De 505 heeft geen portretten meer op de C-Bak (zie uitsnede) en is hier in Maastricht te zien. The 505 hasn't a portraits anymore on the C-Wagon (see the cut out) and the trainset is here in Maastricht. Der 505 hat kein Porträts mehr auf dem C-Wagen (siehe Ausschnitt) und ist hier in Maastricht.
De 237 staat in Blerick op nood draaistellen toen het treinstel nieuwe wielen kreeg. The 237 stands in Blerick on emergency bogies while the trainset gets new wheels. Der 237 steht in Blerick auf Not Drehgestelle während der VT neue Räder bekommt.
De 5046 en de 5045 zijn door Veolia van Connexxion gehuurd en ze ontmoeten in Reuver de 360. The 5046 and the 5045 are rented from Connexxion by Veolia and they meet in Reuver the 360. Der 5046 und der 5045 sind durch Veolia von Connexxion gemietet und die beiden treffen in Reuver den 360.
De Veolia 235 en 237 zijn de voormalige Syntus stellen 35 en 37. Hier staan beiden in Venlo. The Veolia 235 and 237 are the former Syntus DMU's 35 and 37. Both are here in Venlo. Der Veolia 235 und 237 sind die ehemaligen Syntus VT's 35 und 37. Hier stehen beide in Venlo.
De 235 naast de 360 bij Stadler in Blerick. The 235 next to the 360 at Stadler in Blerick. Der 235 neben dem 360 bei Stadler in Blerick.
De laatste werkzaamheden vinden aan de 235 plaats voor de presentatie. The final proceedings at the 235 before the presentation happens. Die letzten Arbeiten am 235 vor der Präsentation.
De 237 is er klaar voor. The 237 is ready for it. Der 237 ist start bereit.
De 503 in een winters Heerlen. The 503 in a winterly Heerlen. Der 503 im winterlichen Heerlen.
De 652 's morgens vroeg in Maastricht Randwyck. The 652 in the early morning in Maastrticht Randwyck. Der 652 am frühen Morgen in Maastricht Randwyck.
De 503 in de mist in Rotterdam IJsselmonde. The 503 in the mist in Rotterdam IJsselmonde. Der 503 im Nebel in Rotterdam IJsselmonde.
De 504 bij Shunter in Rotterdam kort voor de terugrit naar de thuisbasis Heerlen. The 504 at Shunter in Rotterdam just for the return to the home base Heerlen. Der 504 bei Shunter in Rotterdam kurz vor de rückkehr zum Heimatbahnhof Heerlen.
De 202 en de 653 tijdens een overbrengingsrit van Roosendaal naar Venlo en Heerlen in Boxtel. The 202 and the 653 during a transmission drive from Roosendaal to Venlo and Heerlen in Boxtel. Der 202 und der 653 während einer Überführungsfahrt von Roosendaal nach Venlo und Heerlen in Boxtel.
De 652 is op weg naar Rotterdam Waalhaven en is hier in Eindhoven. The 652 is heading for Rotterdam Waalport and it's here in Eindhoven. Der 652 ist unterwegs zum Rotterdammer Waalhafen und er ist hier in Eindhoven.
De 652 in de zon op Tilburg Universiteit / Goederen Emplacement. The 652 in the sun in Tilburg University / Freight Yard. Der 652 in der Sonne in Tilburg Universität / Güterbahnhof.
Het nieuwe jasje van de 202 van april t/m oktober 2012. The new jacket for the 202 from April untill October 2012. Das neue Kleid des 202 von April bis Oktober 2012.
De 202 in de Floriade bestickering in Blerick. The 202 in the Floriade livery in Blerick. Der 202 in der Floriade Farbgebung in Blerick.
Vanuit Heerlen komen de 504 en de 203 in Kerkrade Centrum. From Heerlen are the 504 and the 203 coming in Kerkrade Centre. Aus Heerlen kommt der 504 und der 203 in Kerkrade Zentrum.
Hier staan de 203 en de 504 in de bocht van Kerkrade. Here are the 203 and the 504 standing in the curve of Kerkrade. Hier stehen der 203 und der 504 in der Kurve von Kerkrade.
Met gemengde tractie vertrekken de EMU 504 en de DMU 203 weer naar Heerlen. With mixed traction are the EMU 504 and the DMU 203 leaving for Heerlen again. Mit Mischtraktion fahren der ET 504 und der VT 203 wieder ab nach Heerlen.
De 360 is net in Venlo afgeleverd na zijn verlenging. The 360 ist just delivred in Venlo after ist extension. Der 360 ist gerade in Venlo abgeliefert nach seiner Verlängerung.
De 360 is de 400e door Stadler gebouwde GTW. The 360 is the 400st GTW build by Stadler. Der 360 ist der 400. GTW gebaut durch Stadler.
De 359 staat op het terrein van Voith in Blerick. The 359 stands on the area of Voith in Blerick. Der 359 steht auf dem Gelände von Voith in Blerick.
Mooi met die hersftkleuren. Beautiful with those autumn colours. Schön mit den Herbst Farben.
De 503 tijdens een testrit in Horst- Sevenum. The 503 during a testdrive in Horst- Sevenum. Der 503 während einer Probefahrt in Horst-Sevenum.
Gemengde tractie met de 503 (EMU) en de 360 (DMU) in Blerick. Mixed traction with the 503 (EMU) and the 360 (DMU) in Blerick. Mischtraktion mit dem 503 (ET) und dem 360 (VT) in Blerick.
De 208 staat in Venlo klaar voor vertrek naar Stadler om verlengd te worden met een tussenbak. The 208 is in Venlo ready for the departure to Stadler to get longer by a intermediate car. Der 208 steht in Venlo abfahrbereit für die Fahrt nach Bussnang, wo er verlängert wird mit einem Zwischenwagen.
Hetzelfde geldt voor de 209 hier. This will also happen with the 209 here. Das gillt auch für den 209 hier.
En voor de 210. And for the 210. Und für den 210.
Nog net in Nederland is dit de laatste foto van de 210. Still just in the Netherlands is this the last picture of the 210. Noch gerade in den Niederlanden ist dass das letzte Bild des 210.
De 357 was de 207 en is hier te zien in Blerick. The 357 was the 207 and we see the DMU here in Blerick. Der 357 war der 207 und ist hier in Blerick zu sehen.
De 358 (ex 208) tijdens een testrit in Blerick. The 358 (former 208) during a testdrive in Blerick. Der 358 (ehem. 208) während einer Testfahrt in Blerick.
De 359 (ex 209) is ook weer terug. The 359 (former 209) is back in town again. Der 359 (ehem. 209) ist auch wieder zurück.
De 359 en de 354 in Blerick. The 359 and the 354 in Blerick. Der 359 und der 354 in Blerick.
De 503 gaat zometeen stoppen in Houthem Sint Gerlach. The 503 is going to stop in Houthem Sint Gerlach. Der 503 hält gleich in Houthem Sint Gerlach.
De 501 is op weg naar Kerkrade Centrum in Houthem Sint Gerlach. The 501 is heading for Kerkrade Centrum in Houthem Sint Gerlach. Der 501 ist unterwegs nach Kerkrade Centrum in Houthem Sint Gerlach.
De 651 - 652 - 504 en 503 gekoppeld als Pinkpop Pendel in Landgraaf. The 651 - 652 - 504 and 503 coupled as Pinkpop Pendel in Landgraaf. Der 651 - 652 - 504 und 503 gekuppelt als Pinkpop Pendel in Landgraaf.
503 - 504 - 652 en 651 in Landgraaf. 503 - 504 - 652 and 651 in Landgraaf. 503 - 504 - 652 und 651 in Landgraaf.
503 - 504 - 652 en 651 komen voorbij Heerlen de Kissel. 503 - 504 - 652 and 651 are passing Heerlen de Kissel. 503 - 504 - 652 und 651 fahren vorbei an Heerlen de Kissel.
De 651 in Heerlen de Kissel. The 651 in Heerlen de Kissel. Der 651 in Heerlen de Kissel.
De 651 - 652 - 504 en 503 staan klaar voor vertrek in Heerlen. The 651 - 652 - 504 and 503 are ready for departure in Heerlen. Der 651 - 652 - 504 und 503 stehen abfahrbereit in Heerlen.
De 651 komt van het onderhoud in Blerick terug door Weert. The 651 is coming back from the maintenance in Blerick and the EMU passes Weert. Der 651 kommt von einer Wartung in Blerick zurück und fährt hier durch Weert.
Op 21 maart 2009 werden proefritten met gemengde tractie gereden op de Heuvellandlijn. Hier is de EMU 653 gekoppeld aan de DMU 203 bij Heerlen aansluiting. On the 21st of march 2009 were there testdrives with mixed traction on the Hilllandline. Here is the EMU 653 coupled to the DMU 203 near Heerlen junction. Am 21. März 2009 fanden Versuchsfahrten mit Mischtraktion auf der Hügellandlinie statt. Hier ist der ET 653 gekuppelt mit dem VT 203 bei der Anschlußstelle Heerlen.
Diezelfde dag staan de EMU's 652 en 503 gekoppeld met de DMU's 203 en 210 in Heerlen. That same day are the EMU's 652 and 503 coupled to the DMU's 203 and 210 in Heerlen. Am selben Tag standen die ET's 652 und 503 gekuppelt mit den VT's 203 und 210 in Heerlen.
De 354 vertrekt uit Venlo naar Roermond. The 354 is departing from Venlo to Roermond. Der 354 fährt aus Venlo ab nach Roermond.
De 3446 en de 3447 zijn door Veolia Transport gehuurd om de enorme reizigersgroei op te vangen. Hier staat de 3447 in Blerick bij Voith. The 3446 and the 3447 are rented by Veolia Transport to take care of the enormous groth of travellers. Here is the 3447 standing at Voith in Blerick. Der 3446 und der 3447 sind durch Veolia Transport gemietet um den enormen Zuwachs von Reisenden auffangen zu können. Hier steht der 3447 bei Voith in Blerick.
Op 3 december werden we verrast met sneeuw in Zuid Limburg. Zo kon deze sfeervolle foto van de 653 in Heerlen gemaakt worden. On the 3th of december were we in South Limburg surprised with snow. So was it possible to take this picture of the 653 in Heerlen. Am 3. Dezember wurden wir in Süd Limburg überrascht durch Schnee. So konnte dieses stimmungsvolle Bild des 653 in Heerlen gemacht werden.
De 505 staat op spoor 25 in Heerlen. The 505 stands on track 25 in Heerlen. Der 505 steht in Heerlen auf Gleis 25.
De 503 staat bij het aanbreken van de dag in Heerlen klaar als sneltrein naar Maastricht. The 503 is at the start of the day in Heerlen ready as fasttrain to Maastricht. Der 503 steht bei Tagesanbruch in Heerlen bereit als Schnellzug nach Maastricht.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 505 loopt in Heerlen binnen vanuit Kerkrade Centrum. The 505 is arriving in Heerlen coming from Kerkrade Centrum. Der 505 fährt in Heerlen ein aus Kerkrade Centrum kommend.
Sinds donderdag 27 november 2008 zijn de Plan V's bij Veolia Transport verleden tijd. Hier is de 844 bij Beatrixhaven Aansluiting op weg naar Heerlen. Since thursday the 27th of november 2008 are the EMU's class Plan V history at Veolia Transport. Here is the 844 near Beatrixhaven Junction heading for Heerlen. Seit Donnerstag 27 November 2008 sind die ET's der Baureihe Plan V historisch bei Veolia Transport. Hier ist der 844 bei der Anschlußstelle Beatrixhafen unterwegs nach Heerlen.
501 en 502 staan als trein 84001 in Eindhoven gereed om naar Heerlen te rijden. 501 and 502 are in Eindhoven ready for departure to Heerlen as train 84001. 501 und 502 stehen in Eindhoven abfahrbereit als Zug 84001 nach Heerlen.
Het materieel '64 is aan de laatste maanden voor Veolia bezig. De 844 komt in Heerlen binnen en zal eind november 2008 aan de kant gaan. The material '64 EMU's are in their last months of duty for Veolia. The 844 is arriving in Heerlen and the EMU will be off duty in november 2008. Die ET's Materiell '64 sind an den letzten Monate ihres Dienstes für Veolia begonnen. Der 844 fährt in Heerlen ein und er wird im November 2008 Z- gestellt.
De 841 is klaar voor vertrek naar Maastricht Randwyck in Heerlen. The 841 is ready for departure to Maastricht Randwyck in Heerlen. Der 841 steht abfahrbereit für die Fahrt nach Maastricht Randwyck in Heerlen.
De 501 en de 502 komen in Heerlen binnen onder het toeziend oog van de 842. The 501 and the 502 are arriving in Heerlen. The 842 is watching. Der 501 und der 502 fahren in Heerlen ein, während der 842 zuschaut.
Binnenkort een alledaags gezicht in Heerlen. Soon a daily view in Heerlen. Bald ein alltägliches Bild in Heerlen.
De 502 en de 501 komen van spoor 211 naar spoor 206 in Heerlen. The 502 and the 501 are coming from track 211 to track 206 in Heerlen. Der 502 und der 501 kommen von Gleis 211 nach Gleis 206 in Heerlen.
De GTW EMU's zijn op spoor 206 aangekomen. The GTW EMU's are arrived at track 206. Die GTW EMU's sind auf Gleis 206 eingefahren.
De 501 en de 502 zullen hier in Heerlen gebruikt worden voor de opleiding van de machinisten en het onderhoudspersoneel. The 501 and the 502 will be used, here in Heerlen, for the education of the traindrivers and the maintenancestaff. Der 501 und der 502 werden, hier in Heerlen, eingesetzt für die Ausbildung der Lokführer und dem Wartungspersonal.
Vanaf december 2015 is de rechtstreekse verbinding Heerlen - Düren niet meer. Hier is de 643 202-5 in Landgraaf. Since december 2015 are the directly trains between Heerlen and Düren history. Here is the 643 202-5 in Landgraaf. Ab Dezember 2015 ist die direkt Verbindung Heerlen - Düren Geschichte. Hier ist der 643 202-5 in Landgraaf.
203 "Bart Brentjens" staat in Venlo. 203 "Bart Brentjens" is standing in Venlo. 203 "Bart Brentjens" steht in Venlo.
De 351 en de 201 zijn net afgeleverd in Nederland en ze staan hier in Venlo. The 351 and the 201 are just delivred in Holland and they are standing in Venlo. Der 351 und der 201 sind gerade in Holland abgeliefert und die VT's stehen in Venlo.
De 201 naast de 3228 in Venlo. De 201 gaat zometeen naar de tankplaat. The 201 next to the 3228 in Venlo. The 201 is going to the gasoil station. Der 201 neben dem 3228 in Venlo. Der 201 fährt gleich zur Tanksäule.
Een historische foto van de 3226 en de 3111 bij Beesel. A historical picture of the 3226 and the 3111 near Beesel. Ein historisches Bild von dem 3226 und dem 3111 bei Beesel.
Op dezelfde plek komt de 201 tijdens de eerste testrit van Venlo naar Roermond. On the same spot is the 201 during the first testdrive from Venlo to Roermond. An derselben Stelle ist der 201 während seiner ersten Testfahrt unterwegs von Venlo nach Roermond.
201 gaat tanken in Venlo. 201 is going to take some gasoil in Venlo. 201 fährt zum tanken in Venlo.
841 staat bij het krieken van de dag gereed voor vertrek in Valkenburg. 841 is standing at the start of the day ready for departure in Valkenburg. 841 steht im ersten Morgenlicht abfahrbereit in Valkenburg.
847 heeft de hoekraampjes van de cabines grijs geschilderd gekregen en wijkt daardoor af van de NSR Plan V stellen. Overigens hebben alle Veolia Plan V's de hoekraampjes grijs geschilderd. 847 has got grey painted cornerwindows of the cabines and is because of that different from the NSR EMU's class Plan V. All the Veolia EMU's class Plan V has grey painted cornerwindows. 847 hat die Eckfenster der Führerstände Grau lackiert bekommen und weicht deshalb ab von den ET der Baureihe Plan V der NSR. Überigens alle Veolia ET der Baureihe Plan V haben die Eckfenster Grau lackiert.
Hier is een geschilderd hoekraampje in detail te zien op de 847 in Heerlen. Here is a painted cornerwindow to be seen in detail on the 847 in Heerlen. Hier ist ein lackiertes Eckfenster im Detail zu sehen vom 847 in Heerlen.
3226 in de Veolia kleurstelling bij NedTrain in Eindhoven. 3226 in the Veolia livery at NedTrain in Eindhoven. 3226 in der Veolia Farbgebung bei NedTrain in Eindhoven.
De 3226 is in deze kleur een aparte verschijning. The 3226 is in this livery a special appearance. Der 3226 ist in dieser Farbgebung eine besondere Erscheinung.
Op de 3226 laat Veolia zien dat de DH- stellen nog 8 maanden in dienst zijn. On the 3226 shows Veolia that the DMU's class DH are still 8 months in service. Auf dem 3226 lässt Veolia sehen dass die VT's der Baureihe DH noch 8 Monate eingesetzt werden.
De 3226 is weer klaar voor inzet op de Maaslijn. The 3226 is again ready for the service on the Maasline. Der 3226 ist wieder bereit für den Einsatz auf der Maaslinie.
De 848 is twee dagen door een schoonmaakploeg onder handen genomen en ziet er nu schitterend uit in Heerlen. The 848 has gotten a cleaning treatment for two days and the EMU realy shines now in Heerlen. Der 848 ist in Zwei Tagen geputzt worden und glänzt wieder in Heerlen.
De 847 is klaar voor de start van de dienst in Heerlen. The 847 is ready for the start of the service in Heerlen. Der 847 ist bereit für den Anfang des Dienstes in Heerlen.
3103 - 3224 en de 3114 staan voor vertrek gereed in Nijmegen. 3103 - 3224 and the 3114 are ready for departure in Nijmegen. 3103 - 3224 und der 3114 stehen abfahrbereit in Nimwegen.
De 843 en de 847 worden op spoor 6 in Heerlen geparkeerd. The 843 and the 847 are getting parked on track 6 in Heerlen. Der 843 und der 847 werden auf Gleis 6 in Heerlen geparkt.
De 847 en de 843 gaan hun ritjes rijden op de Heuvellandlijn. The 847 and the 843 are going to make their rides on the Hilllandline. Der 847 und der 843 werden ihre Touren fahren auf der Hügellandstrecke.
Buitenbeentje qua kleurstelling is de 3222, die hier in Venlo staat. An eccentric DMU is the green 3222, who's standing here in Venlo. Ein besonderer VT ist der grüne 3222, der hier in Venlo steht.
De 847 komt in Heerlen binnen gereden. The 847 is arriving at Heerlen. Der 847 fährt in Heerlen ein.
De 3111 en de 3223 gaan in Blerick stoppen . The 3111 and the 3223 are going to stop in Blerick. Der 3111 und der 3223 halten in Blerick.
De 3222 heeft nog steeds de gele baanruimer aan deze kant. The 3222 has stil the yellow trackbar on this side. Der 3222 hat noch immer die gelbe Schürze an dieser Seite.
Een compleet rood-wit jasje zou de 847, hier in Heerlen, ook goed staan. A complete red-white livery would looks good on the 847, here in Heerlen. Eine komplett Rot-weisse Farbgebung würde dem 847, hier in Heerlen, gut stehen.
De 3108, de 3105 en de 3210 komen vanuit Roermond binnen in Venlo. The 3108, the 3105 and the 3210 are arriving in Venlo coming from Roermond. Der 3108, der 3105 und der 3210 fahren in Venlo ein aus Roermond kommend.
Tot slot een sneeuw plaatje van de 844 bij Voerendaal. Finaly a snow picture of the 844 near Voerendaal. Zum Schluß ein Schneebild vom 844 in der Nähe von Voerendaal.