De 1216 901-1 komt met railbouwmaterieel door Herzogenrath. The 1216 901-1 passes Herzogenrath hauling railtrack construction material. Die 1216 901-1 fährt durch Herzogenrath vor einem Gleisbauzug.
Later is de loc in Aachen West te zien. A little later we can see the loco in Aachen West. Etwas später ist die Lok in Aachen West zu sehen.
2016 907 in Aken West in een sneeuwbui. Een week na deze opname had deze loc een zware aanrijding in Oostenrijk. 2016 907 in Aachen West in a snowy weather. One weak after this picture was taken had this loco a serious accident in Austria. 2016 907 in Aachen West im Schneetreiben. Eine Woche nach dieser Aufnahme hatte die lok einen schweren Unfall in Österreich.
De 1216 901-9 en 2016 908-3 staan in Aken West geparkeerd. The 1216 901-9 and 2016 908-3 are parked in Aachen West. Die 1216 901-9 und 2016 908-3 stehen geparkt in Aachen West.
De 1216 901-9 is met een graantrein naar Aken West gekomen. The 1216 901-9 has hauled a graintrain to Aachen West. Die 1216 901-9 hat einen Getreidezug nach Aachen West geschleppt.
De 2016 905-8 is in Rosenheim voor spoorbouw activiteiten. The 2016 905-8 is in Rosenheim for railconstruction activities. Die 2016 905-8 ist in Rosenheim für Gleisbau Arbeiten.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Deze loc is een voormalige Oostduitse V100 en is geregistreerd onder het nummer 92 80 1 293 004-8 D-RTS. This loco is a former east German V100 and her registred number is 92 80 1 293 004-8 D-RTS. Diese Lok ist eine ehemalige ostdeutsche V100 und Sie ist registriert unter de Nummer 92 80 1 293 004-8 D-RTS.
Of de 2016 908-3 nog het oranje RTS jasje krijgt is onbekend. If the 2016 908-3 gets the orange RTS livery is still unknown. Ob die 2016 908-3 noch die orangen RTS Farbgebung bekommt ist noch unbekannt.
Op de InnoTrans 2010 in Berlijn werd de 2143 014 getoond. On the InnoTrans 2010 in Berlin was the 2143 014 shown. Auf der InnoTrans 2010 in berlin wurde die 2143 014 gezeigt.
De 293.004 staat in Herzogenrath geparkeerd. The 293.004 is parked in Herzogenrath. Die 293.004 steht geparkt in Herzogenrath.
Het werk van de 99 81 9125 014-6 is stoffig. The work of the 99 81 9125 014-6 is dusty. Die Arbeit des 99 81 9125 014-6 ist staubig.
De 99 81 9123 011-4 en de 162 001 bij spoorvernieuwing in Klimmen. The 99 81 9123 011-4 and the 162 001 during rail reconstruction works in Klimmen. Der 99 81 9123 011-4 und der 162 001 bei der Gleis Erneuerung in Klimmen.
De 203 500 als losse loc in München Heimeranplatz. The 203 500 as single loco in Munich Heimeranplatz. Die 203 500 als Lz in München Heimeranplatz.
De wagons passen qua kleur uitstekend bij de 2016 906 in Keulen Gremberg. The wagons match the color of the 2016 906 in Cologne Gremberg perfectly. Die Wagen passen farblich perfekt zur 2016 906 in Köln Gremberg.
De 275 624 met een ballasttrein in Sittard. The 275 624 hauls a balast train in Sittard. Die 275 624 mit einem Schotterzug in Sittard.
De 162 001 aan het werk in Ransdaal. The 162 001 works in Ransdaal. Der 162 001 ist in Ransdaal beschäftigt.
De nieuwe diesel Vectron 247 903 komt door München Heimeranplatz. The new diesel Vectron 247 903 passe through Munich Heimeranplatz. Der neue Diesel Vectron 247 903 fährt durch München Heimeranplatz.
De 2016 906 in Brühl is een Siemens ER-20. The 2016 906 in Brühl is a Siemens ER-20. Die 2016 906 in Brühl ist eine Siemens ER-20.
De 230 077 in Rosenheim is een voormalige DR loc. The 230 077 in Rosenheim is a former DR loco. Die 203 077 in Rosenheim ist eine ehemalige DR Lok.
In Hochfilzen is de 2143 005 bezig. In Hochfilzen is the 2143 005 busy. In Hochfilzen hat die 2143 005 zu tun.
De BDS-2000 in het station van Heerlen. The BDS-2000 in Heerlen station. Der BDS-2000 im Bahnhof Heerlen.
Een indrukwekkende machine in actie bij de spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf. An impressive machine in action at the track doubling between Heerlen and Landgraaf. Eine beeindruckende Maschine im Einsatz bei dem zweigleisigen ausbau zwischen Heerlen und Landgraaf.
Deze trein is de eerste keer in Nederland ingezet. This train was used for the first time in the Netherlands. Dieser Zug wurde zum ersten Mal in den Niederlanden eingesetzt.
Machtig om deze trein in actie te zien. Mighty to see this train in action. Es ist großartig, diesen Zug in Aktion zu sehen.
Mooie combinatie van het RTS oranje en het groen van Alpha Trains. Nice combination of the RTS orange and the green of Alpha Trains. Schöne Kombination aus dem RTS- Orange und dem Grün von Alpha Trains.
De van DB Cargo gehuurde locs 6426 en 6438 in Heerlen. The locomotives 6426 and 6438 rented from DB Cargo in Heerlen. Die bei DB Cargo gemieteten Lokomotiven 6426 und 6438 in Heerlen.
Vroeger was dit niet mogelijk DB locs verhuurd aan een andere maatschappij. In the past this was not possible DB locomotives rented out to another company. In der Vergangenheit war dies nicht möglich DB-Lokomotiven an ein anderes Unternehmen vermietet.
De zelflossers die in Heerlen ingezet zijn. The self-unloaders deployed in Heerlen. Die in Heerlen eingesetzten Selbstentladewagen.
De 275 101-8 in Roosendaal. De eerste maanden dat deze G1206 bij RTS / Swietelsky in dienst was reed zij nog zonder Swietelsky-logo op de cabine rond. The 275 101-8 in Roosendaal. The first months that this G1206 was in service at RTS / Swietelsky, she drove around without the Swietelsky logo on the cab. Die 275 101-8 in Roosendaal. Die ersten Monate, in denen diese G1206 bei RTS / Swietelsky im Einsatz war, fuhr sie ohne das Swietelsky-Logo auf dem Führerhaus herum.
De 275 101-8 in Amersfoort, nu totaal bestickerd. The 275 101-8 in Amersfoort, now completely stickered. Die 275 101-8 in Amersfoort, jetzt komplett beklebt.
De 275 101-8 is in Heerlen druk bezig. The 275 101-8 is busy in Heerlen. Die 275 101-8 ist in Heerlen beschäftigt.
Een mooi standpunt met de zon op de achtergrond in Heerlen. A nice point of view with the sun in the background in Heerlen. Ein schöner Gesichtspunkt mit der Sonne im Hintergrund in Heerlen.
De 203.500 heeft even pauze in Salzburg Hbf. The 203.500 has a break in Salzburg Hbf. Die 203.500 hat Pause in Salzburg Hbf.
De 247 903-8 in Oberhausen. Nu is de lok in de RTS / Swietelsky kleurstelling bestickerd. Elder op de pagina is lok nog in het wit te zien. The 247 903-8 in Oberhausen. The locomotive is now stickered in the RTS / Swietelsky color scheme. Elsewhere on the page, loco can still be seen in white. Die 247 903-8 in Oberhausen. Die Lokomotive ist jetzt in der RTS / Swietelsky-Farbgebung beklebt. An anderer Stelle auf der Seite ist die Lok noch in Weiß zu sehen.
De 2016 905-9 in Rosenheim met Nederlandse Railpro wagens. The 2016 905-9 in Rosenheim with Dutch Railpro wagons. Der 2016 905-9 in Rosenheim mit niederländischen Railpro-Wagen.
De 2016 905-9 gaat Rosenheim verlaten richting München. The 2016 905-9 is going to leave Rosenheim for Munich. Die 2016 905-9 verlässt Rosenheim in Richtung München.