In het nieuwe kantoorgebouw van Stadler vond de persconferentie plaats. In the new office building of Stadler was the press conference. Im neuen Bürogebäude von Stadler war die Pressekonferenz.
Een vrolijk moment tijdens de persconferentie. A cheerful moment during the press conference. Einen fröhlichen Moment während der Presse Konferenz.
Christian König tijdens zijn speech, let op het grote stopcontact. Christian König during his speech, watch the great power point. Christian Köning während seiner Ansprache, beachte die grosse Steckdose.
Frank van Setten wacht op "zijn" 501. Frank van Setten is waiting for "his" 501. Frank van Setten wartet auf "seinen" 501
De 501 moet geduwd worden door de andere bovenleidingspanning in Zwitserland. The 501 had to be pushed due to the other tension on the catenary in Switzerland. Der 501 muss geschoben werden durch die andere Spannung auf der Oberleitung in der Schweiz.
Hier komt hij dan.... Here he is.... Hier ist er dann....
De eerste trein van Bussnang naar Kerkrade Centrum. The first train from Bussnang to Kerkrade Centrum. Der erste Zug von Bussnang nach Kerkrade Centrum.
Op de achtergrond staat de rangeerloc van Stadler die de 501 geduwd heeft. On the background is the shunter of Stadler standing who has pushed the 501. Im Hintergrund steht die Rangierlok von Stadler die den 501 geschoben hat.
De informatie voor reizigers in de 501. The passengers information in the 501. Die Fahrgast Information im 501.
De GTW EMU 2/6 501 The GTW EMU 2/6 501 Der GTW EMU 2/6 501
Impossante voorkant! Impressive frontside! Imposante Vorderseite!
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Nadat Frank van Setten en Christian König de stekker in het stopcontact hebben gestoken kan de 501 komen. After pulling the plug into the power point by Frank van Setten and Christian König is it time for the 501 to appear. Nachdem Frank van Setten und Christian König den Stecker in der Steckdose geschoben hatten konnte der 501 kommen.
De 501 staat klaar voor de rit naar Nederland met aankomst op 01-07-2008 in Venlo. The 501 is ready for the trip to the Netherlands, the arriving is on July the 1st 2008 in Venlo. Der 501 is bereit für die Fahrt in die Niederlande. Die Ankunft ist am 1. Juli 2008 in Venlo.
De 501 in de Zwitserse zon. The 501 in the Swiss sun. Der 501 in der Schweizer Sonne.
Op woensdag 25 juni 2008 vond bij Stadler in Bussnang, Zwitserland, de Roll Out plaats van de 501, de eerste nieuwe EMU voor de Heuvelandlijn. On wednesday, the 25th of june 2008, was the Roll Out of the 501, the first new EMU for the Hilllandline at Stadler in Bussnang, Switzerland. Am Mittwoch, den 25. Juni 2008, war der Roll Out des 501, der erste neue ET für die Hügellandlinie, bij Stadler in Bussnang, Schweiz.
Roll Out voor de 501 van de Heuvellandlijn
op Facebook