PCW loc 1 is een V60D. PCW loco 1 is a V60D. PCW Lok 1 ist eine V60D.
PCW Smalspoor loc 2 is een V10C. PCW narrow gauge loco2 is a V10C. PCW Schmalspurlok 2 ist eine V10C.
PCW loc 4 is de ex RAG 362 en is een M350C. PCW loco 4 is the former RAG 362 and she’s a M350C. PCW Lok 4 ist die ehemalige RAG 362 und sie ist eine M350C.
PCW loc 5 in Mönchengladbach Hbf is de 182 526-4 van MRCE. Let op de kromme rode balk. PCW loco 5 in Mönchengladbach Hbf is the 182 526-4 of MRCE. Watch the curved red beam. PCW Lok 5 in Mönchengladbach Hbf ist die 182 526-4 von MRCE. Beachten Sie den gebogenen roten Balken.
PCW loc 6 is een Vossloh G 800BB. PCW loco 6 is a Vossloh G 800BB. PCW Lok 6 ist eine Vossloh G 800BB.
PCW loc 7 is de Siemens Hercules ER 20-2007. PCW loco 7 is the Siemens Hercules ER 20-2007. PCW Lok 7 ist die Siemens Herkules ER 20-2007.
PCW loc 8 is het Siemens prototype ES 64 P-001. PCW loco 8 is the Siemens prototype ES 64 P-001. PCW Lok 8 ist der Siemens Prototype ES 64 P-001.
Dit is de roze front van de 127 001- 6. This is the pink colored front of the 127 001-6. Dies ist die vorderseite in Pink von der 127 001-6.
Kleine materieelshow met de PCW locs 7, 6 en 8. A small line-up with the PCW locos 7, 6 and 8. Eine kleine Lokschau mit den PCW Loks 7, 6 und 8.
Op 1 juli 2012 was er een open dag bij het PCW in Wildenrath. On July the 1st of 2012 was an open day in the PCW in Wildenrath. Am 1. Juli 2012 gab es einen Tag der offenen Tür im PCW in Wildenrath.
Op 06-11-2015 komt de ER 20-2007 oftewel de 223 081-1 in het blauw door Aachen Hbf. On november the 6st 2015 passes the ER 20-2007 in other words the 223 081- 1 in blue through Aachen Hbf. Am 06.11.2015 fährt die ER 20-2007 oder die 223 081-1 in Blau durch Aachen Hbf.
In Wildenrath staan de voorraadlocs 189 845-1, 189 822-0 en 189 823-8. The stock locos 189 845-1, 189 822-0 and 189 823-8 are in Wildenrath. In Wildenrath stehen die Vorratloks 189 845-1, 189 822-0 und 189 823-8.
De E 189 040 met een nachttrein naar Moskou in Berlijn Alexanderplatz. The E 189 040 hauls a nighttrain to Moscow in Berlin Alexanderplatz. Die E 189 040 vor einem Nachtzug nach Moskau in Berlin Alexanderplatz.
189 823-8 met Vectron 193 902-4 in Horst-Sevenum tijdens een testrit. 189 823-8 and Vectron 193 902-4 in Horst-Sevenum during a testdrive. 189 823-8 und Vectron 193 902-4 in Horst-Sevenum während einer Testfahrt.
De E 189 929-3 in het PCW in Wildenrath. The E 189 929-3 in the PCW in Wildenrath. Die E 189 929-3 im PCW in Wildenrath.
Grenzenloze mobiliteit met de E 189 929-3. Borderless mobility with the E 189 929-3. Grenzenlose Mobilität mit der E 189 929-3.
De 278 005-4 is in Venlo. Ze heeft nog niet het nummer PCW 6. The 278 005-4 is in venlo. She doesn’t get the PCW 6 number. Die 278 005-4 ist in Venlo. Sie hat noch nicht die Nummer PCW 6.
De Siemens voorraadloc 183 701-2. The Siemens stock loco 183 701-2. Die Siemens Vorratlok 183 702-2.
De 183 701-2 is hier in Regensburg Hbf. The 183 701-2 is here in Regensburg Hbf. Die 183 701-2 ist hier in Regensburg Hbf.
De EuroSprinter 127 001-6 in Ratingen Lintorf. The EuroSprinter 127 001-6 in Ratingen Lintorf. Der EuroSprinter 127 001-6 in Ratingen Lintorf.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Ex DR meetwagen U 998 met het nummer 42 80 910 0 134-0 in het PCW in Wildenrath. Former DR meassurecar U 998 with the number 42 80 910 0 134-0 in the PCW in Wildenrath. Ehemaliger DR Messzug U 998 mit der Nummer 42 80 910 0 134-0 im PCW in Wildenrath.
De loc staat geparkeerd in Mönchengladbach Hbf. The loco is parked at Mönchengladbach Hbf. Die Lok steht geparkt in Mönchengladbach Hbf.
Op 19-08-2007 is de ER 20-2007 nog in het wit. On august the 19th 2007 is the ER 20-2007 still white. Am 19.08.2007 ist die ER 20-2007 noch im weissen Kleid.
De PCW 7 is in Aachen Noord op weg naar Talbot Services. The PCW 7 is in Aachen North bound to Talbot Services. Die PCW 7 ist in Aachen Nord unterwegs nach Talbot Services.
De 127 001-6 in de Dispolok kleurstelling in Mönchengladbach Hbf. The 127 001-6 in the Dispolok livery in Mönchengladbach Hbf. Die 127 001-6 in der Dispolok Farbgebung in Mönchengladbach Hbf.
Dit is de derde kleurstelling van de loc met verschillend gekleurde fronten. This is the third livery of the loco with different colored fronts. Dies ist die dritte Farbgebung der Lok mit verschieden lackierte vorderseiten.
De 193 818-2 in Blerick in dienst bij RTB Cargo. The 193 818-2 in Blerick in service of RTB Cargo. Die 193 818-2 in Blerick im Einsatz bei RTB Cargo.
Op de InnoTrans 2010: 193 902-4 en 247 901-2. On the InnoTrans 2010: 193 902-4 and 247 901-2. Auf der InnoTrans 2010: 193 902-4 und 247 901-2.
Dit is de tweede kleurstelling voor deze loc. This is the second livery for this loco. Dies ist die zweite Farbgebung für diese Lok.
In 2019 is de loc in Dessau voor een revisie. Ze krijgt de originele kleurstelling weer terug. In 2019 is the loco in Dessau for a grand overhaul. She will get the original livery again. in 2019 ist die Lok in Dessau zur Hauptuntersuchung. Sie bekommt die original Farbgebung wieder zurück.
De multi system 193 844-0 in Dresden Hbf. The multi system 193 844-0 in Dresden Hbf. Die multi system 193 844-0 in Dresden Hbf.
De 193 902-4 is een multi system loc. The 193 902-4 is a multi system loco. Die 193 902-4 ist eine multi system Lok.
Hier staat de ES 64 P-001 in München Hbf. Here stands the ES 64 P-001 in Munich Hbf. Hier steht die ES 64 P-001 in München Hbf.
Deze Vetron 5 170 020, hier op de InnoTrans, is voor Polen bestemd. This Vectron 5 170 020, here on the InnoTrans, is intended for Poland. Dieser Vectron 5 170 020, hier auf der InnoTrans, ist bestimmt für Polen.
De 193 902-4 en de 189 823-8 tijdens toelatingsritten in Hegelsom. The 193 902-4 and the 189 823-8 during homologation turns in Hegelsom. Die 193 902-4 und die 189 823-8 während Zulassungsfahrten in Hegelsom.
De 193 922-2 is hier in Wildenrath te zien. The 193 922-2 is here in Wildenrath. Die 193 922-2 ist in hier in Wildenrath zu sehen.
Deze loc is een éénmalig prototype. This loco is a one-off prototype. Die Lok ist ein einmaliger Prototype.
De 191 951-3 is uitgerust met een automatische koppeling. The 191 951-3 is equiped with an automatic coupling. Die 191 951-3 ist ausgerüstet mit einer automatischen Kupplung.
Nu staat de testtrein in Horst- Sevenum te wachten. Now is the testtrain waiting in Horst-Sevenum. Jetzt wartet der Testzug in Horst- Sevenum.
De 193 924-8 heeft weer een andere Vectron bestickering, The 193 924-8 has other Vectron vinyls. Die 193 924-8 hat wieder eine andere Beschriftung.
De 192 961 en de diesel Vectron 247 901 op de InnoTrans 2012. The 192 961 and the diesel Vectron 247 901 on the InnoTrans 2012. Die 192 961 und der diesel Vectron 247 901 auf der InnoTrans 2012.
Diesel Vectron 247 901-2 met roofdier bestickering, Diesel Vectron 247 901-2 with the preditor vinyls. Diesel Vectron 247 901-2 mit der Raubtier Beschriftung.
De loc is in dienst van het PCW van Siemens. The loco is in service of the PCW of Siemens. Die Lok ist im Einsatz vom PCW von Siemens.
In 20110 had de loc een display op de front en een andere bestickering, In 2010 had the loco a display on the front and another vinyls. In 2010 hatte die Lok einen Display auf der Front und eine andere Beschriftung.
PCW loc 9 is de diesel Vectron 247 901-2 en ze is hier in Herzogenrath. PCW loco 9 is the diesel Vectron 247 901-2 and she’s here in Herzogenrath. PCW Lok ist der Diesel Vectron 247 901-2 und Sie ist hier in Herzogenrath.