187 316-5 komt met een lege houttrein door Rosenheim. 187 316-5 passes through Rosenheim hauling an empty timber train. 187 316-5 fährt vor einem leeren Holzzug durch Rosenheim.
193 204 komt met knik-ketelwagens door Grafing Bahnhof op weg naar Slovenië. 193 204 hauls nod tankwagons through Grafing Bahnhof to Slovenia. 193 204 fährt mit Knick Kesselwagen durch Grafing Bahnhof nach Slovenien.
De 193 240 in Bonn Beuel met een houttrein. The 193 240 in Bonn Beuel wit a train loaded with timber. Die 193 240 in Bonn Beuel vor einem Holzzug.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
In Gemünden am Main zien we de 193 821-6, een meersysteem loc. In Gemünden am Main we see the 193 821-6, a multiple system loco. In Gemünden am Main sehen wir die 193 821-6, eine Mehrsystem Lok.
In Rosenheim is de 193 831, alias de Christian Doppler. In Rosenheim is the 193 831, aka the Christian Doppler. In Rosenheim ist die 193 831, auch bekannt als Christian Doppler.
In Augsburg Hbf zien we weer de 193 831. In Augsburg Hbf we see the 193 831 again. In Augsburg Hbf sehen wir wieder die 193 831.
De 193 219 in Keulen Gremberg. The 193 219 in Cologne Gremberg. Die 193 219 in Köln Gremberg.
Dezelfde loc van boven gezien in Kufstein heeft twee verschillende zijkanten. The same loco seen from above in Kufstein has two different sides. Dieselbe Lok von oben gesehen in Kufstein hat zwei verschiedene Seiten.
De 193 219 is bestickerd met 200 jaar Stille Nacht. The 193 219 is wearing vinyls of 200 yaers Silent Night. Die 193 219 ist mit 200 Jahre Stille Nacht beschriftet.
Een loc met een jubileum van een kerstlied in Keulen Gremberg. A loco and an anniversary of a Christmas song in Cologne Gremberg. Eine Lok und der Geburtstag eines Weihnachtsliedes in Köln Gremberg.
193 204 in Rosenheim is de Wolfgang Amadeus Mozart. 193 204 in Rosenheim is the Wolfgang Amadeus Mozart. 193 204 in Rosenheim ist Wolfgang Amadeus Mozart.
De 193 204 is een pure wisselstroom loc. The 193 204 is a pure AC loco. Die 193 204 ist eine reine Wechselstrom Lok.
Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH