venlo ein.
De 9802 in Venlo is de voormalige NMBS 6325. The 9802 in Venlo is the former NMBS 6325. Die 9802 in Venlo ist die ehemalige SNCB 6325.