Een boegklep van de 4341 is van een TGV. A bow flap of the 4341 is from a TGV. Eine Bugklappe des 4341 stammt von einem TGV.
De 4301 in Antwerpen Centraal. Thalys gaat samen met Eurostar verder in de toekomst. The 4301 in Antwerp Central. Thalys will continue in the future together with Eurostar. Der 4301 in Antwerpen Hbf. Thalys wird in Zukunft zusammen mit Eurostar weitergeführt.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 4341 in de nieuwste kleurstelling van Thalys in Antwerpen Centraal. The 4341 in the latest Thalys livery in Antwerp Central. Der 4341 in der neuesten Thalys- Farbgebung in Antwerpen Hbf.
De 4534 in Lage Zwaluwe. Het treinstel komt hier met zeer hoge snelheid over de HSL-lijn. The 4534 in Lage Zwaluwe. The train set arrives here at very high speed on the HSL line. Der 4534 in Lage Zwaluwe. Der Zug kommt hier mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der HSL-Strecke an.
De 4539 in Amsterdam Centraal. Dit is Thalys-PBA (Parijs-Brussel- Amsterdam). The 5501, 5511 and 5509 have been taken over by Tuc Rail from the NMBS. Der 4539 in Amsterdam Hbf. Dies ist Thalys-PBA (Paris-Brüssel-Amsterdam).
De 4332 in Aachen Hbf. Dit is een ex NS treinstel. The 4332 in Aachen Hbf. This is an ex NS train set. Die 4332 in Aachen Hbf. Dies ist eine ehemalige NS-Zuggarnitur.
De 4344 passeert Herzogenrath als omgeleide Thalys naar Parijs. The 4344 passes Herzogenrath as a diverted Thalys to Paris. Der 4344 fährt durch Herzogenrath als umgeleiteten Thalys nach Paris.
Een mooie ontmoeting tussen de 4331 (ex NS) en de SEL 181 213-0 in Aachen Hbf. A nice meeting between the 4331 (ex NS) and the SEL 181 213-0 in Aachen Hbf. Ein nettes Treffen zwischen dem 4331 (ex NS) und der SEL 181 213-0 in Aachen Hbf.
De 4343 in Aachen Hbf met reclame voor de Tour de France. The 4343 in Aachen Hbf with advertising for the Tour de France. Der 4343 in Aachen Hbf mit Werbung für die Tour de France.
De 4343 is een ex SNCF treinstel en is van het type PBKA (Parijs-Brussel- Keulen-Amsterdam). The 4343 is an ex SNCF train set and is of the type PBKA (Paris-Brussels- Cologne-Amsterdam). Der 4343 ist ein ehemaliger SNCF-Zug und ist vom Typ PBKA (Paris-Brüssel- Köln-Amsterdam).
De ex NMBS 4306 in Düren. Dit PBKA treinstel heeft ook nog de ‘oude kleurstelling’ met grijze/zilveren deuren. The ex NMBS 4306 in Düren. This PBKA train set also has the 'old color scheme' with gray / silver doors. Der ex NMBS 4306 in Düren. Auch diese PBKA-Zuggarnitur hat die 'alte Farbgebung' mit grau/silbernen Türen.
De 4302 in Herzogenrath. Een van de toegangsdeuren is afkomstig uit een TGV Atlantique treinstellen en heeft deze kleurstelling behouden. The 4302 at Herzogenrath. One of the entrance doors comes from a TGV Atlantique train set and has kept this color scheme. Der 4302 in Herzogenrath. Eine der Eingangstüren stammt aus einer Zuggarnitur des TGV Atlantique und hat diese Farbgebung beibehalten.
De 4301 in Köln Hbf. Het gehele treinstel heeft een Disneyland Paris reclame. The 4301 in Cologne Hbf. The entire train set has a Disneyland Paris advertisement. Der 4301 in Köln Hbf. Das gesamte Zugset hat eine Werbung für Disneyland Paris.
De 93 88 0043 017-6 in detail in Köln Hbf. The 93 88 0043 017-6 in detail in Cologne Hbf. Der 93 88 0043 017-6 im Detail in Köln Hbf.
De 93 88 0043 016-8 in detail in Köln Hbf. The 93 88 0043 016-8 in detail in Cologne Hbf. Der 93 88 0043 016-8 im Detail in Köln Hbf.
De 93 88 0043 011-9 in detail in Köln Hbf. The 93 88 0043 011-9 in detail in Cologne Hbf. Der 93 88 0043 011-9 im Detail in Köln Hbf.
De 4341 is in Dortmund Hbf gereed voor vertrek naar Parijs. The 4341 is ready in Dortmund Hbf for departure to Paris. Der 4341 steht in Dortmund Hbf zur Abfahrt nach Paris bereit.
De 4343 in Brussel-Zuid. De rijtuigen zijn nog in de oorspronkelijke kleurstelling, dus met grijs/zilveren toegangsdeuren. Opvallend is dat op geen van beiden motorwagens de naam Thalys is aangebracht. The 4343 in Brussels South. The carriages are still in the original color scheme, so with grey/silver entrance doors. It is striking that neither of the two railcars has the Thalys name. Der 4343 in Brüssel Süd. Die Wagen sind noch in der ursprünglichen Farbgebung, also mit grau/silbernen Einstiegstüren. Auffallend ist, dass keiner der beiden Triebwagen den Namen Thalys trägt.
De 4535 in Amsterdam Centraal. Dit PBA-treinstel was destijds al voorzien van rode toegansgdeuren. The 4535 in Amsterdam Central. At the time, this PBA train set was already equipped with red entrance doors. Das 4535 im Zentrum von Amsterdam. Dieser PBA-Zug war damals bereits mit roten Einstiegstüren ausgestattet.
De 4301 in Aachen Hbf met een snelle oplossing voor een nieuwe boegklep. The 4301 in Aachen Hbf with a quick solution for a new bow flap. Der 4301 in Aachen Hbf mit einer schnellen Lösung für eine neue Bugklappe.
De 4306 in Eschweiler. Ter gelegenheid van ’t IIHF wereldkampioenschap Ijshockey 2017 in Duitsland en Frankrijk, waarvan Thalys de officiële partner was, werd het treinstel voorzien van een uitgebreide reclame. The 4306 in Eschweiler. On the occasion of the 2017 IIHF Ice Hockey World Championship in Germany and France, of which Thalys was the official partner, the train set was provided with extensive advertising. Der 4306 in Eschweiler. Anlässlich der IIHF Eishockey- Weltmeisterschaft 2017 in Deutschland und Frankreich, deren offizieller Partner Thalys war, wurde die Zuggarnitur mit umfangreicher Werbung versehen.
De ex DB 4322 in Kohlscheid. Opvallend is een gedeelte van de neus dat de Inoui-kleurstelling draagt. The ex DB 4322 in Kohlscheid. Remarkable is a part of the nose that carries the Inoui color scheme. Der ehemalige DB 4322 in Kohlscheid. Bemerkenswert ist ein Teil der Nase, der das Inoui-Farbschema trägt.
De 4301 in Kohlscheid. Heel duidelijk zichtbaar is de ‘bol’ waaronder de installatie voor de satellietverbinding t.b.v. het internet aan boord is geplaatst. The 4301 in Kohlscheid. Very clearly visible is the 'sphere' under which the installation for the satellite connection for the internet is placed on board. Der 4301 in Kohlscheid. Sehr gut sichtbar ist die „Kugel“, unter der die Installation für die Satellitenverbindung für das Internet an Bord platziert ist.
De omgeleide Thalys 4305 naar Keulen komt Herzogenrath binnen gereden. The diverted Thalys 4305 to Cologne enters Herzogenrath. Der umgeleitete Thalys 4305 nach Köln fährt in Herzogenrath ein.
Thalys 4331 was ooit eigendom van de NS en is op weg naar Parijs in Kohlscheid. Thalys 4331 was once owned by the NS and is on its way to Parij sin Kohlscheid. Thalys 4331 gehörte einst der NS und ist auf dem Weg nach Parij sin Kohlscheid.
De 4307 is vanuit Luik Guillemins via de Waalse as in Paris Gare du Nord aangekomen. The 4307 arrived from Liège Guillemins via the Walloon axis in Paris Gare du Nord. Der 4307 kam von Liège Guillemins über die wallonische Achse in Paris Gare du Nord an.
De stuurtafel van de Thalys PBKA 4307. The control table of the Thalys PBKA 4307. Das Führerpult des Thalys PBKA 4307.
De andere voormalige NS 4332 komt in Antwerpen Centraal binnen gereden. The other former NS 4332 enters Antwerp Central Station. Der andere ehemalige NS 4332 fährt in den Antwerpener Hauptbahnhof ein.
De 4306 en het NMBS klassieke treinstel 154 in Liège Guillemins. The 4306 and the NMBS classic train set 154 in Liège Guillemins. Der 4306 und der klassische SNCB- Triebzug 154 in Lüttich Guillemins.
De 4302 heeft net de tunnel van Eilendorf achter zich gelaten. The 4302 has just left the Eilendorf tunnel. Der 4302 hat gerade den Eilendorfer Tunnel verlassen.
De PBA 4532 met een commerciele reclame voor de Fortis bank in Roosendaal. The PBA 4532 with a commercial advertisement for the Fortis bank in Roosendaal. Der PBA 4532 mit einer kommerziellen Werbung für die Fortis Bank in Roosendaal.
Deze reclame geeft een apart uiterlijk aan deze Thalys. This advertisement gives this Thalys a special appearance. Diese Werbung verleiht diesem Thalys ein besonderes Aussehen.
De 4538 als speciale trein naar Amsterdam in Maastricht. Een zeldzame gast hier. The 4538 as a special train to Amsterdam in Maastricht. A rare guest here. Der 4538 als Sonderzug nach Amsterdam in Maastricht. Ein seltener Gast hier.
Zowel de Thalys verbinding als het station zoals op de foto, zijn reeds historisch. Dit is de 4533 die Oostende verlaat. Both the Thalys connection and the station as in the photo are already historic. This is the 4533 leaving Ostend. Sowohl die Thalys-Verbindung als auch der Bahnhof wie auf dem Foto sind bereits historisch. Das ist der 4533, der Ostende verlässt.
De 4345 in het, toen nog niet omgebouwde, station Luik Guillemins. The 4345 at Liège Guillemins station, which had not yet been converted. Der 4345 am Bahnhof Lüttich Guillemins, der noch nicht umgebaut war.