De UFM 120 start in Maastricht. The UFM 120 starts in Maastricht. Der UFM 120 startet in Maastricht.
Het eerste doel was Kerkrade Centrum. The first goal was Kerkrade Centrum. Das erste Ziel war Kerkrade Centrum.
Ook een stukje richting Spekholzerheide werd gemeten. Even a little piece in the direction of Spekholzerheide was be measured. Auch ein Stückchen in der Richtung von Spekholzerheide wurden gemessen.
De meettechnicus in aktie. The measuring technician in action. Der Messtechniker bei der Arbeit.
Van Kerkrade ging de reis naar Weert en daarna naar Herzogenrath. From Kerkrade was the trip continued to Weert and than to Herzogenrath. Von Kerkrade aus ging die Reise nach Weert und dann nach Herzogenrath.
De UFM 120 wacht in Landgraaf, daarna werd gemeten naar Maastricht en vandaar uit naar Budel. The UFM 120 waits in Landgraaf, after that there were measures to Maastricht and from there to Budel. Der UFM 120 wartet in Landgraaf, danach wurde nach Maastricht gemessen und von da aus nach Budel.
In Budel werd tot de grens tussen het Nederlandse en het Belgische spoorwegnet gemeten. In Budel was the measuring until the border between the Dutch and the Belgian railwaynet. In Budel wurde bis an die Grenze zwischen dem Niederländischen und dem Belgischen Eisenbahnnetz gemessen.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Lekker in de zon in Kerkrade Centrum. Enjoying the sun in Kerkrade Centrum. Die Sonne geniessen in Kerkrade Centrum.
Hier werd informatie ingewonnen bij de meetleider. I was getting some information from the measuringleader. Hier bekam ich Informationen vom Messleiter.
Hier is de meetleider aan de slag. Here is the measuringleader busy. Hier ist der Messleiter tätig.
Op pad met de Eurailscout UFM 120
Op woensdag 15 april 2009 waren we te gast bij de bemanning van de Eurailscout UFM 120. We hebben de hele dag alle meetritten mee mogen maken. On wednesday, the 15th april 2009 were we the guests of the crew of the Eurailscout UFM 120. We were allowed to join al the measuretrips the whole day. Am Mittwoch den 15. April 2009 waren wir zu Gast bei der Besatzung des Eurailscouts UFM 120. Wir durften den ganzen Tag alle Messfahrten mit erleben.