De 853 in Oberhausen. The 853 in Oberhausen. Die 853 in Oberhausen.
De 545 in Oberhausen is een MaK G 1206. The 545 in Oberhausen is a Mak G 1206. Die 545 in Oberhausen ist eine MaK G 1206.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 548 is in Oberhausen West op weg naar Duisburg. The 548 is in Oberhausen West bound to Duisburg. Die 548 ist in Oberhausen West unterwegs nach Duisburg.
De 523 en de 534. De beide G1205 locomotieven hebben ieder een ander ThyssenKrupp logo. Het witte logo op de linkse lok is de nieuwe uitvoering. The 523 and the 534. Both G1205 locomotives each have a different ThyssenKrupp logo. The white logo on the left locomotive is the new version. Die 523 und die 534. Beide G 1205 Lokomotiven haben jeweils ein anderes ThyssenKrupp Logo. Das weiße Logo auf der linken Lok ist die neue Version.
De 527 in Duisburg Beeck in de nieuwe kleurstelling. The 527 in Duisburg Beeck in the new livery. Die 527 in Duisburg Beeck in der neuen Farbgebung.
De 526 is ook bekend als 274 074-6. The 526 is also known as the 274 074-6. Die 526 ist auch als 274 074-6 bekannt.
De 874 met twee torpedowagons beladen met zeer heet vloeibaar staal. The 874 with two torpedo wagons loaded with very hot liquid steel. Die 874 mit zwei Torpedowagen, beladen mit sehr heißem Flüssigstahl.
De 860 in Duisburg-Beeck. De beide Torpedowagens zijn van een ander type als de beiden op de vorige foto. The 860 in Duisburg-Beeck. The two Torpedo wagons are of a different type as the two in the previous photo. Die 860 in Duisburg-Beeck. Die beiden Torpedowagen sind von einem anderen Typ als die beiden auf dem vorherigen Bild.
De 873 in Duisburg-Hüttenheim. Deze locs zijn van het type MH05, gebouwd door KraussMaffei. The 873 in Duisburg-Hüttenheim. These locomotives are of the type MH05, built by KraussMaffei. Der 873 in Duisburg-Hüttenheim. Diese Lokomotiven sind vom Typ MH05, gebaut von KraussMaffei.
De 821 in Duisburg-Hüttenheim. Dit is een Vossloh G6 loc. The 821 in Duisburg-Hüttenheim. This is a Vossloh G6 locomotive. Die 821 in Duisburg-Hüttenheim. Dies ist eine Lokomotive vom Typ Vossloh G6.
De 201 in Duisburg-Beeck. Dit is een van de vijf Schöma CFL 350DV-R locs die TKSE in haar bestand heeft. The 201 in Duisburg-Beeck. This is one of five Schöma CFL 350DV-R locomotives that TKSE has in its stock. Die 201 in Duisburg-Beeck. Dies ist eine von fünf Schöma CFL 350DV-R Lokomotiven, die TKSE besitzt.
De 604 in Duisburg-Beeck. De G1206 heeft vijf TKSE eigen zelflossers aan de haak. The 604 in Duisburg-Beeck. The G1206 has five TKSE own unloaders on the hook. Die 604 in Duisburg-Beeck. Der G1206 hat fünf eigene TKSE-Selbstentlader am Haken.
De 522 in Duisburg-Beeck. Deze G1205 heeft meerdere zelflossers in de TKSE kleurstelling aan de haak. The 522 in Duisburg-Beeck. This G1205 has several self-unloaders in the TKSE color scheme on the hook. Die 522 in Duisburg-Beeck. Dieser G1205 hat mehrere Selbstentlader im TKSE-Farbschema am Haken.
De 525 duwt de ‘Suppenwagen’ beladen met vloeibaar staal de gieterij in. The 525 pushes the ‘Suppenwagen’ loaded with liquid steel into the foundry. Der 525 schiebt den mit Flüssigstahl beladenen ‘Suppenwagen’ in die Gießerei.
De 763 in Duisburg-Hüttenheim.Dit is een van de twee laatste locs van het type MAK DE 501 bij TKSE. The 763 in Duisburg-Hüttenheim. This is one of the last two locomotives of the type MAK DE 501 at TKSE. Die 763 in Duisburg-Hüttenheim Dies ist eine der letzten beiden Lokomotiven des Typs MAK DE 501 bei TKSE.
De 871 in Duisburg-Hüttenheim. Deze Krauss-Maffei loc van het type MH05 heeft recentelijk een revisie ondergaan en de nieuwe TKSE kleurstelling gekregen. The 871 in Duisburg-Hüttenheim. This Krauss- Maffei locomotive of type MH05 has recently undergone an overhaul and received the new TKSE livery. Die 871 in Duisburg-Hüttenheim. Diese Krauss- Maffei-Lokomotive vom Typ MH05 wurde kürzlich einer Generalüberholung unterzogen und erhielt die neue TKSE-Lackierung.
De 546 met Falns wagens naar Flandersbach in het Angertal The 546 with Faln's wagons to Flandersbach in the Angertal. Die 546 mit Falns Autos nach Flandersbach im Angertal.
De 823 voor een trein voor het vervoer van ‘warme Brammen’. The 823 for a train for the transport of 'warm Brammen'. Der 823 für einen Zug zum Transport von 'warmen Brammen'.
Voor het 'warme Brammen' vervoer worden Sammnps wagens van DB Cargo gebruikt Sammnps wagons from DB Cargo are used for the 'warm Brammen' transport. Sammnps-Wagen von DB Cargo werden für den Transport ‘warmer Brammen’ eingesetzt.