De Shunter 601 is op de Waalhaven Zuid in gebruik door DB Schenker. The Shunter 601 is on the Waalharbour South in use by DB Schenker. Die Shunter 601 wird im Waalhafen Süd genutzt durch DB Schenker.
De 601 zag ooit ook zo uit als de 762 op het terrein van Shunter in Rotterdam. The 601 looked also like the 762 at Shunter in Rotterdam. Die 601 sah mal so aus wie die 762 auf dem Gelände von Shunter in Rotterdam.
203 102 staat op het emplacement Waalhaven Zuid in Rotterdam. 203 102 is standing at the Waalharbour South yard in Rotterdam. 203 102 steht im Güterbahnhof Waalhafen Süd in Rotterdam.
De 203 102 heeft de naam ARNOLD gekregen en ze staat op het emplacement Waalhaven Zuid in Rotterdam. The 203 102 has gotten the name ARNOLD and she's standing at the Waalharbour South yard in Rotterdam. Die 203 102 hat den Namen ARNOLD bekommen und sie steht im Güterbahnhof Waalhafen Süd in Rotterdam.
203 102 met op de achtergrond de hal van Shunter op de Waalhaven. 203 102 with the hall of Shunter in the Waalharbour in the background. 203 102 mit der Halle von Shunter im Waalhafen im Hintergrund.
203 102 met Hollandse luchten op het emplacement Waalhaven Zuid in Rotterdam. 203 102 with typical Dutch clouds is at the Waalharbour South yard in Rotterdam. 203 102 mit holländische Wolken im Güterbahnhof Waalhafen Süd in Rotterdam.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes