De rit werd uitgevoerd met de 205 en de 203 die hier in Susteren zijn. The ride was done by the 205 and the 203 who are here in Susteren. Die Fahrt wurde gemacht mit den 205 und den 203 die hier in Susteren sind.
Hier komen de stellen door Born. Here are the DMU's coming through Born. Hier fahren die VT's durch Born.
De haven van Born is bijna bereikt. They've almost reached the harbour of Born. Sie sind fast im Hafen von Born.
Hier staan ze op de kade bij de Firma Langen. Here they are on the quay at the Langen Company. Hier stehen sie auf dem Kai der Firma Langen.
Prachtig in de zon met het water op de voorgrond. Splendid in the sun with the water in the foreground. Schön in der Sonne mit dem Wasser im Vordergrund.
Tijd om de haven te verlaten. It's time to leave the harbour. Es ist Zeit zum verlaßen des Hafens.
De DMU's met de kraan van Enerco op de achtergrond. The DMU's with the crane of Enerco on the background. Die VT's mit dem Kran von Enerco im Hintergrund.
Tussen Born en Limbricht op weg naar Maastricht. Between Born and Limbricht bound to Maastricht. Zwischen Born und Limbricht auf dem Weg nach Maastricht.
Op de Ankerkade in de Maastrichtse Beatrixhaven. On the Anchorquay in the Beatrixharbour in Maastricht. Auf dem Ankerkai im Beatrixhafen in Maastricht.
Een fotostop in de Beatrixhaven. A photostop in the Beatrixharbour. Einen Fotohalt im Beatrixhafen.
Op weg naar de Fregatweg. On it's way to the Fregatroad. Auf der Fahrt zum Fregattenweg.
We gaan de Beatrixhaven weer verlaten. We are leaving the Beatrixharbour. Wir verlassen dem Beatrixhafen.
De volgende stop in Wijlre. The next stop in Wijlre. Der nächste Halt in Wijlre.
Met klassieke beveiliging bij Wijlre. With a classic signal near Wijlre. Mit einem klassischem Signal bei Wijlre.
De aankomst in Simpelveld. The arrival in Simpelveld. Die Einfahrt in Simpelveld.
Naast elkaar in Simpelveld. Next to eachother in Simpelveld. Neben einander in Simpelveld.
Een verdwaald Duits voorsein. A stray german pre signal. Ein verirrtes deutsches Vorsignal.
In Kerkrade Centrum werd de 652 ontmoet van de Heuvellandlijn. In Kerkrade Centre the 652 of the Hilllandline was encountered. In Kerkrade Centrum trafen wir den 652 der Hügellandlinie.
De laatste foto van de 203 en de 205 werd nabij Geleen Oost gemaakt. The last picture of the 203 and the 205 was taken near Geleen East. Das letzte Bild vom 203 und dem 205 wurde bei Geleen Ost gemacht.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De eerste fotostop in de haven van Born. The first photostop in the harbour of Born. Der erste Fotohalt im Hafen von Born.
Stichting NVBS-Excursies Koningsdagrit 2014
Op zaterdag 26 april 2014 hield de Stichting NVBS-Excursies de Koningsdagrit 2014 met Veolia materieel Geniet van de uitgebreide reportage ! On saturday the 26th of April 2014 was the Kingsday ride of the Stichting NVBS-Excursies using Veolia rolling stock. Enjoy the large report ! Am Samstag den 26. April 2014 fand die Königstagsfahrt der Stichting NVBS-Excursies statt mit Rollmaterial von Veolia. Viel Spaß bei der großen Reportage!
Bekijk hier de film van de SNE Koningsdagrit 2014 Bekijk hier de film van de SNE Koningsdagrit 2014