Deze machine is geregistreerd onder het nummer 99 88 9124 275-7. This machine is registered under number 99 88 9124 275-7. Diese Maschine ist unter der Nummer 99 88 9124 275-7 registriert.
DB Cargo E 186 334 en loc 4 met de naam Helena, gebouwd in Tubize. DB Cargo E 186 334 and locomotive 4 named Helena, built in Tubize. DB Cargo E 186 334 und Lok 4 namens Helena, gebaut in Tubize.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De nieuwste Plasser & Theurer Unimat 08-4x4/4S van infrabel. The latest Plasser & Theurer Unimat 08-4x4/4S from infrabel. Der neueste Plasser & Theurer Unimat 08-4x4/4S von infrabel.
De 4005 van Europorte naast de ex NMBS 5922. The 4005 of Europorte next to the ex NMBS 5922. Die 4005 von Europorte neben der ehemaligen SNCB 5922.
De E 186 334 van DB Cargo is een Bombardier Traxx 2 MS. The E 186 334 of DB Cargo is a Bombardier Traxx 2 MS. Der E 186 334 von DB Cargo ist eine Bombardier Traxx 2 MS.
Draisine 205 uit 1963 werd voor inspectieritten gebruikt. Draisine 205 from 1963 was used for inspection runs. Für Inspektionsfahrten wurde die Draisine 205 von 1963 eingesetzt.
De 205 werd gebouwd door het AC Luttre, in 1973 gemoderniseerd en in 2021-2022 geretaureerd. The 205 was built by AC Luttre, modernized in 1973 and restored in 2021-2022. Die 205 wurde von AC Luttre gebaut, 1973 modernisiert und 2021–2022 restauriert.
Helena vertrekt vanuit Baasrode- Noord naar Puurs. Helena leaves from Baasrode-North for Puurs. Helena fährt von Baasrode-Nord ab nach Puurs.
De 2731 van Certus met de gele front. The 2731 from Certus with the yellow front. Die 2731 von Certus mit der gelben Vorderseite.
Certus is de Belgische dochter van Strukton Rail. Hier is de rode front te zien. Certus is the Belgian subsidiary of Strukton Rail. Here you can see the red front. Certus ist die belgische Tochtergesellschaft von Strukton Rail. Hier sieht man die rote Front.
De 4005 naast de gerestaureerde 212205 van infrabel. The 4005 next to the restored 212205 from Infrabel. Die 4005 neben der restaurierten 212205 von Infrabel.
De 5922 naast de Unimat. The 5922 next to the Unimat. Die 5922 neben dem Unimat.
De 4005 is door Vossloh in Valencia gebouwd. The 4005 was built by Vossloh in Valencia. Die 4005 wurde von Vossloh in Valencia gebaut.
De stuurtafel van de 4005. The steering table of the 4005. Das Führerpult der 4005.
Hier nog eens in detail. Here again in detail. Hier nochmal im Detail.
De voorloper van de huidige Euro familie van Stadler Valencia. The predecessor of the current Euro family of Stadler Valencia. Der Vorgänger der aktuellen Euro- Familie von Stadler Valencia.
De oude maatjes 5922 en 212205 ontmoeten elkaar weer. Old buddies 5922 and 212205 meet again. Die alten Kumpel 5922 und 212205 treffen sich wieder.
De 5922 is nog van de Vennbahn en de Rurtalbahn geweest. The 5922 belonged to the Vennbahn and the Rurtalbahn. Die 5922 gehörte zur Vennbahn und zur Rurtalbahn.
Bij de Rurtalbahn werd ze nooit actief ingezet, maar stond ze in Düren. It was never actively used on the Rurtalbahn, but was located in Düren. Sie wurde nie aktiv auf der Rurtalbahn eingesetzt, sondern befand sich in Düren.
De 6219 staat naast de 8228 geparkeerd. The 6219 is parked next to the 8228. Die 6219 parkt neben der 8228.
De 6219 is in 2023 in bruikleen gekregen van Infrabel. The 6219 was loaned from Infrabel in 2023. Die 6219 wurde 2023 von Infrabel ausgeliehen.
De 212205 kijkt tussen de 6219 en de 8228 door. The 212205 looks between the 6219 and the 8228. Die 212205 sieht zwischen der 6219 und der 8228 durch.
De 7736 van DB Cargo Belgium ziet er mooi uit in deze kleurstelling. The 7736 of DB Cargo Belgium looks nice in this color scheme. Die 7736 der DB Cargo Belgium sieht in dieser Farbgebung gut aus.
De 7736 is ooit voor de NMBS bij Vossloh in Kiel gebouwd. The 7736 was once built for the NMBS by Vossloh in Kiel. Die 7736 wurde einst für die SNCB in von Vossloh in Kiel gebaut.
De Engelse zadeltankloc 75169 komt binnen naast de 205. The English saddle tank locomotive 75169 enters next to the 205. Neben dem 205 fährt die englische Satteltenderlokomotive 75169 ein.
Van heel modern naar oud op één foto. From very modern to old in one photo. Von sehr modern bis alt auf einem Foto.
De 212205 en de 5922. The 212205 and the 5922. Die 212205 und die 5922.
De 212205 is eigenlijk de 6305 en is nog dagelijks in gebruik door Infrabel. The 212205 is actually the 6305 and is still in daily use by Infrabel. Die 212205 ist eigentlich die 6305 und wird von Infrabel immer noch täglich eingesetzt.
De ES 205 is in 1974 gebouwd door de NMBS Werkplaats Mechelen. The ES 205 was built in 1974 by the NMBS Workshop Mechelen. Der ES 205 wurde 1974 von dem SNCB Ausbesserungswerk Mechelen gebaut.
De mooie blauwe loc 3 komt Puurs binnen gereden. The beautiful blue locomotive 3 enters Puurs. Die schöne blaue Lok 3 fährt in Puurs ein.
Loc 3 en de 212205 naast de DB Cargo Belgium 7736. Loco 3 and the 212205 next to the DB Cargo Belgium 7736. Lok 3 und die 212205 neben der DB Cargo Belgium 7736.
Certus 2731en de 5922. Certus 2731 and the 5922. Certus 2731 und die 5922.
Diesel power met de PB15, de 212205, de 5922, de 6219 en de 8228. Diesel power with the PB15, the 212205, the 5922, the 6219 and the 8228. Diesel-Power mit der PB15, der 212205, der 5922, der 6219 und der 8228.
Tegenwoordig een hoekig design en vroeger rond. Nowadays an angular design and previously round. Heutzutage ein eckiges Design und früher ein rundes.
Twee diesel generaties. Two diesel generations. Zwei Diesel Generationen.
Het was weer een zeer geslaagd spoorfeest hier in Baasrode-Noord. It was another very successful railway festival here in Baasrode- North. Es war wieder ein sehr erfolgreiches Eisenbahnfest hier in Baasrode-Nord.