De 9901 staat geparkeerd in Venlo. The 9901 is parked in Venlo. Die 9901 ist in Venlo geparkt.
Ze wacht op een extra trein uit Duitsland. She’s waiting for a special train from Germany. Sie wartet auf einen Sonderzug aus Deutschland.
De 9901 met de 904 in Amsterdam Centraal op weg van Haarlem naar Amersfoort. The 9901 and the 904 in Amsterdam Central coming from Haarlem to Amersfoort. Die 9901 und der 904 in Amsterdam Hbf kommend aus Haarlem nach Amersfoort.
De 1251 komt in Kerkrade Centrum de SSN 01 1075 ophalen. The 1251 comes in Kerkrade Centrum picking up the SSN 01 1075. Die 1251 holt in Kerkrade Centrum die SSN 01 1075 ab.
Een aparte combinatie van de 1251 en de 01 1075. A strange combination of the 1251 and the 01 1075. Eine besondere Kombination, die 1251 und die 01 1075.
De 1251 met de 2454 in Blerick. The 1251 with the 2454 in Blerick. Die 1251 mit der 2454 in Blerick.
De 1251 komt in Amersfoort aan met de Eurailscout UST-96. The 1251 arrives in Amersfoort with the Eurailscout UST-96. Die 1251 fährt in Amersfoort ein mit dem Eurailscout UST-96.
De 1251 op een koude dag in Amersfoort. The 1251 on a cold day in Amersfoort. Die 1251 an einem kalten Tag in Amersfoort.
De 1251 komt Kerkrade Centrum binnen. The 1251 arrives at Kerkrade Centrum. Die 1251 fährt in Kerkrade Centrum ein.
De 1251 is eigendom van Fair Trains en langdurig gehuurd door Railexperts. The 1251 is property of Fair Trains and she’s rented for a long period by Railexperts. Die 1251 ist Eigentum von Fair Trains und dire Lok ist für einen längeren Zeitraum gemietet durch Railexperts.
Een zeldzame gast in Kerkrade Centrum. A rare guest in Kerkrade Centrum. Ein seltener Gast in Kerkrade Centrum.
De 1251 met brandende sluitseinen. The 1251 with burning tale lights. Die 1251 mit eingeschalteten Schlußlichter.
De 6703 in Kerkrade Hambos. The 6703 in Kerkrade Hambos. Die 6703 in Kerkrade Hambos.
De 6703 is gast op het ZLSM Dieselweekend 2018. The 6703 is as guest on the ZLSM Dieselweekend 2018. Die 6703 ist als Gast bei dem ZLSM Dieselwochenende 2018.
De 6703 met een extra trein in Kerkrade West. The 6703 hauls a special train in Kerkrade West. Die 6703 vor einem Sonderzug in Kerkrade West.
De 6703 met een CIWL rijtuig in Simpelveld. The 6703 with a CIWL carriage in Simpelveld. Die 6703 mit einem CIWL Reisezugwagen in Simpelveld.
De 6703 is de voormalige NMBS 6391. The 6703 is the former NMBS 6391. Die 6703 ist die ehemalige SNCB 6391.
6705 in Amersfoort was ooit de NMBS 6393. 6705 in Amersfoort once used to be the NMBS 6393. 6705 in Amersfoort war mal die SNCB 6393.
De 201 093-2 is weer terug gebracht in de DR uitvoering. The 201 093-2 is back in the DR version. Die 201 093-2 ist in der DR Version zurück gebracht.
Hier staat de 201 093-2 voor de 1251 in Amersfoort. Here stands the 201 093-2 in front of the 1251 in Amersfoort. Hiert steht die 201 093-2 vor der 1251 in Amersfoort.
Twee veteranen in Amersfoort. Two veterans in Amersfoort. Zwei Veteranen in Amersfoort.
De 201 093-2 in de ondergaande lentezon. The 201 093-2 in the setting spring sun. Die 201 093-2 in der untergehenden Frühlingssonne.
De 201 093-2 wordt in Amersfoort veel voor rangeerwerk gebruikt. The 201 093-2 is often used for shunting in Amersfoort. Die 201 093-2 wird in Amersfoort oft zum rangieren benutzt.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 1251 met de 9901 in Amersfoort. The 1251 with the 9901 in Amersfoort. Die 1251 und die 9901 in Amersfoort.