De 561-03 (266 040-5) in de mooie RF kleuren in Venlo. The 561-03 (266 040-5) in the beutiful RF color scheme in Venlo. Die 561-03 (266 040-5) in der schönen RF Farb Palette in Venlo.
De 4402 en de 4401 staan net buiten station Sittard geparkeerd. The 4402 and 4401 are parked just outside the station area of Sittard. Die 4402 und die 4401 stehen gerade ausserhalb des Bahnhofs Sittard geparkt.
De 4402 wacht in Sittard op de dolomiettrein uit België. The 4402 is waiting in Sittard for the dolimetrain from Belgium. Die 4402 wartet in Sittard auf den Dolomitzug aus Belgien.
De 4402 neemt de PB 06 en de beladen dolomiettrein mee naar het Noorden vanuit Sittard. The 4402 hauls the PB 06 and the loaded dolimetrain northbound from Sittard. Die 4402 nimmt die PB 06 und den beladenen Dolomitzug aus Sittard mit in Richtung Norden.
De PB 06 komt vanuit Herzogenrath onder de Miljoenenlijn door gereden in Landgraaf. The PB 06 is coming from Herzogenrath underneath the Millionline in Landgraaf. Die PB 06 fährt aus Herzogenrath kommend unter der Millionen Linie durch in Landgraaf.
De PB 06 met de omgeleide Melzo Shuttle in Landgraaf. The PB 06 hauls the diverted Melzo Shuttle in Landgraaf. Die PB 06 vor dem umgeleitetem Melzo Shuttle in Landgraaf.
De 4402 is de voormalige 1609 van de NS. The 4402 is the former 1609 of the NS. Die 4402 ist die ehemalige 1609 der NS.
De 108 en de 107 badend in de zon in de Waalhaven Zuid. The 108 and the 107 are taking a sunshower in the Waalport South. Die 108 und die 107 beim Sonnenbad im Waalhafen Süd.
RF 1107 heeft nog het nummer van de vorige huurder (Husa) op de neus in Antwerpen Noorderdokken. RF 1107 has still the number of the last lessee (Husa) on the front in Antwerp Noorderdokken. RF 1107 hat noch die Nummer des letzten Mieter (Husa) auf der Nase in Antwerpen Noorderdokken.
De 107 en de 108 zijn voormalige NMBS rangeerdiesels. The 107 and the 108 are former NMBS shunters. Die 107 und die 108 sind ehemalige SNCB Rangierdiesel Loks.
De 107 in de smaakvolle RF kleuren in de Waalhaven Zuid. The 107 in the tasty RF livery in the Waalport South. Die 107 in der geschmacksvollen RF Farbgebung im Waalhafen Süd.
De 1101 staat op de Waalhaven Zuid. The 1101 stands on the Waalport South. Die 1101 steht im Waalhafen Süd.
De 16 heeft na schadeherstel haar RRF jasje ingeleverd voor de RF versie, ze staat hier in de Waalhaven Zuid. The 16 has after damage repair changed her RRF jacket into the RF version, she stands here in the Waalport South. Die 16 hat nach einer Unfall Reparatur ihr RRF Kleid gewechselt für die RF Version, Sie steht hier im Waalhafen Süd.
De 1101 is met de Eurailscout UFM 120 bij Maastricht Beatrixhaven aansluiting op weg naar het Belgische Visé. The 1101 is with Eurailscout UFM 120 near Maastricht Beatrixharbour junction heading to the Belgian city of Visé. Die 1101 ist mit dem Eurailscout UFM 120 in der nähe der Anschlußstelle Maastricht Beatrixhafen unterwegs zum belgischen Visé.
De RF 23 staat op een koude decemberavond bij Shunter in de Rotterdamse Waalhaven. The RF 23 stays at a cold december evening at Shunter in Rotterdam Waalport. Die RF 23 steht an einem kalten Dezemberabend bei Shunter im Rotterdammer Waalhafen.
De 1101 gaat naar haar trein in Aken West. The 1101 goes to her train in Aachen West. Die 1101 fährt zu Ihrem Zug in Aachen West.
De 108 heeft een pauze in de Waalhaven Zuid. The 108 enjoys a break in the Waalport South. Die 108 hat eine Pause im Waalhafen Süd.
De 1101 is de voormalige R4C 2005. The 1101 is the former R4C 2005. Die 1101 ist die ehemalige R4C 2005.
De RRF 18 en 20 komen uit Venlo door Eindhoven. The RRF 18 and 20 are coming from Venlo and passing through Eindhoven. Die RRF 18 und 20 kommen aus Venlo und fahren durch Eindhoven.
De 1101 staat in Aken West klaar voor vertrek naar Châtelet met haar kolentrein. The 1101 is in Aachen West ready for departure to Châtelet with her coaltrain. Die 1101 ist in Aachen West abfahrbereit nach Châtelet vor Ihrem Kohlezug.
De 23 rangeert op de Maasvlakte West. The 23 is shunting on the Maasplain West. Die 23 rangiert auf der Maasfläche West.
De RRF 17 staat even in Herzogenrath komende vanuit Sittard. De reis gaat verder naar Maastricht. The RRF 17 stands a little while in Herzogenrath coming from Sittard. The trip will lead to Maastricht. Die RRF 17 steht kurz in Herzogenrath kommend aus Sittard. Die Fahrt geht weiter nach Maastricht.
RRF 17 loopt binnen in Kerkrade Centrum met een meettrein van Eurailscout. RRF 17 arrives in Kerkrade Centrum hauling a meassuringtrain of Eurailscout. RRF 17 fährt in Kerkrade Centrum ein vor einem Messzug von Eurailscout.
De RRF 18 heeft de kleuren van de BAM. The RRF 18 is in the BAM (a construction company) livery. Die RRF 18 hat die Farbgebung der BAM (ein Bau-Unternehmen).
Hier vertrekt de meettrein uit Kerkrade Centrum met van achter naar voren: RRF 17 - Eurailscout UFM 120 - RRF 18. Here leaves the meassuringtrain Kerkrade Centrum with from the back to the front: RRF 17 - Eurailscout UFM 120 - RRF 18. Hier fährt der Messzug aus Kerkrade Centrum ab mit von hinten nach vorne: RRF 17 - Eurailscout UFM 120 - RRF 18.
RRF 16 en RRF 17 hebben pauze op de Waalhaven Zuid. RRF 16 and RRF 17 are resting on the Waalharbour South. RRF 16 und RRF 17 haben Pause im Waalhafen Süd.
De RRF 5 en de RRF 101 staan op de Botlek. The RRF 5 and the RRF 101 are standing on the Botlek. Die RRF 5 und die RRF 101 stehen im Botlek.
De RRF 5 is een oud NS (Reizigers) lok serie 600. The RRF 5 is a former NS (Travellers) loco class 600. Die RRF 5 ist eine ehemalige NS (Reiseverkehr) Lok Baureihe 600.
De RRF 101 is een oud NMBS loc reeks 73. The RRF 101 is a former SNCB class 73 loco. Die RRF 101 ist eine ehemalige SNCB Lok der Baureihe 73.
De RRF 102 staat op de Maasvlakte Oost. The RRF 102 stands on the Maasplain East. Die RRF 102 steht auf der Maasfläche Ost.
De RF 103 heeft die nieuwe logo's van Rail Feeding. The RF 103 has the new Rail Feeding logo's. Die RF 103 hat die neuen Rail Feeding Logo's.
RF 104, RF 103 en RRF 102 op de Maasvlakte Oost. RF 104, RF 103 and RRF 102 on the Maasplain East. RF 104, RF 103 and RRF 102 auf der Maasfläche Ost.
RRF 5 staat in 's-Hertogenbosch. RRF 5 stands in ’s-Hertogenbosch. RRF 5 steht in 's-Hertogenbosch.
RRF 5 was in 's-Hertogenbosch voor het rangeerwerk met de autoslaaptreinen. RRF 5 was in 's-Hertogenbosch for the shuntingwork at the carsleeptrains. RRF 5 war in 's-Hertogenbosch für die Rangierarbeiten an den Autoreisezügen. The 42550 of the Belgian army.
In de stralende zon is de RRF 5 hier in Zwolle. In the beautiful sun is the RRF 5 here in Zwolle. In der prallen Sonne steht die RRF 5 hier in Zwolle.
De RRF 16 is de eerste loc in deze vrolijke kleurstelling. De loc staat hier op de Botlek. The RRF 16 is the first loco in this funny livery. the loco is standing here at the Botlek. Die RRF 16 ist die erste Lok in dieser fröhlichen Farbgebung. Die Lok steht hier auf der Botlek.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De RRF 18 rijdt door Amersfoort. Zij heeft de kleurstelling van de firma BAM. The RRF 18 is passing Amersfoort. She has the livery of the enterprise BAM. Die RRF 18 fährt durch Amersfoort. Sie hat die Farbgebung der Firma BAM bekommen.
RRF 19 staat op de Waalhaven Zuid voor een containertrein. RRF 19 stands in front of a containertrain at the Waalharbour South. RRF 19 steht vor einem Kontainerzug im Waalhafen Süd.
Ook de RRF 1 staat op de Waalhaven Zuid. The RRF 1 is also standing on the Waalharbour South. Auch die RRF 1 steht im Waalhafen Süd.
De kleurstelling van de loc past mooi in het groen in Kerkrade Centrum. The livery of the loco fits well with the natural green in Kerkrade Centrum. Die Farbgebung der Lok passt gut zum Grünen in Kerkrade Centrum.
De 561-03 heeft de bijnaam de “Hommel” en staat hier in Venlo. The 561-03 has the nickname “Bumblebee” and she stands here in Venlo. Die 561-03 hat den Kosenamen “Hummel” und Sie steht hier in Venlo.
De 24 in Landgraaf met een balasttrein. The 24 in Landgraaf hauling a broken stone train. Die 24 in Landgraaf vor einem Schotterzug.
De 25 in Kerkrade Centrum voor een trein beladen met dwarsliggers. The 25 in Kerkrade Centrum with a train loaded with railway sleepers. Die 25 in Kerkrade Centrum vor einem Zug beladen mit Schwellen.
De 561-03 verlaat Venlo als losse loc. The 561-03 is leaving Venlo as single loco. Die 561-03 fährt als Tfzf aus Venlo ab.
De 4401 met de RF 16 bij Hegelsom. The 4401 and the RF 16 near Hegelsom. Die 4401 und die RF 16 in der Nähe von Hegelsom.
Hier heeft de E 189 091 de RF 24 bij zich in Hegelsom. The E 189 091 has here the RF 24 with her in Hegelsom. Hier hat die E 189 091 die RF 24 bei sich in Hegelsom.
De E 189 099 met een containertrein in Hegelsom. The E 189 099 hauling a container train in Hegelsom. Die E 189 099 hat einen Containerzug im Schlepp in Hegelsom.
De E 189 099 een stukje verderop. The E 189 099 a bit further. Die E 189 099 ein bisschen weiter.
De E 189 091 in de RF kleuren in Oberhausen West. The E 189 091 in the RF livery in Oberhausen West. Die E 189 091 in der RF Farbgebung in Oberhausen West.
De E 189 091 nog in het zwart met klein logo in Sittard. The E 189 091 still in black with a little logo in Sittard. Die E 189 091 noch in Schwarz mit kleinen Logo in Sittard.
De E 189 099 in de Distrirail uitvoering in Venlo. The E 189 099 in the Distrirail livery in Venlo. Die E 189 099 in der Distrirail Farbgebung in Venlo.
Loc 561-05 en herfstkleuren passen goed bij elkaar. Loc 561-05 and autumn colors go well together. Loc 561-05 und Herbstfarben passen gut zusammen.