De MRCE 653-05 staat voor een Ewals-trein in Montzen. The MRCE 653-05 stands in front of an Ewals-train in Montzen. Die MRCE 653-05 steht vor einem Ewals Zug in Montzen.
Op de loc staat ook het logo van moedermaatschappij Rurtalbahn. On the loco is also the logo of the mothercompany Rurtalbahn to be seen. Auf der Lok ist auch das Logo der Mutterfirma Rurtalbahn angebracht.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern