De Re 416 628-6 in Weinfelden op weg naar Stadler in Bussnang. The Re 416 628-6 in Weinfelden heading for Stadler in Bussnang. Die Re 416 628-6 in Weinfelden auf dem Weg nach Stadler in Bussnang.
Ze ziet er nog goed uit voor haar 60 jaar. She looks very good for her age of 60 years. Sie sieht noch gut aus für Ihr Alter von 60 Jahren.
Hier is de Re 416 628-6 in Konstanz aan de Bodensee. Here is the Re 416 628-6 in Konstanz at the Bodensee. Hier ist die Re 416 628-6 in Konstanz am Bodensee.
Ze gaat terug naar haar thuisbasis Winterthur. She's going back to her homebase Winterthur. Sie fährt zurück in ihre Heimatdienststelle Winterthur.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern