De 72 rangeert voor de hoogoven van Völklingen. Deze hoogoven behoort tot het Unesco Wereld Erfgoed. The 72 is shunting in front of the blast furnace of Völklingen. This blast furnace is part of the Unesco World Heritage. Die 72 rangiert vor dem Hochofen von Völklingen. Dieser Hochofen ist Unesco Welt Kulturerbe.
De 71 is een Henschel DH 850 D uit 1962. The 71 is a Henschel DH 850 D from 1962. Die 71 ist eine Henschel DH 850 D aus 1962.
Tijdens een flinke regenbui veranderen de torpedowagens met vloeibaar staal in "stoomlocs". During heavy rainfall the torpedo wagons loaded with liquid steel are going to change in "steamlocos". Während einer Regenschauer veränderen die mit flüssigem Stahl beladenen Torpedopfannenwagen in "Dampflokomotiven".
De 37022 is van leasemaatschappij Akiem gehuurd en is hier in Völklingen. The 37022 is leased from leasecompany Akiem and she's here in Völklingen. Die 37022 ist gemiete von Leasingfirma Akiem und Sie ist hier in Völklingen.
De 75102 en 75104 zijn ook van Akiem gehuurd. The 75102 and 75104 are also leased from Akiem. Die 75102 und die 75104 sind auch von Akiem gemietet.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
De 37022 voor torpedowagens uit Dillingen. The 37022 hauls torpedewagons from Dillingen. Die 37022 vor Torpedopfannenwagen aus Dillingen.
De 75102 is een Alstom Prima in de diesel uitvoering. The 75102 is an Alstom Prima diesel loco. Die 75102 ist eine Alstom Prima Lok in der Diesel Ausführung.
De 72 is een DHG 1000 BB, eveneens van Henschel, gebouwd in 1972. The 72 is a DHG 1000 BB, also build by Henschel in 1972. Die 72 ist eine DHG 1000 BB, auch von Henschel und gebaut in 1972.
151 165-8 rangeert in Völklingen met de “Soeptrein”. 151 165-8 is shunting in Völklingen with the “Soup Train”. 151 165-8 rangiert in Völklingen mit dem “Suppenzug”.
Torpedowagen 9600 032-0 in detail in Völklingen. Torpedo wagon 9600 032-0 in detail in Völklingen. Torpedowagen 9600 032-0 im Detail in Völklingen.
De 151 165-8 in Bous. In 24 uur worden 18 retourritten gereden. The 151 165-8 in Bous. 18 return journeys are made in 24 hours. Die 151 165-8 in Bous. In 24 Stunden werden 18 Hin- und Rückfahrten durchgeführt.
De 73 heeft LED verlichting gekregen. The 73 is equiped with LED lights. Die 73 hat LED Beleuchtung bekommen.