De 187 073-2 is een Traxx 3 zonder Flexpanel in Oberhausen West. The 187 073-2 is a Traxx 3 without the Flexpanel in Oberhausen West. Die 187 073-2 ist eine Traxx 3 ohne Flexpanel in Oberhausen West.
De 185 589-9 in München Heimeranplatz in de 500 Jaar Reformatie uitvoering. The 185 589-9 in Munich Heimeranplatz in the 500 years of Reformation livery. Die 185 589-9 in München Heimeranplatz in der 500 Jahre Refornation Farbgebung.
De 2051 (185 582-4) nog in het HGK rood in Gemünden am Main. The 2051 (185 582-4) still in the HGK red livery in Gemünden am Main. Die 2051 (185 582-4) noch im HGK Rot in Gemünden am Main.
De 2063 (185 605-3) voor een keteltrein in Gemünden am Main. The 2063 (185 605-3) hauls a tank train in Gemünden am Main. Die 2063 (185 605-3) schleppt einen Kesselwagenzug.
De 185 075-7 heeft wel een Flexpanel in Oberhausen West. The 185 075-7 does have a Flexpanel in Oberhausen West. Die 185 075-7 hat ein Flexpanel in Oberhausen West.
De DE 61 is de tweede zilveren Class 66, naast de DE 62, in Brühl Vochem. The DE 61 is the second silver colored Class 66, next to the DE 62, in Brühl Vochem. Die De 61 ist die Zweite silberne Class 66, neben der DE 62, in Brühl Vochem.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De DE 501 is een Vossloh DE 18 en ze is in Brühl Vochem. The DE 501 is a Vossloh DE 18 and she’s in Brühl Vochem. Die DE 501 ist eine Vossloh DE 18 und Sie ist in Brühl Vochem.
De 187 074-0 heeft bij Brühl de 145 084-0 mee op sleeptouw. The 187 074-0 hauls near Brühl also the 145 084-0. Die 187 074-0 hat bei Brühl die 145 084-0 im Schlepp.
De DE803 komt door Ratingen Lintfort met een kolentrein. The DE803 passes Ratingen Lintfort hauling a coaltrain. Die DE803 bei der Durchfahrt durch Ratingen Lintfort vor einem Kohlezug.
De DH 708 in de nieuwe kleur in Neuss Gbf. The DH 708 in the new livery in Neuss Gbf. Die DH 708 in der neuen Farbgebung in Neuss Gbf.
De 119 008-0 en de 185 584-0 in Augsburg Hbf. De 119 is een voormalige Noorse CargoNet loc. The 119 008-0 and the 185 584-0 in Augsburg Hbf. The 119 is a former Norwegion CargoNet loco. Die 119 008-0 und die 185 584-0 in Augsburg Hbf. Die 119 ist eine ehemalige norwegische CargoNet Lok.
De DE801 met containers in Ratingen Lintfort. The DE801 with containers in Ratingen Lintfort. Die DE801 mit Containern in Ratingen Lintfort.
De DE71 in de oude HGK kleuren in Keulen Gremberg. The DE71 in the old HGK livery in Cologne Gremberg. Die DE71 in der alten HGK Farbgebung in Köln Gremberg.
De DE92, hier in Keulen Gremberg, is een Vossloh G1206. The DE92, here in Cologne Gremberg, is a Vossloh G1206. Die DE92, hier in Köln Gremberg, ist eine Vossloh G1206.
De kleine V22 MAK rangeerloc in Brühl Vochem. The small V22 MAK shunter in Brühl Vochem. Die kleine V22 MAK Rangierlok in Brühl Vochem.
De V22 en de van Northrail gehuurde 272 006-4 voor de werkplaats. The V22 and the 272 006-4, rented from Northrail, in front of the workshop. Die V22 und die von Northrail gemietete 272 006-4 vor der Werkstatt.
De DE91 eveneens in Brühl Vochem. The DE91 also in Brühl Vochem. Die DE91 auch in Brühl Vochem.
De 145 089-9 in Hamm onderweg als Zementaxi. The 145 089-9 in Hamm on tracks as Zementaxi. Die 145 089-9 in Hamm unterwegs als Zementaxi.
De DE804 was ooit voor SNCF Fret gebouwd. The DE804 was once constructed for SNCF Fret. Die DE804 war ursprünglich für SNCF Fret gebaut.
Opvallend is het ontbreken van het nummer op de front. Striking is the lack of the number on the front. Auffällig ist das Fehlen der Nummer auf der Vorderseite der Lok
De 285 103-8 met een kolentrein in Oberhausen West. Een DE Traxx met het logo op de neus. The 285 103-8 hauls a coal train in Oberhausen West. A DE Traxx with the logo on the front. Die 285 103-8 vor einem Kohlezug in Oberhausen West. Eine DE Traxx mit dem Logo auf der Vorderseite.
De DH 707 staat aan de depotvoeding in Brühl-Vochem. The DH 707 is at the depot supply in Brühl-Vochem. Die DH 707 hängt an der Fremdspeisung in Brühl-Vochem.
De V21 is ooit bij MAK in Kiel gebouwd. The V21 is once constructed at MAK in Kiel. Die V21 ist damals bei MAK in Kiel gebaut.
Ook in het Noorden is RheinCargo actief zoals hier in Hamburg Harburg met de DH 709. RheinCargo is also active in the North, such as here in Hamburg Harburg with the DH 709. RheinCargo ist auch im Norden aktiv, wie hier in Hamburg Harburg mit dem DH 709.
De DH 709 komt op de terugweg weer door Hamburg Harburg. The DH 709 comes back through Hamburg Harburg on the way back. Die DH 709 kommt auf dem Rückweg wieder durch Hamburg Harburg.
De DE 85, DH 716, DH 711 en V21 voor de werkplaats in Brühl-Vochem. The DE 85, DH 716, DH 711 and V21 in front of the workshop in Brühl- Vochem. Die DE 85, DH 716, DH 711 und V21 vor der Werkstatt in Brühl-Vochem.
De DE 85 is een Vossloh G 1206. The DE 85 is a Vossloh G 1206. Die DE 85 ist eine Vossloh G 1206.
De DE 504 is net afgeleverd door Vossloh. The DE 504 is just delivered by Vossloh. Die DE 504 ist gerade geliefert worden von Vossloh.
De DH 706 is een Vossloh G 1000 BB. The DH 706 is a Vossloh G 1000 BB. Die DH 706 ist eine Vossloh G 1000 BB.
Ook de DE 510 heeft nu een naam, zij heet nu Köln. Also the DE 510 is now named, her name is now Köln. Auch die DE 510 trägt jetzt einen Namen, Sie heißt jetzt Köln.
De 185 589-9 met een silo trein in Keulen Wahn. The 185 589-9 hauls a silo train in Cologne Wahn. Die 185 589-9 vor einem Silozug in Köln Wahn.
De DE 13 kort voor de sloop in Brühl- Vochem. The DE 13 shortly before scrapping in Brühl-Vochem. Die DE 13 kurz vor Ihrer Zerlegung in Brühl-Vochem.
De DE 13 had nog twee zusterlocs en ze is nog in de HGK kleuren. The DE 13 had two sister locos and she’s still in the HGK livery. Die DE 13 hatte zwei Schwesterloks und Sie ist noch im HGK Farbkleid.
De DE 508 heeft de naam Düsseldorf en is hier in Duisburg-Trompet. The DE 508 is named Düsseldorf and she’s here in Duisburg-Trompet. Die DE 508 trägt den Namen Düsseldorf und Sie ist hier in Duisburg-Trompet.
De DE 509 heet nu Bayern en is in Brühl-Vochem. The DE 509 is now named Bayern and she’s in Brühl-Vochem. Die DE 509 heißt jetz Bayern und ist in Brühl-Vochem.
De Akiem 187 504-6 met het logo op de front in Oberhausen West. The Akiem 187 504-6 with the logo on the front in Oberhausen West. Die Akiem 187 504-6 mit dem Logo auf der Nase in Oberhausen West.
De 185 589-9 in de 500 jaar Reformatie uitvoering in Brühl Rbf. The 185 589-9 in the 500 years of Reformation livery in Brühl Rbf. Die 185 589-9 in der 500 Jahre Reformation Farbgebung in Brühl Rbf.
De DE 62 heeft de Engelse front- en sluitseinen in Keulen Gremberg. The DE 62 is equiped with the English front and tale lights in Cologne Gremberg. Die DE 62 hat die englischen Spitzen- und Schlußlichter in Köln Gremberg.
De DE 668 heeft de standaard continentale seinen in Keulen West. The DE 668 is equiped with the standard continental lights in Cologne West. Die DE 668 hat die standard continental Leuchten in Köln West.
De 185 586-5 nog in de oude HGK kleur in Oberhausen West. The 185 586-5 still in the old HGK livery in Oberhausen West. Die 185 586-5 noch in der alten HGK Farbgebung in Overhausen West.
De 145 CL-201 is gehuurd van leasemaatschappij Alpha Trains. The 145 CL-201 is leased from lease company Alpha Trains. Die 145 CL-201 ist gemietet von der Leasefirma Alpha Trains.
De nieuwe 187 071-6 komt in Aachen Hbf ein. The new 187 071-6 arrives in Aachen Hbf. Die neue 187 071-6 fährt in Aachen Hbf ein.
Na een korte tijd ging het weer terug richting Keulen. After a short stop the loco drives back in the direction of Cologne. Nach einen kurzen Aufenthalt fuhr die Lok zurück in Richtung Köln.
De DH 201 is een G6 van Vossloh. Ze staat voor de 265 499-4. The DH 201 is a G6 of Vossloh. She stands in front of the 265 499-4. Die DH 201 ist eine G6 von Vossloh. Sie steht vor der 265 499-4.
Voor de werkplaats in Brühl-Vochem staan de DE 509 en de DE 510. The DE 509 and the DE 510 are standing in front of the workshop in Brühl-Vochem. Vor der Werkstatt in Brühl-Vochem stehen die DE 509 und die DE 510.