De 353, 202 en 205 zijn door de collega van de nachtdienst gereed gezet in Venlo. The 353, 202 and 205 are made ready by the colleague of the night shift in Venlo. Der 353, 202 und 205 sind bereit gestellt durch den Kollegen der Nachtschicht in Venlo.
We zijn aangekomen in Maastricht op spoor 5. We're arrived at Maastricht at track 5. Wir sind in Maastrciht angekommen auf Gleis 5.
De NMBS 228 verlaat Maastricht naar Luik. The Belgian 228 is leaving Maastricht for Liège. Der SNCB 228 fährt aus Maastricht ab nach Lüttich.
In Maastricht Randwyck staan we op spoor 3. In Maastricht Randwyck are we standing on track 3. In Maastricht Randwyck stehen wir auf Gleis 3.
Klaar voor vertrek in Maastricht Randwyck. Links staat de Veolia 843. Ready for departure in Maastricht Randwyck. On the left is the Veolia 843 standing. Abfahrbereit in Maastricht Randwyck. Links steht der Veolia 843.
Weer terug in Maastricht, nu op spoor 6. Weer terug in Maastricht, nu op spoor 6. Zurück in Maastricht, jetzt auf Gleis 6.
We zijn net vertrokken uit Meerssen. We zijn net vertrokken uit Meerssen. Wir fahren gerade aus Meerssen ab.
We zijn in Valkenburg aangekomen. We're arrived at Valkenburg. Wir sind in Valkenburg angekommen.
De metingen zijn verricht in Valkenburg op spoor 1. The meassuring has been done in Valkenburg on track 1. Die Vermessung hat statt gefunden in Valkenburg auf Gleis 1.
In Heerlen wordt op spoor 4 gestopt. In Heerlen we stopped at track 4. In Heerlen halten wir auf Gleis 4.
Even in de zon tijdens de stop in Heerlen de Kissel. Just in the sun during the stop in Heerlen de Kissel. Kurz in der Sonne während des haltes in Heerlen de Kissel.
We lopen Kerkrade Centrum binnen. We're arriving at Kerkrade Centrum. Wir fahren in Kerkrade Centrum ein.
Rechts is de nieuwbouw van het Industrion te zien. On the right is the new building of the Industrion to be seen. Rechts ist das neue Gebäude vom Industrion zu sehen.
In Kerkrade Centrum staan we op spoor 2. In Kerkrade Centrum we're standing at track 2. In Kerkrade Centrum stehen wir auf Gleis 2.
De eerste keer een GTW in Kerkrade Centrum. For the very first time a GTW in Kerkrade Centrum. Zum ersten Mal ein GTW in Kerkrade Centrum.
In Kerkrade Centrum ontmoeten we de 847. In Kerkrade Centrum we meet the 847. In Kerkrade Centrum begegnen wir den 847.
Na 20 minuten moesten we weer vertrekken uit Kerkrade Centrum. After 20 minutes we have to depart from Kerkrade Centrum. Nach 20 Minuten Aufenthalt mußten wir wieder abfahren aus Kerkrade Centrum.
Tijdens de stop in Landgraaf op spoor 1. During the stop in Landgraaf at track 1. Während des haltes in Landgraaf auf Gleis 1.
Oud en nieuw, 842 en 353 in Heerlen. Old and new, 842 and 353 in Heerlen. Alt und Neu, 842 und 353 in Heerlen.
Bij de doorkomst in Klimmen Ransdaal. At the passing of Klimmen Ransdaal. Bei der Durchfahrt in Klimmen Ransdaal.
Een klein stukje verder drukte Luc af. Just a little bit further was this picture taken by Luc. Ein kleines Stückchen weiter hat Luc den Auslöser betätigt.
Nu zijn we in Valkenburg op spoor 2. Now we're in valkenburg on track 2. Jetzt sind wir in Valkenburg auf Gleis 2.
Even snel meten in Meerssen. Just a quick meassure in Meerssen. Kurz eine schnelle Vermessung in Meerssen.
Weer op weg naar Maastricht bij Rothem. Again heading for Maastricht near Rothem. Wieder unterwegs nach Maastricht bei Rothem.
In Maastricht hebben we gezelschap van de NSR 9481. In Maastricht we're accompanied by the NSR 9481. In Maastricht bekommen wir Gesellschaft von dem NSR 9481.
Een laatste stop in Sittard voor we de stellen weer naar Venlo brengen. A last stop in Sittard before we bring back the DMU's to Venlo. Ein letzter Halt in Sittard bevor wir die VT's zurück bringen nach Venlo.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Nu zijn we in Heerlen op spoor 2 gestopt. Now we're stopped on track 2 in Heerlen. Jetzt sind wir auf Gleis 2 in Heerlen eingefahren.
Test DMU’s op de Heuvellandlijn
Op zondag 6 april 2008 was er een testrit met de dieseltreinstellen 353, 202 en 205 op de Heuvellandlijn. Tijdens deze rit werd op elk station de afstand tussen het perron en het treinstel gemeten. On sunday the 6th april 2008 was there a testdrive with the DMU's 353, 202 and 205 on the Hilllandline. During the drive was there on every station a measuring of the distance between the platform and the train. Am Sonntag, den 6. April 2008 fand eine Messfahrt statt mit den VT's 353, 202 und 205 auf der Hügellandlinie. Während der Messfahrt wurde an jedem Bahnhof angehalten und dem Abstand zwischen dem Bahnsteig und de Zug aufgemessen.