De nieuwe Twindexx 502 208-2 is in Brig voor testritten door de Lötschberg Basis Tunnel. The new Twindexx 502 208-2 is in Brig for testdrives through the Lötschberg Base Tunnel. Der neue Twindexx 502 208-2 ist in Brig für Messfahrten durch den Lötschberg Basis Tunnel.
De 460 079-7 in de kleuren van Credit Suisse in Brig. The 460 079-7 in the Credit Suisse livery in Brig. Die 460 079-7 in der Credit Suisse Farbgebung in Brig.
Nog een reclameloc in de vorm van de 460 052-4 in Brig. Another commercial loco in form of the 460 052-4 in Brig. Noch eine Werbelok in der Form von der 460 052-4 in Brig.
De loc maakt reclame voor ABB, ook deze firma heeft meegewerkt aan de Gotthard Basis Tunnel. This loco advertises for ABB, a company who has cooperated at the Gotthard Base Tunnel. Diese Lok wirbt für ABB, auch diese Firma hat am Gotthard Basis Tunnel mit gearbeitet.
De 460 118-3 in Spiez. Deze loc heeft een grote revisie gehad in Yverdon-Les- Bains. The 460 118-3 in Spiez. This loco has had a grand overhaul in Yverdon-Les- Bains. Die 460 118-3 in Spiez. Diese Lok hat eine Hauptuntersuchung bekommen in Yverdon-Les-Bains.
Ook de 460 033-4 heeft de revisie gehad met het logo op de front. Zij heeft echter geen nummer meer op de front. Also the 460 033-4 has had the grand overhaul with the logo on the front. She doesn’t have the number on the front. Auch die 460 033-4 hat die HU bekommen mit dem Logo auf der Vorderseite. Sie hat aber nicht die Nummer auf der Vorderseite.
De 460 118-3 in Spiez met logo en nummer op de front. The 460 118-3 in Spiez with the logo and the number on the front. Die 460 118-3 in Spiez mit dem Logo und die Loknummer auf der Vorderseite.
De 460 027-6 en de Kiss 511 122-4 in Bern. The 460 027-6 and the Kiss 511 122-4 in Bern. Die 460 027-6 und dem Kiss 511 122-4 in Bern.
Nog een Gottardo 2016 loc is de 460 044-1 in Bern. Another Gottardo 2016 loco is the 460 044-1 in Bern. Noch eine Gottardo 2016 Lok ist die 460 044-1 in Bern.
Deze loc met Mondaine klokken is bij de tijd. This loco with Mondaine watches is on time. Diese Lok mit Mondaine Uhren ist bei der Zeit.
De Tunnelblustrein van Brig vertrekt uit Brig. The Tunnelfirefighttrain from Brig is leaving Brig. Der Tunnellöschzug von Brig fährt aus Brig aus.
De trein reed niet door de Lötschberg Basis Tunnel, maar reed over de Lötschberg naar Frutigen. The train wasn’t driven throug the Lötschberg Base Tunnel, but over the Lötschberg to Frutigen. Der Zug fuhr nicht durch den Lötschberg Basis Tunnel sondern über den Lötschberg nach Frutigen.
De 234 218-6 is van SBB-CFF-FFS Infra en is hier in Brig. The 234 218-6 belongs to SBB-CFF- FFS Infra and is here in Brig. Der 234 218-6 gehört zur SBB-CFF- FFS Infra und ist hier in Brig.
Deze werktrein is gebouwd door Stadler. This construction train is build by Stadler. Dieser Bauzug ist gebaut durch Stadler.
De 11109 in de Swiss Express kleuren in Brig. The 11109 in the Swiss Express livery in Brig. Die 11109 in der Swiss Express Farbgebung in Brig.
Naast de 11109 rijdt ook nog de 11108 in deze uitvoering. Next to the 11109 is the 11108 also still driving in that livery. Neben der 11109 fährt auch noch die 11108 in dieser Farbgebung.
De 11128 voert in Brig een rangeerklus uit. The 11128 is shunting in Brig. Die 11128 rangiert in Brig.
De 460 041-7 met rode Kruis reclame in Brig. The 460 041-7 in Red Cross livery in Brig. Die 460 041-7 macht in Brig Werbung für dem Roten Kreuz.
De nieuwe 503 012-1 komt in Brig binnen als Eurocity naar Venetië. The new 503 012-1 arrives in Brig as Eurocity to Venice. Der neue 503 012-1 fährt in Brig ein als Eurocity nach Venedig.
De Ee 922 019-5 is de rangeerloc van dienst in Brig. The Ee 922 019-5 is the Shunter on duty in Brig. Die Ee 922 019-5 ist die Rangierlok vom Dienst.
De RA06 van de Region Alps is een gereviseerde NPZ (Neuer Pendel Zug) van de SBB en is hier in Brig. The RA06 of the Region Alps is a refurbished NPZ (Neuer Pendel Zug) of the SBB and the EMU is here in Brig. Der RA06 der Region Alps ist ein hauptuntersuchter NPZ (Neuer Pendel Zug) der SSB und der ET ist hier in Brig.
In Brig staan rijtuigen van het Type EW II te wachten op de volgende inzet. In Brig are class EW II carriages waiting for their next job. In Brig stehen Reisezugwagen der Bauart EW II bereit für den nächsten Einsatz.
In het depot van Brig staat de tunnel blustrein XTmas 80 85 9882 925-3. The tunnel extinguishing train XTmas 80 85 9882 925-3 stands in the Brig depot. Der Tunnel Löschzug XTmas 80 85 9882 925-3 steht in Bw von Brig.
De Ae 6/6 11513 komt met een korte trein uit Basel Bad door Pratteln. The Ae 6/6 11513 is coming from Basel Bad hauling a short train through Pratteln. Die Ae 6/6 11513 kommt aus Basel Bad vor einem kurzen Zug durch Pratteln gefahren.
De 843 007-6 rangeert in Muttenz. Deze loc is een ex SBB Infra loc. The 843 007-6 is shunting in Muttenz. This loco is a former SBB Infra loco. Die 843 007-6 rangiert in Muttenz. Die Lok ist eine ehemalige SBB Infra Lok.
De Re 4/4 11330 is één van de laatste Re 4/4 locs in het groen. The Re 4/4 11330 is one of the last class Re 4/4 locos in the green livery. Die Re 4/4 11330 ist eine der letzten Loks der Baureihe Re 4/4 in der grünen Farbgebung.
De nieuwe 522 211 in Pratteln. The new 522 211 in Pratteln. Der neue 522 211 in Pratteln.
460 051-6 met totaalreclame in Pratteln. 460 051-6 with a total commercial livery in Pratteln. 460 051-6 mit Ganzwerbung in Pratteln.
Twee generaties in Basel SBB - 460 038-3 en 11209. Two generations in Basel SBB - 460 038-3 and 11209. Zwei Generationen in Basel SBB - 460 038-3 und 11209.
11211 op weg naar Basel SBB in Pratteln. 11211 is heading for Basel SBB in Pratteln. 11211 ist unterwegs nach Basel SBB in Pratteln.
526 652-3 als Seehas in het Duitse Konstanz. 526 652-3 as Seehas in the German city of Konstanz. 526 652-3 als Seehas im deutschen Konstanz.
De 514 033-0 als S8 naar Pfäffikon in Weinfelden. The 514 033-0 as S8 to Pfäffikon in Weinfelden. Der 514 033-0 als S8 nach Pfäffikon in Weinfelden.
460 008-6 met de IR van Konstanz naar Biel in Weinfelden. 460 008-6 hauls the IR Konstanz - Biel in Weinfelden. 460 008-6 vor dem IR Konstanz - Biel in Weinfelden.
Rangeerloc Tm 8784 in Weinfelden. Shunter Tm 8784 in Weinfelden. Rangierlok Tm 8784 in Weinfelden.
De IC Bern - Romanshorn loopt in Weinfelden binnen. The IC Bern - Romanshorn arrives in Weinfelden. Der IC Bern - Romanshorn fährt in Weinfelden ein.
Seehas 526 659-8 is klaar voor vertrek in Konstanz. Seehas 526 659-8 is ready for departure in Konstanz. Seehas 526 659-8 ist abfahrbereit in Konstanz.
11369 stuift met een posttrein door Weinfelden. 11369 rushes with a posttrain through Weinfelden. 11369 fliegt mit einem Postzug durch Weinfelden.
460 102-7 met de Historic reclame in Konstanz. 460 102-7 with the Historic vinyls in Konstanz. 460 102-7 mit der Historic Werbung in Konstanz.
De groene Re 4/4 II 11161 staat in Basel SBB. The green Re 4/4 II 11161 is standing in Basel SBB. Die grüne Re 4/4 II 11161 steht in Basel SBB.
Re 460 053-2 met Log In reclame staat met een IC klaar in Zürich HB. Re 460 053-2 in Log In livery is ready for departure with an IC in Zurich HB. Re 460 053-2 mit Log In Werbung steht mit einem IC in Zürich HB.
514 025-6 en 514 006-6 komen binnen in Frauenfeld. 514 025-6 and 514 006-6 are arriving at Frauenfeld. 514 025-6 und 514 006-6 fahren in Frauenfeld ein.
Re 460 059-9 staat met een IC klaar in Zürich HB. Re 460 059-9 is ready for departure with an IC in Zurich HB. Re 460 059-9 steht abfahrbereit mit einem IC in Zürich HB.
S-Bahn dubbeldekker Re 450 026-0 komt binnen in Weinfelden. S-Bahn doubldecker Re 450 026-0 is arriving in Weinfelden. S-Bahn Doppelstockzug Re 450 026-0 fährt in Weinfelden ein.
De Flirts 521 004-2 en 521 023-2 verlaten Basel SBB. The Flirts 521 004-2 and 521 023-2 are departing from Basel SBB. Die Flirts 521 004-2 und 521 023-2 verlassen Basel SBB.
De andere kant van de Re 460 044-1 ziet er anders uit. The other side of the Re 460 044-1 looks different. Die andere Seite der Re 460 044-1 sieht anders aus.
De 11123 staat klaar voor vertrek in Basel SBB. The 11123 is ready for departure in Basel SBB. Die 11123 steht abfahrbereit in Basel SBB.
De ICN RABDe 500 035-1 is een IC treinstel met kantelbak mechanisme en komt hier binnen in Zürich HB. The ICN RABDe 500 035-1 is an IC EMU with tilding technic and she's arriving at Zurich HB. Der ICN RABDe 500 035-1 ist ein IC ET mit Wagenkastenneigung Steuerung und er fährt hier ein in Zürich HB.
De Re 460 052-4 komt met de IC van Romanshorn naar Brig in Weinfelden binnen gereden. The Re 460 052-4 is hauling the IC from Romanshorn to Brig. The train is arriving at Weinfelden. Die Re 460 052-4 zieht den IC von Romanshorn nach Brig bei der Einfahrt in Weinfelden.
2 keer Pininfarina ontwerp naast elkaar in Zürich HB, de Re 460 086-2 en RABDe 500 035-1. 2 times Pininfarina design next to eachother in Zurich HB, the Re 460 086-2 and the RABDe 500 035-1. 2 Mal Pininfarina Entwurf neben einander in Zürich HB, die Re 460 086-2 en RABDe 500 035-1.
Rangeerloc Tem 328 kan zowel met een dieselmotor rijden als ook op de bovenleiding. Ze staat hier in Weinfelden. Shunter Tem 328 is diesel powered as well as powered by the catenary. She's standing here in Weinfelden. Rangierlok Tem 328 fährt sowohl als Diesellok und kann auch als Elloc fahren. Sie steht hier in Weinfelden.
Deze 11124 toont in Basel SBB een vreemd seinbeeld, ook voor Zwitserland. This 11124 is showing in Basel SBB a strange signal, even for Switserland. Die 11124 läßt in Basel SBB ein fremdes Spitzenlicht sehen, auch für die Schweiz.
Deze Zwitserse TGV 112 staat in Paris Gare de Lyon klaar voor vertrek naar Genève. This Swiss TGV 112 is in Paris Gare de Lyon ready for departure to Geneva. Dieser schweitzer TGV 112 ist in Paris Gare de Lyon abfahrbereit für die Fahrt nach Genf.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Hier komt een krachtpakket door Pratteln in de vorm van de Re 6/6 11671 en de Re 4/4 11330. Here passes a real powerpack through Pratteln with the Re 6/6 11671 and the Re 4/4 11330. Hier fährt ein richtiges Kraftpakket durch Pratteln mit der Re 6/6 11671 und der Re 4/4 11330.
De 500 029-4 als IC uit Basel. The 500 029-4 as IC from Basel. Der 500 029-4 als IC aus Basel.
De Re 460 044-1 maakt reclame voor Uefa Euro 2008 in Zürich HB. The Re 460 044-1 is a driving commercial for Uefa Euro 2008 in Zurich HB. Die Re 460 044-1 macht Werbung für Uefa Euro 2008 in Zürich HB.
Dieselloc AM 841 014-4 staat te rusten in Weinfelden. Dieselloco AM 841 014-4 is resting in Weinfelden. Diesellok AM 841 014-4 hat eine Ruhepauze in Weinfelden.
460 036-7 maakt reclame voor het eigen land in Pratteln. 460 036-7 advertises for the own country in Pratteln. 460 036-7 macht Werbung für das eigene Land.