De 215052 en de 215054 worden nu in de Transilien diensten ingezet en zijn hier in Parijs Noord. The 215052 and the 215054 are now deployed in the Transilien services and they're here in Paris North. Die 215052 und die 215054 werden jetzt im Transilien Dienst eingesetzt und Sie sind hier in Paris Nord.
De 522232 rijdt nu in een zilveren uitvoering, nadat de En Voyage kleurstelling verwijderd is. The 522232 is now in a silver livery after the En Voyage livery is removed. Die 522232 fährt jetzt im silbernem Kleid nachdem die En Voyage Farbgebung entfernt ist.
De TGV 39 heeft de nieuwe Carmillon kleurstelling in Parijs Noord. The TGV 39 in the new Carmillon livery in Paris North. Der TGV 39 in der neuen Carmillon Farbgebung in Paris Nord.
De 3312 is een North Of London Eurostar en wordt door de SNCF binnen Frankrijk als TGV ingezet. The 3312 is a North Of London Eurostar and is used by the SNCF in domestic TGV services. Der 3312 ist ein North Of London Eurostar und wird durch die SNCF im Inlands TGV Dienst eingesetzt
De 22374 is nog nagenoeg in de aflevertoestand en is hier in Parijs Noord. The 22374 is virtually in the delivery state and is here in Paris North. Die 22374 ist nahezu im abliefer Zustand und Sie ist hier in Paris Nord.
De 126164 in de langzaam verdwijnende En Voyage kleurstelling in Thionville. The 126164 in the slowly fading En Voyage livery in Thionville. Die 126164 in der langsam auslaufenden En Voyage Farbgebung in Thionville.
De andere, paarse, kant van de loc. The other, purple, side of the loco. Die andere, Lila, Seite der Lok.
De 918 is net uit Saarbrücken in Forbach aangekomen. The 918 is just arrived in Forbach coming from Saarbrücken. Der 918 ist gerade aus Saarbrücken kommend in Forbach eingefahren.
De 15024 in de Grandes Lignes kleurstelling in Luxemburg. The 15024 in the Grandes Lignes livery in Luxembourg. Die 15024 in der Grandes Lignes Farbgebung in Luxemburg.
416643 met de regionale trein naar Nancy in Luxemburg. 416643 with the regional train to Nancy in Luxembourg. 416643 mit dem Regionalzug nach Nancy in Luxemburg.
In Roosendaal is de 4532 met de Fortis reclame op weg naar Parijs Noord. In Roosendaal is the 4532 wit the Fortis commercials heading for Paris North. In Roosendaal ist der 4532 mit der Fortis Werbung unterwegs nach Paris Nord.
426180 en de 573 staan bij het depot van Thionville. 426180 and the 573 are standing at the depot of Thionville. 426180 und der 573 stehen beim Bw Thionville.
11504 staat in Thionville gereed als TER Metrolor naar Nancy. 11504 is in Thionville ready as TER Metrolor to Nancy. 11504 steht in Thionville bereit als TER Metrolor nach Nancy.
TGV 507 van Luxemburg naar Parijs Oost in Thionville. TGV 507 from Luxembourg to Paris East in Thionville. TGV 507 von Luxemburg nach Paris Ost in Thionville.
426141 komt in Thionville binnen met de Eurocity Vauban van Brussel Zuid naar Zürich. 426141 arrives in Thionville hauling the Eurocity Vauban from Brussels South to Zurich. 426141 fährt in Thionville ein vor dem Eurocity Vauban von Brüssel Süd nach Zürich.
27730 staat klaar voor vertrek naar Nancy in Thionville. 27730 is ready for departure to Nancy in Thionville. 27730 ist abfahrbereit nach Nancy in Thionville.
426141 naast de SNCF Fret 427113 en 427068 in Thionville. 426141 next to the SNCF Fret 427113 and 427068 in Thionville. 426141 neben der SNCF Fret 427113 und der 427068 in Thionville.
Sybic 426141 in vrijwel originele staat in Thionville. Sybic 426141 in the almost original livery in Thionville. Sybic 426141 fast im original Zustand in Thionville.
326 en 306 zijn zojuist uit Luxemburg binnen gekomen in Thionville. 326 and 306 are just arrived from Luxembourg in Thionville. 326 und 306 sind gerade aus Luxemburg eingefahren in Thionville.
De 82507 staat klaar voor vertrek in Parijs Gare de L'Est. The 82507 is ready for departure in Paris Gare de L'Est. Der 82507 steht in Paris Gare de L'Est abfahrbereit.
De 17069 heeft pauze in Parijs Gare de L'Est. The 17069 has a short break in Paris Gare de L'Est. Die 17069 hat eine Pause in Paris Gare de L'Est.
Dubbeldeks TGV 225 komt binnen in Parijs Gare de Lyon. Doubledecker TGV 225 is arriving at Paris Gare de Lyon. Doppelstock TGV 225 fährt in Paris Gare de Lyon ein.
567446 staat te wachten in Parijs Gare de L'Est. 567446 is waiting in Paris Gare de L'Est. 567446 wartet in Paris Gare de L'Est.
TGV PSE stel 66 in Parijs Gare de Lyon. TGV PSE EMU 66 in Paris Gare de Lyon. TGV PSE ET 66 in Paris Gare de Lyon.
Voormalig Eurostar 3204 is nu een TGV en staat in Parijs Gare du Nord. Former Eurostar 3204 is now a TGV and it's standing in Paris Gare du Nord. Der ehemalige Eurostar 3204 ist jetzt ein TGV und steht in Paris Gare du Nord.
16052 rangeert in de zon in Parijs Gare du Nord. 16052 is shunting in the sun in Paris Gare du Nord. 16052 rangiert in der Sonne in Paris Gare du Nord.
De vierdelige 429 staat klaar voor vertrek naar Amiens in Parijs Gare du Nord. The four-carriages EMU 429 is ready for departure to Amiens in Paris Gare du Nord. Der vierwagen ET 429 steht abfahrbereit nach Amiens in Paris Gare du Nord.
De voorstads dubbeldekker 20832 is hier te zien in Parijs Gare de L'Est. The suburban doubledecker EMU 20832 is here te see in Paris Gare de L'Est. Der Vorort Doppelstock ET 20832 is hier zu sehen in Paris Gare de L'Est.
De 507244 staat voor een dubbeldeksstam in Parijs Gare de Lyon. The 507244 is standing in front of doubledecker carriages in Paris Gare de Lyon. Die 507244 steht vor einem Dostozug in Paris Gare de Lyon.
De eerste Sybic, de 26001, staat in Parijs Gare de Lyon. The first Sybic, the 26001, is standing in Paris Gare de Lyon. Die erste Sybic, die 26001, steht in Paris Gare de Lyon.
De 616 is klaar voor vertrek in Parijs Gare de Lyon. The 616 is ready for departure in Paris Gare de Lyon. Der 616 ist abfahrbereit in Paris Gare de Lyon.
De 15047 is net binnen gekomen in Parijs Gare de L'Est. The 15047 is just arrived in Paris Gare de L'Est. Die 15047 ist gerade eingefahren in Paris Gare de L'Est.
De 817090 vertrekt met een Transilien stam uit Parijs Gare de L'Est. The 817090 is departing from Paris Gare de L'Est hauling Transilien carriages. Die 817090 fährt aus Paris Gare de L'Est ab vor einem Transilien Zug.
516112 loopt binnen in Parijs Gare du Nord. 516112 is arriving in Paris Gare du Nord. 516112 fährt in Paris Gare du Nord ein.
De 15043 ziet in deze kleurstelling ook goed uit in Luxemburg. The 15043 looks also very nice in this livery in Luxembourg. Die 15043 sieht auch sehr gut aus in dieser Farbgebung in Luxemburg.
De 4521 staat naast SNCF Thalys 4346 in Brussel Zuid. The 4521 stands next to the SNCF Thalys 4346 in Brussels South. Der 4521 steht neben dem SNCF Thalys 4346 in Brüssel Süd.
22340 staat in Parijs Gare de Lyon. 22340 is standing in Paris Gare de Lyon. 22340 steht in Paris Gare de Lyon.
In Parijs Gare de L'Est staat de 172163 in de En Voyage kleurstelling. In Paris Gare de L'Est is the 172163 standing in the En Voyage livery. In Paris Gare de L'Est steht die 172163 in der En Voyage Farbgebung.
De 88531 heeft geen nummerplaten meer op de fronten in Parijs Gare de Lyon. The 88531 has no numberplates on the front sides in Paris Gare de Lyon. Die 88531 hat keine Nummerschilder mehr auf den Vorderseiten der Lok in Paris Gare de Lyon.
De 172163 van de paarse kant gezien in Parijs Gare de L'Est. The purple side of the 172163 in Paris Gare de L'Est. Die Lila Seite der 172163 in Paris Gare de L'Est.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
De 522230 naast de 22343 in Parijs Noord. The 522230 next to the 22343 in Paris North. Die 522230 neben der 22343 in Paris Nord.