De nieuwe locs 186 268-9 en 186 269-7 in Aachen West. The new locos 186 268-9 and 186 269-7 in Aachen West. Die neuen Loks 186 268-9 und 186 269-7 in Aachen West.
De 186 268-9 in de zon in Aachen West. The 186 268-9 in the sun in Aachen West. Die 186 268-9 in der Sonne in Aachen West.
De locs zullen voor Crossrail gaan rijden. The locos will drive for Crossrail. Die Loks werden für Crossrail fahren.
De 186 269-7 in Aachen West op weg naar België voor een toelatingsrit. The 186 269-7 is in Aachen West on her way to Belgium for a homologation run. Die 186 269-7 ist in Aachen West unterwegs nach Belgien für eine Zulassungsfahrt.
Rhenus Logistics is voor meer dan 50 % eigenaar van Crossrail. Rhenus Logistics is for more than 50 % owner of Crossrail. Rhenus Logistics ist für mehr als 50 % Eigentümer von Crossrail.
Hier staan de mooie, nieuwe, blauwe locs te stralen in Aachen West. Here are the beautiful, new, blue locos shining in Aachen West. Hier stehen die schönen, neuen, blaue Loks in Aachen West zu glänzen.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes