De nieuwe naam van Rurtalbahn Cargo en het nieuwe logo op de 193 816-6 in Bremen Hbf. The new name of Rurtalbahn Cargo and the new logo on the 193 816-6 in Bremen Hbf. Der neue Name der Rurtalbahn Cargo und das neue Logo auf der 193 816-6 in Bremen Hbf.
De PB 18 met het nieuwe RTB Cargo logo in Heerlen. The PB 18 with the new RTB Cargo logo in Heerlen. Die PB 18 mit dem neuen RTB Cargo logo in Heerlen.
De 193 810-9 als losse loc in Aachen Hbf. The 193 810-9 as single loco in Aachen Hbf. Die 193 810-9 als Tfzf in Aachen Hbf.
De 186 423-0, hier in Blerick, heeft naast het Rurtalbahn logo ook het PCC logo. The 186 423-0, here in Blerick, wears next to the Rurtalbahn logo also the PCC logo. Die 186 423-0, hier in Blerick, trägt neben dem Rurtalbahn Logo auch das PCC Logo.
De bijzondere X4 E - 875 (193 875-2) is nu gehuurd door Rurtalbahn Cargo. Hier staat de loc in Aachen Hbf. The special X4 E - 875 (193 875-2) is now rented by Rurtalbahn Cargo. The loco stands here in Aachen Hbf. Die besondere X4 E - 875 (193 875-2) ist durch Rurtalbahn Cargo gemietet. Hier steht die Lok in Aachen Hbf.
De loc heeft een dag en nacht bestickering. Hier is de nachtkant te zien van de afbeeldingen. Op de vorige foto is de dagkant te zien. The locomotive has a day and a night livery. Here you can see the night side of the illustrations. The previous photo shows the day side. Die Lok hat eine Tag- und eine Nachtseite. Hier sehen Sie die Nachtseite der Abbildungen. Auf dem vorherigen Bild ist de Tagseite zu sehen.
Ook de nieuwe 186 424-8 heeft het PCC logo op de zijkanten. De loc staat hier in Aachen Hbf. Also the new 186 424-8 has the PCC logo. The loco stands here in Aachen Hbf. Auch die neue 186 424-8 hat das PCC logo bekommen.Die Lok steht hier in Aachen Hbf.
De 186 421-4 met European Gateway Services reclame in Blerick. The 186 421-4 in the European Gateway Services livery in Blerick. Die 186 421-4 macht in Blerick Werbung für die European Gateway Services.
De 186 110, de Rail Magazine loc, in Blerick. The 186 110, the Rail Magazine loco, in Blerick. Die 186 110, die Rail Magazin Lok, in Blerick.
De R2x loc 186 107-9 in Blerick. The R2x loco 186 107-9 in Blerick. Die R2x Lok 186 107-9 in Blerick.
De 185 680-6 met Techniek reclame in Aachen Hbf. The 185 680-6 with the Technics commercial in Aachen Hbf. Die 185 680-6 mit der Technik Werbung in Aachen Hbf.
De V 206 en de V 204 zijn in Heerlen aangekomen. Ze komen de Veolia 204 ophalen en naar Talbot Services in Aken brengen. The V 206 and the V 204 are just arrived in Heerlen. They will take the Veolia 204 to Talbot Services in Aachen. Die V 206 und die V 204 sind in Heerlen eingefahren. Sie kommen den Veolia 204 holen und bringen Ihm zur Talbot Services in Aachen.
De V 204 en de V206 in Heerlen. De V 204 zal slechts tot Aken West mee terug gaan. The V 204 and the V 206 in Heerlen. On their way back the V 204 will join the train as far as Aachen West. Die V 204 und die V 206 in Heerlen. Auf der Rückfahrt fährt die V 204 nur bis Aachen West.
Nog een klein stukje voor de V 206 en de Veolia 204 tot Talbot Services in Aken Noord. Just a little further and the V 206 and the Veolia 204 have reached their destination, Talbot Services in Aachen North. Noch wenige Meter und die V 206 und der Veolia 204 haben Ihr Ziel erreicht, Talbot Services in Aachen Nord.
De 185 622-8 is een Noorse loc geweest en ze staat hier in Aachen Hbf. The 185 622-8 is a former Norwegian loco and she stands here in Aachen Hbf. Die 185 622-8 ist eine ehemalige norwegische Lok und Sie steht hier in Aachen Hbf.
Ze heeft nog het Noorse NVR nummer. She has still the Norwegian NVR number. Sie trägt noch immer die norwegische NVR Nummer.
Dit is de voormalige 119 003 van CargoNet. This is the former 119 003 of CargoNet. Dies ist die ehemalige 119 003 von CargoNet.
De 186 107 in Aachen Hbf maakt reclame voor de R2X, de containershuttle tussen de Maasvlakte en de haven van Stuttgart. The 186 107 in Aachen Hbf with vinyls of the R2X, the containershuttle between the Maasplain and the port of Stuttgart. Die 186 107 in Aachen Hbf macht Werbung für den R2X, den Containershuttle zwischen der Maasfläche und den Hafen von Stuttgart.
De 189 103 samen met de V 204 en de E 189-206 in de Waalhaven Zuid. The 189 103 together with the V 204 and the E 189-206 in the Waalport South. Die 189 103 zusammen mit der V 204 und der E 189-206 im Waalhafen Süd.
De 189 103 met reclame voor de European Gateway Services, de shuttle tussen Blerick en de Maasvlakte. The 189 103 wears vinyls for the European Gateway Services, the shuttle between Blerick and the Maasplain. Die 189-103 mit Werbung für den European Gateway Services, den Shuttle zwischen Blerick und der Maasfläche.
De 185 684-8 geniet van de herfstzon in Aachen Hbf. The 185 684-8 enjoys the autumnsun in Aachen Hbf. Die 185 684-8 genießt die Herbstsonne in Aachen Hbf.
Dezelfde loc bij slechter weer eveneens in Aachen Hbf. The same loco at worster weather conditions also in Aachen Hbf. Dieselbe Lok bei schlechterem Wetter auch in Aachen Hbf.
De V 266 komt met een gastrein naar Geleen Lutterade door Sittard. The V 266 is hauling a gastrain for Geleen Lutterade through Sittard. Die V 266 fährt mit einem Gaszug nach Geleen Lutterade durch Sittard.
De nieuwe 185 687-1 wordt geleased van Railpool en staat hier in Aken Hbf. The new 185 687-1 is leased from Railpool and she stands here in Aachen Hbf. Die neue 185 687-1 wird von Railpool gemietet und Sie steht hier in Aachen Hbf.
De PB01 rangeert in Aken West. The PB01 is shunting in Aachen West. Die PB01 rangiert in Aachen West.
De V107 gaat de Veolia 651 naar Venlo slepen. The V107 is going to haul the Veolia 651 to Venlo. Die V107 geht den Veolia 651 nach Venlo schleppen.
De V155 komt met de nieuwe NSR SLT 2439 in Herzogenrath aan. The V155 arrives with the new NSR SLT 2439 in Herzogenrath. Die V155 fährt mit dem neuen NSR SLT 2439 in Herzogenrath ein.
De V 203 komt in Venlo de Veolia 209 ophalen. The V 203 picks in Venlo the Veolia 209 up. Die V 203 kommt in Venlo den Veolia 209 abholen.
De V 155 en de V 202 in Venlo. The V 155 and the V 202 in Venlo. Die V 155 und die V 202 in Venlo.
De DE 61 van de HGK is gehuurd door de Rurtalbahn. The DE 61 of the HGK is rented by the Rurtalbahn. Die DE 61 der HGK ist gemietet durch die Rurtalbahn
De DE 61 met een meetrijtuig van de RTB in Venlo. The DE 61 with a meassuring carriage of the RTB in Venlo. Die DE 61 mit einem Messwagen der RTB in Venlo.
De V 202 is weer helemaal hersteld na de aanrijding in Duitsland. The V 202 is fully recovered after the accident in Germany. Die V 202 ist wieder ganz in Ordnung nach dem Unfall in Deutschland.
De V 155 koppelt met de 210 van Veolia in Venlo. The V 155 couples with the Veolia 210 in Venlo. Die V 155 kuppelt mit dem Veolia 210 in Venlo.
Hier verlaten de V 155 en de Veolia 210 Nederland op weg naar Bussnang. Here are the V 155 and the Veolia 210 leaving The Netherlands heading for Bussnang. Hier verlassen die V 155 und der Veolia 210 die Niederlanden auf dem Weg nach Bussnang.
De V 201 komt door Roermond voor de containertrein van Born naar de Maasvlakte. The V 201 passes Roermond hauling the containertrain from Born to the Maasplane. Die V 201 fährt durch Roermond vor dem Containerzug von Born zur Maasfläche.
De V 204 staat in Keulen West te wachten. The V 204 is waiting in Cologne West. Die V 204 wartet in Köln West.
Het wachten was op een containertrein die door een Taurus van de Wiener Lokalbahnen AG gebracht werd. De V 204 reed de trein verder naar Venlo. She was waiting for a containertrain who was hauled by a Taurus of the Wiener Lokalbahnen AG. The V 204 was driven that train to Venlo. Sie wartete auf einen Containerzug der durch einen Taurus der Wiener Lokalbahnen angebracht wurde. Die V 204 fuhr den Zug weiter nach Venlo.
In Düren bij de werkplaats van de Rurtalbahn staat de 333 020-6. Near the workshop of the Rurtalbahn in Düren stands the 333 020-6. Bei der Werkstatt der Rurtalbahn in Düren steht die 333 020-6.
De V 203 komt al losse loc door Aken West. The V 203 passes Aachen West as single loco. Die V 203 fährt als Lz durch Aachen West
De V 203 reed richting Herzogenrath. The V 203 was heading in the direction of Herzogenrath. Die V 203 fuhr in der Richtung von Herzogenrath.
De V 204 heeft in Haanrade de NSR SLT 2405 aan de haak. The V 204 hauls in Haanrade the NSR SLT 2405. Die V 204 schleppt in Haanrade den NSR SLT 2405.
Het blauw van de V 204 past perfect bij het blauw van de 2405. The blue color of the V 204 fits perfect with the blue color of the 2405. Das Blau der V 204 paßt sehr gut zu dem Blau des 2405.
De mooie blauwe V 203 staat op de Maasvlakte West. The beautiful blue V 203 stands on the Maasplain West. Die schöne blaue V 203 steht auf der Maasfläche West.
De MRCE 100 1457 is de voormalige R4C 2008 en zal de Rurtalbahn V 205 worden. The MRCE 100 1457 is the former R4C 2008 and will be the Rurtalbahn V 205. Die MRCE 100 1457 ist die ehemalige R4C 2008 und wird die Rurtalbahn V 205 werden.
De V 152 komt met 14 rijtuigen aan de haak als trein 99844 Düren - Maastricht door Haanrade. The V 152 is hauling 14 carriages as train 99844 Düren - Maastricht and passes Haanrade. Die V 152 hat 14 Reisezugwagen am Haken als Zug 99844 Düren - Maastricht und fährt hier durch Haanrade. .
De V 152 in Heerlen voor extra trein 99845 Maastricht – Düren. The V 152 in Heerlen in front of special train 99845 Maastricht - Düren. Die V 152 in Heerlen vor Sonderzug 99845 Maastricht - Düren.
V202 wacht bij het begin van de dag in Aken Hbf op een aantal andere treinen. V202 is waiting at the beginning of the day in Aachen Hbf on several other trains. V202 wartet am Anfang des Tages in Aachen Hbf auf verschiedene andere Züge.
V202 Victoria is zojuist in Venlo aangekomen voor een containertrein. V202 Victoria is just arrived in Venlo in front of a containertrain. V202 Victoria ist gerade in Venlo eingefahren vor einem Kontainerzug.
6.305.2 Sally komt Düren binnen gereden. 6.305.2 Sally is arriving in Düren. 6.305.2 Sally fährt in Düren ein.
V151 Josy staat in een hal van het Siemens Test Centrum in Wegberg- Wildenrath. V151 Josy is standing in a hall of the Siemens Test Centre in Wegberg- Wildenrath. V151 Josy steht in einer Halle des Siemens Prüfcenters in Wegberg- Wildenrath.
De 6.304.1 is genummerd volgens het oude nummerschema en staat in Stolberg Rhld Hbf. The 6.304.1 is numbered in the old number system and she's standing in Stolberg Rhld Hbf. Die 6.304.1 ist noch eingereiht im alten Nummern Schema und Sie steht in Stolberg Rhld Hbf.
De V202 heeft eveneens het nummer 500 1608 van leasemaatschappij MRCE. The V202 has also the number 500 1608 of the Leasecompany MRCE. Die V202 hat auch noch die Nummer 500 1608 der Leasegesellschaft MRCE.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De V107 is in Konstanz aan de Bodensee aangekomen. The V107 is arrived in Konstanz at the Bodensee. Die V107 ist in Konstanz am Bodensee eingefahren.
De V155 bij doorkomst in Landgraaf op weg naar Sittard. The V155 passes Landgraaf on it's way to Sittard. Die V155 fährt durch Landgraaf auf dem Weg nach Sittard.
De V 204 is een spiksplinternieuwe Vossloh G 2000. Ze staat op de Maasvlakte West. The V 204 is a brandnew Vossloh G 2000. She stands on the Maasplain West. Die V 204 ist eine nagelneue Vossloh G 2000. Sie steht auf der Maasfläche West.
6.304.1 staat in de oude kleurstelling in Stolberg Rhld Hbf. 6.304.1 is standing in the old livery in Stolberg Rhld Hbf. 6.304.1 steht in der alten Farbgebung in Stolberg Rhld Hbf.
De V 203 vertrekt met de Veolia 209 naar Stadler in Bussnang (CH). The V 203 departs with the Veolia 209 to Stadler in Bussnang (CH). Die V 203 fährt mit dem Veolia 209 ab nach Stadler in Bussnang (CH).
De PB 18 als losse loc in Venlo The PB 18 as singel loco in Venlo. Die PB 18 als Tfzf in Venlo.
De nieuwe 193 810-9 samen met de 193 726-7 in Aachen West. The new 193 810-9 together with the 193 726-7 in Aachen West. Die neue 193 810-9 zusammen mit der 193 726-7 in Aachen West.
De 193 810-9 heeft de naam Salzburg. The 193 810-9 is named Salzburg. Die 193 810-9 trägt den Namen Salzburg.
De zwarte 185 574-1 staat in Aachen Hbf. The black 185 574-1 stands in Aachen Hbf. Die schwarze 185 574-1 steht in Aachen Hbf.
De 186 428-9 met het nieuwe logo in Aachen Hbf. The 186 428-9 with the new logo in Aachen Hbf. Die 186 428-9 mit dem neuen Logo in Aachen Hbf.
De V 156 haalt een Arriva GTW op bij Talbot Services in Aachen Noord. The V 156 pickes a Arriva GTW up at Talbot Services in Aachen North. Die V 156 holt einen Arriva GTW ab bei Talbot Services in Aachen Nord.
Ook V 203 kreeg nog het nieuwe logo en is hier in Sittard. The V 203 was getting also the new logo and she’s here in Sittard. Auch die V 203 bekam das neue Logo und ist hier in Sittard.
De V 155 met de Arriva 430 in de winterzon in Heerlen. De V 155 with the Arriva 430 in the wintersun in Heerlen. Die V 155 vor dem Arriva 430 in der Wintersonne in Heerlen.
De 193 824-0 heet Düren en is hier in Regensburg Hbf met een autotrein. The 193 824-0 is named Düren and she’s here in Regensburg Hbf hauling a car train. Die 193 824-0 heißt Düren und ist hier in Regensburg Hbf vor einem Autozug.
De PB 10 wordt koud gesleept door de 186 279-8 in Aachen West. The PB 10 is cold pulled by the 186 279-8 in Aachen West. Die PB 10 wird kalt geschleppt durch die 186 279-8 in Aachen West.
De V 105 met het nieuwe logo in Düren. The V 105 with the new logo in Düren. Die V 105 mit dem neuen Logo in Düren.
De V 155 sleept de Arriva 525 in Herzogenrath. The V 155 pulls the Arriva 525 in Herzogenrath. Die V 155 hat den Arriva 525 im Schlepp in Herzogenrath.
De 193 792-9 voor de Blerick Shuttle in Blerick. The 193 792-9 hauls the Blerick Shuttle in Blerick. Die 193 792-9 vor dem Blerick Shuttle in Blerick.
Hier komt de 193 792-9 voor de Pannonia-Ethanol trein in Hegelsom. Here comes the 193 792-9 hauling the Pannonia-Ethanol train in Hegelsom. Hier kommt die 193 792-9 vor dem Pannonia-Ethanol Zug in Hegelsom.
De 193 810-9 en 193 816-6 met verschillende logo’s in Aachen Hbf. The 193 810-9 and 193 816-6 with different logos in Aachen Hbf. Die 193 810-9 und 193 816-6 mit verschiedenen Logo’s in Aachen Hbf.
De 193 816-6 in Aachen Hbf is van Leasemaatschappij Railpool. The 193 816-6 in Aachen Hbf is property of lease company Railpool. Die 193 816-6 in Aachen Hbf ist Eigentum der Lease Gesellschaft Railpool.
De ELL Vectrons 193 229-2 en 193 832-3 in Aachen Hbf. The ELL Vectrons 193 229-2 ans 193 832-3 in Aachen Hbf. Die ELL Vectrons 193 229-2 und 193 832-3 in Aachen Hbf.
De 193 249-0 met een kleurrijke ARS Altmann reclame in Aachen Hbf. The 193 249-0 with a colourful ARS Altmann advertisement in Aachen Hbf. Die 193 249-0 mit einer farbenfrohen ARS Altmann Werbung in Aachen Hbf.
Vectron 193 727-5 “European Gateway Services” staat in Blerick. Vectron 193 727-5 “European Gateway Services” stands in Blerick. Vectron 193 727-5 “European Gateway Services” steht in Blerick.
De mooie blauwe 193 791-1 met een gastrein in Sittard. The beautiful blue 193 791-1 with a gas train in Sittard. Die schöne blaue 193 791-1 vor einem Gaszug in Sittard.
De 186 300-0 bij Hegelsom op weg naar Rotterdam. The 186 300-0 near Hegelsom bound to Rotterdam. Die 186 300-0 in der Nähe von Hegelsom unterwegs nach Rotterdam.
De 186 426-3 in Blerick draagt de naam Rotterdam. De 186 426-3 in Blerick is named Rotterdam. Die 186 426-3 in Blerick ist auf den Namen Rotterdam getauft.
De 186 426-3 wacht in Aachen West op haar machinist in de volle zon. The 186 426-3 waits in Aachen West on her driver in the full sun. Die 186 426-3 wartet in Aachen West auf ihren Lokführer in der prallen Sonne.
De 186 672-3 in Aachen Hbf met Mosolf reclame. The 186 672-3 in Aachen Hbf with an advertisement of Mosolf. Die 186 672-3 in Aachen Hbf mit Werbung von Mosolf.
De 185 673-1 met ARS Altmann reclame in Gemünden am Main. The 185 673-1 with an ARS Altmann advertisement in Gemünden am Main. Die 185 673-1 mit ARS Altmann Werbung in Gemünden am Main.
De 186 279-8 AACHEN in Aachen West. The 186 279-8 AACHEN in Aachen West. Die 186 279-8 AACHEN in Aachen West.
De 186 279-8 met een containertrein in Keulen Gremberg. The 186 279-8 with a container train in Cologne Gremberg. Die 186 279-8 vor einem Containerzug in Köln Gremberg.
De 186 300-0 met de naam Antwerpen/Anvers in Blerick. The 186 300-0 is named Antwerpen/Anvers in Blerick. Die 186 300-0 trägt den Namen Antwerpen/Anvers in Blerick.
De 186 279-8 en de PB 10 vertrekken uit Aachen West richting Antwerpen. The 186 279-8 and the PB 10 are leaving Aachen West to Antwerp. Die 186 279-8 und die PB 10 fahren aus Aachen West ab in Richtung Antwerpen.
De 186 279-8 heeft de naam Aachen. The 186 279-8 is named Aachen. Die 186 279-8 trägt den Namen Aachen.
De 119 005-6 is geleased van Alpha Trains en staat hier in Aachen Hbf. The 119 005-6 is leased from Alpha Trains and she stands here in Aachen Hbf. Die 119 005-6 ist gemietet von Alpha Trains und Sie steht hier in Aachen Hbf.
De zwarte MRCE 185 573-3 in Aachen West. The black MRCE 185 573-3 in Aachen Hbf. Die schwarze MRCE 185 573-3 in Aachen Hbf.
De 193 565 in Blerick. In de RTB-Evolution bestickering zijn verschillende generaties locomotieven van de RTB verwerkt. The 193 565 in Blerick. Several generations of RTB locomotives have been incorporated into the RTB Evolution livery. Die 193 565 in Blerick. Mehrere Generationen von RTB-Lokomotiven wurden in die RTB Evolution-Lackierung integriert.
De 192 061 in Dedensen-Gümmer is de nieuwste Smartron in de RTBC-vloot is hier met een Altmann autotrein onderweg naar de Hamburgse haven. The 192 061 in Dedensen-Gümmer is the newest Smartron in the RTBC fleet and is on its way here with an Altmann car train to the port of Hamburg. Die 192 061 in Dedensen-Gümmer ist der neueste Smartron in der RTBC-Flotte und hier mit einem Altmann-Autozug zum Hamburger Hafen unterwegs.
De 193 598 in Pernis. De loc heeft nog de ‘standaard’ witte kleurstelling van Siemens en is eigendom van ELL. The 193 598 in Pernis. The locomotive still has the 'standard' white Siemens livery and is owned by ELL. Die 193 598 in Pernis. Die Lokomotive hat immer noch die 'normale' weiße Siemens- Lackierung und ist im Besitz von ELL.
De V160 / 1555 / 275 620-0 in Pernis. The V160 / 1555 / 275 620-0 in Pernis. Die V160 / 1555 / 275 620-0 in Pernis.
De PB 09 / 266 003-7 in Schulen. De locomotief is eigendom van Beaconrail en verhuurd aan RTB Cargo. The PB 09 / 266 003-7 in Schulen. The locomotive is owned by Beaconrail and leased to RTB Cargo Die PB 09 / 266 003-7 in Schulen. Die Lokomotive gehört Beaconrail und ist an RTB Cargo vermietet.
De 186 423 in Hulten. The 186 423 in Hulten. Die 186 423 in Hulten.
De 193 485 in Blerick met de bestickering voor het werven van personeel voor ‘Lok- Spitze Bahnpersonal’. The 193 485-in Blerick with the decals for recruiting personnel for 'Lok-Spitze Bahnpersonal'. Die 193 485 in Blerick mit der Werbung für das Personal der “Lok-Spitze Bahnpersonal”.
De V159 / 275 624-5 in Pernis. The V159 / 275 624-5 in Pernis. Die V159/275 624-5 in Pernis.
De 7110 / 275 621-1 in Düren. Deze G1206 is gehuurd van Northrail. The 7110 / 275 621-1 in Düren. This G1206 is leased from Northrail. Die 7110 / 275 621-1 in Düren. Dieser G1206 ist von Northrail geleast.
De PB 17 / V267 / 266 021-5 in Aachen Gemmenicher Weg. De Uagnpps wagens van VTG zijn eigendom van VTG. The PB 17 / V267 / 266 021-5 in Aachen Gemmenicher Weg. VTG's Uagnpps wagons are owned by VTG. Die PB 17 / V267 / 266 021-5 in Aachen Gemmenicher Weg. Die Uagnpps-Wagen der VTG sind Eigentum der VTG.
272 405-2 in Pernis. Deze G2000BB is eveneens eigendom van Alphatrains. 272 405-2 in Pernis. This G2000BB is also owned by Alphatrains. 272 405-2 in Pernis. Auch diese G2000BB gehört Alphatrains.
E 186 224-2 in Herzogenrath. De locomotief is eigendom van Alphatrains en was destijds verhuurd aan RTB Cargo. E 186 224-2 Herzogenrath. The locomotive is owned by Alphatrains and was leased to RTB Cargo at the time. E 186 224-2 Herzogenrath. Die Lokomotive gehört Alphatrains und war damals an RTB Cargo vermietet.
De 185 672 in Aachen West met de reclame voor het Mosolf-RTBCargo samenwerkingsverband. The 185 672 in Aachen West with the advertisement for the Mosolf- RTBCargo partnership. Die 185 672 in Aachen West mit der Werbung für die Mosolf-RTBCargo Partnerschaft.
De 186 423-0 in Blerick in de ‘Running like Clockwork’ bestickering. The 186 423-0 in Blerick in the 'Running like Clockwork' livery. Die 186 423-0 in Blerick in der „Running like Clockwork“ Lackierung.
De 193 793-7 in Hegelsom. Dit is een van drie RATH- bestickeringsvarianten. The 193 793-7 in Hegelsom. This is one of three RATH livery variants. Die 193 793-7 in Hegelsom. Dies ist eine von drei RATH- Beschriftungsvarianten.
De 193 564 in Aachen West. In de ‘Wir verbinden die Euregio’ reclame zijn foto’s van de steden Aachen, Maastricht en Liège verwerkt. The 193 564 in Aachen West. Photos of the cities of Aachen, Maastricht and Liège have been incorporated in the 'Wir verbinden die Euregio' advertisement. Die 193 564 in Aachen West. In der Anzeige „Wir verbinden die Euregio“ wurden Fotos der Städte Aachen, Maastricht und Lüttich eingebunden.
De 193 791 in Boxtel met de Duitstalige versie van de reclame ‘Gemeinsam durch Europa’. The 193 791 in Boxtel with the German language version of the advertisement 'Gemeinsam durch Europa Die 193 791 in Boxtel mit der deutschsprachigen Version der Werbung 'Gemeinsam durch Europa'.
De 193 792 in Oberhausen. Hier is de Nederlandstalige reclame ‘Binnenkort jouw werkplek?’ te zien. The 193 792 in Oberhausen. Here you can see the Dutch-language advertisement 'Your workplace soon?'. Die 193 792 in Oberhausen. Hier sehen Sie die niederländischsprachige Anzeige „Dein Arbeitsplatz bald?“.
De 193 994 in Köln-Gremberg. De lok draagt de ‘TankMatch Rail Hamburg’ reclame. The 193 994 in Cologne-Gremberg. The locomotive carries the 'TankMatch Rail Hamburg' advertising. Die 193 994 in Köln-Gremberg. Die Lokomotive trägt die „TankMatch Rail Hamburg“ Werbung.
De 6.305.2 Sally in de nieuwe kleurstelling in de thuisbasis Düren. The 6.305.2 Sally in the new livery in the homebase Düren. Die 6.305.2 Sally in der neuen Farbgebung im Heimatbahnhof Düren.
Op dit moment de nieuwste aanwinst van RTB Cargo, de 2019 305-2 in Aachen Hbf. At the moment the newest addition of RTB Cargo, the 2019 305-2 in Aachen Hbf. Derzeit der neueste Neuzugang von RTB Cargo, die 305-2 2019 in Aachen Hbf.
Deze krachtpatser is gedoopt op de naam Krefti. This powerhouse was baptized under the name Krefti. Dieses Kraftpaket wurde auf den Namen Krefti getauft.
De 2019 305-2 is een Stadler Euro 9000. The 2019 305-2 is a Stadler Euro 9000. Die 305-2 von 2019 ist eine Stadler Euro 9000.