De 252 is een treinstel Mat’36. The 252 is an EMU class Mat’36. Der 252 ist ein ET der Baureihe Mat’36.
De 466 is van de Stichting Karel. The 466 is property of the Karel Foundation. Der 466 gehört der Karel Stifftung.
De 629 krijgt de “Feijenoord” schrikstrepen. The 629 is getting the “Feijenoord” frills. Die 629 bekommt die “Feijenoord” schreck Streifen.
De LTE 193 232 wordt geduwd door de 2454. The LTE 193 232 is pushed by the 2454. Die LTE 193 232 wird von der 2454 geschoben.
De LTE 193 232 werd door Märklin als HO model verkocht. The LTE 193 232 was sold as HO scale model by Märklin. Die LTE 193 232 wurde durch Märklin als HO Modell verkauft.
De 2215 en de 276. The 2215 and the 276. Die 2215 und die 276.
De 2454 met de Railexperts 1251. The 2454 with the Railexperts 1251 Die 2454 mit der Railexperts 1251.
231 - 1218 - 1255 - 1501 en 1252. 231 - 1218 - 1255 - 1501 and 1252. 231 - 1218 - 1255 - 1501 und 1252.
In de loods staan de 1122, 1315 en de 1501. In the shed are standing 1122, 1315 and the 1501. Im Schuppen stehen 1122, 1315 und die 1501.
De voormalige EETC 1122. The former EETC 1122. Die ehemalige EETC 1122.
1218 - 1255 - 1315 en 1254. 1218 - 1255 - 1315 and 1254. 1218 - 1255 - 1315 und 1254.
1218 - 1255 - 1501 - 1252 - 1315 en 1254. 1218 - 1255 - 1501 - 1252 - 1315 and 1254. 1218 - 1255 - 1501 - 1252 - 1315 und 1254.
1218 - 1255 - 1501 en 1252. 1218 - 1255 - 1501 and 1252. 1218 - 1255 - 1501 und 1252.
1218 - 1255 - 1501 en 1252. 1218 - 1255 - 1501 and 1252. 1218 - 1255 - 1501 und 1252.
De 1218 heeft wat lakschade. The 1218 has got some paint damage. Die 1218 hat ein wenig Lackschaden.
Railexperts 1251 naast de 1255 en de 1218. Railexperts 1251 next to the 1255 and the 1218. Railexperts 1251 neben der 1255 und der 1218.
De 1251 en de 2454. The 1251 and the 2454. Die 1251 und die 2454.
De 1252 kijkt naar de 193 232 en de 2454. The 1252 watches the 193 232 and the 2454. Die 1252 guckt nach der 193 232 und der 2454.
1252 - 1254 - 1218 en Sik 231. 1252 - 1254 - 1218 and goatee 231. 1252 - 1254 - 1218 und Ziegenbart 231.
1252 - 1254 en 1218. 1252 - 1254 and 1218. 1252 - 1254 und 1218.
De 1252 met oude opschriften. The 1252 wearing old inscriptions. Die 1252 mit alter Beschriftung.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 1202 wordt opgeknapt. The 1202 will get an overhaul. Die 1202 bekommt eine Wartung.
Beiden gebouwd door Alsthom, de 1315 en de 1122. Both constructed by Alsthom, the 1315 and the 1122. Beiden bei Alsthom gebaut, die 1315 und die 1122.
De 1254 is de ir J. Hoekwater. The 1254 is named after ir J. Hoekwater Die 1254 trägt den Namen ir J. Hoekwater.
1255 - 1254 en de 1252. 1255 - 1254 and the 1252. 1255 - 1254 und die 1252.
1315 en 1254 in de zon. 1315 and 1254 in the sun. 1315 und 1254 in der Sonne.
Deze kant van de 1501 heeft slechts 2 ramen in het midden van de loc. This side of the 1501 only has 2 windows in the middle of the locomotive. Diese Seite des 1501 hat nur 2 Fenster in der Mitte der Lok.
Dit is de kant met de 5 ramen. This is the side with the 5 windows. Dies ist die Seite mit 5 Fenster.
De 9802 (ex NMBS 6325) rijdt de loods binnen. The 9802 (former NMBS 6325) enters the shed. Die 9802 (ehemalige SNCB 6325) fährt in den Schuppen hinein.
9802 en 9902 waren beiden van Locon Benelux. 9802 and 9902 were both property of Locon Benelux. 9802 und 9902 waren Eigentum der Locon Benelux.
Een mooi plaatje in de lood. A beautiful picture in the shed. Ein schönes Bild im Schuppen.
Strukton 303003, ex Locon 9905 en Railexperts 1251. Strukton 303003, former Locon 9905 and Railexperts 1251. Strukton 303003, ehemalige Locon 9905 und Railexperts 1251.