Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 203-1, met de naam Tom, is bezig met een rangeerklus in Amersfoort. The 203-1, named Tom, is busy shunting in Amersfoort. Die 203-1, mit dem Namen Tom, rangiert in Amersfoort.
De 203-2, met de naam Jerry, staat in Amersfoort. Beide locs hebben bij de revisie een witte front gekregen. The 203-2, named Jerry, stands in Amersfoort. Both locos are getting a white front during the overhaul. Die 203-2, mit den Namen Jerry, steht in Amersfoort. Beide Loks haben bei der Hauptuntersuchung eine weiße Vorderseite bekommen.
De Kirow kraan is in Kerkrade Centrum voor een nieuwe klus. The Kirow crane is in Kerkrade Centrum for a new job. Der Kirow Kran ist in Kerkrade Centrum für einen neuen Einsatz.
Hier is Obelix in detail te zien. Here you can see Obelix in detail. Hier sehen Sie Obelix im Detail.
Loc 203-1 Tom van VolkerRail in Amersfoort voor een ballasttrein van RailPro/Voest-Alpine. Loco 203-1 Tom of VolkerRail in Amersfoort in front of a broken stonetrain of RailPro/Voest-Alpine. Loc 203-1 Tom von VolkerRail in Amersfoort vor einem Schotterzug von RailPro/Voest-Alpine.
Loc 203-1 Tom bij binnenkomst in Amersfoort. Loco 203-1 Tom at the arrival in Amersfoort. Loc 203-1 Tom bei der Einfahrt in Amersfoort.
Loc 203-1 Tom heeft de VolkerRail beschrifting in Amersfoort. Eerst stond Volker Stevin Rail & Traffic op de locs. Loco 203-1 Tom has the VolkerRail livery in Amersfoort. The enterprise was named before as Volker Stevin Rail & Traffic. Loc 203-1 Tom hat die VolkerRail beschriftung bekommen in Amersfoort. Vorher war der Name der Firma Volker Stevin Rail & Traffic.
Een Unimat komt door Amersfoort. An Unimat passes Amersfoort. Ein Unimat fährt durch Amersfoort.
De Unimat van de andere kant gezien. The Unimat seen from the opposite site. Der Unimat von der anderen Seite her gesehen.
Deze Kirow kraan heeft de naam Obelix. The Kirow crane is named Obelix. Dieser Kirow Kran heißt Obelix.
De Obelix is hier in Maastricht. The Obelix is here in Maastricht. Der Obelix ist hier in Maastricht.
Alstom 203.1 was gehuurd door VolkerRail. Alstom 203.1 was rented by VolkerRail. Alstom 203.1 war gemietet durch VolkerRail.
Alstom 203.1 is bezig in Sittard. Alstom 203.1 is busy in Sittard. Alstom 203.1 ist beschäftigt in Sittard.
De 203-2 heet nu Jerry. The 203-2 is now called Jerry. Die 203-2 heißt jetzt Jerry.
203-2 staat in Sittard. 203-2 stands in Sittard. 203-2 steht in Sittard.
203-1 Tom wacht hier in Amersfoort. 203-1 Tom is waiting here in Amersfoort. 203-1 Tom wartet hier in Amersfoort.
203-1 komt van Zwolle af door Ermelo. 203-1 is coming from Zwolle through Ermelo. 203-1 kommt aus Zwolle durch Ermelo.
De 203-4 nu met witte front en de naam Cris in Amersfoort. The 203-4 now with a white front and the name Cris in Amersfoort. Die 203-4 jetzt mit weißer Front und dem Namen Cris in Amersfoort.
De 203-4 en 203-1 in Amersfoort. Deze foto laat de twee verschillende frontaanzichten van de ‘V100 Ost’ goed zien. The 203-4 and 203-1 in Amersfoort. This photo shows the two different front views of the "V100 Ost". Die 203-4 und 203-1 in Amersfoort. Dieses Foto zeigt deutlich die zwei verschiedenen Vorderansichten des "V100 Ost".
De 203-5 in Elst met de overbrenging van de 3431, 3429, 3423 en 3420 van Nijmegen naar Amsterdam Houtrakpolder. The 203-5 in Elst with the transfer of the 3431, 3429, 3423 and 3420 from Nijmegen to Amsterdam Houtrakpolder. Die 203-5 in Elst mit dem Transport des 3431, 3429, 3423 und 3420 von Nimwegen nach Amsterdam Houtrakpolder.
De 99 84 NL-VRR 93 29 002-2 in Dordrecht. Dit is een van de twee mobiele werkplaatsen welke VolkerRail ooit gebruikte. The 99 84 NL-VRR 93 29 002-2 in Dordrecht. This is one of the two mobile workshops that VolkerRail ever used. Die 99 84 NL-VRR 93 29 002-2 in Dordrecht. Dies ist eine der beiden mobilen Werkstätten, die VolkerRail jemals genutzt hat.
De 124 018-9 in Nijmegen. Deze stopmachine is van het type Unimat 104. The 124 018-9 in Nijmegen. This tamping machine is of the Unimat 104 type. Die 124 018-9 in Nimwegen. Diese Stopfmaschine ist vom Typ Unimat 104.
De 203-5 in Hilversum. De lok heeft de naam Tyke en voorzien van een sticker met de tekst ‘Forward, fast’ em gele ‘gevaren’ strepen zijdelings van de buffers. The 203-5 in Hilversum. The locomotive is named Tyke and has a sticker that reads "Forward, fast" and yellow "Hazards" stripes on the sides of the buffers. Die 203-5 in Hilversum. Die Lok heißt Tyke und hat einen Aufkleber mit der Aufschrift "Vorwärts, schnell" und gelben "Gefahren" -Streifen an den Seiten der Puffer.
De 203-3 in Amersfoort. Deze loc is op 29 februari 2016 verkocht aan RRF en werd de RRF 24. The 203-3 in Amersfoort. This locomotive was sold to RRF on February 29, 2016 and became the RRF 24. Die 203-3 in Amersfoort. Diese Lokomotive wurde am 29. Februar 2016 an RRF verkauft und wurde zur RRF 24.
De 203-4 (284 604-0) in Amersfoort. Toen de foto werd gemaakt droeg de lok nog de naam Butch. In mei 2016 werd de lok hernoemt en draagt nu de naam Cris. The 203-4 (284 604-0) in Amersfoort. When the photo was taken, the lock was still called Butch. In May 2016 the locomotive was renamed and now bears the name Cris. Die 203-4 (284 604-0) in Amersfoort. Als das Foto aufgenommen wurde, hieß die Lok Butch. Im Mai 2016 wurde die Lok umbenannt und trägt nun den Namen Cris.
De 203-2 met gele front en botsschade in Maastricht. The 203-2 with yellow front and collision damage in Maastricht. Der 203-2 mit gelber Front und Kollisionsschaden in Maastricht.
De 203-4 rangeert met NS dubbeldekkers in Maastricht. The 203-4 shunts with NS doubledecker carriages in Maastricht. Die 203-4 rangiert mit NS Dosto’s in Maastricht.
Daarna staat de 203-4 met de NS locs 1738 - 1774 - 1777 en 1753. After that is the 203-4 with the NS locomotives 1738 - 1774 - 1777 and 1753. Dann steht die 203-4 mit den NS- Lokomotiven 1738 - 1774 - 1777 und 1753.
Bij het vallen van de avond is de 203-5 aan de slag in Meerssen. By nightfall, the 203-5 is at work in Meerssen. Bei Einbruch der Dunkelheit ist der 203-5 in Meerssen im Einsatz.
In Dordrecht staan de 1743 (zonder NS logo’s), 1732 en 1733. De 1743 werd de 7143 en de andere locs leveren onderdelen. In Dordrecht there are the 1743 (without NS logos), 1732 and 1733. The 1743 became the 7143 and the other locomotives supply parts. In Dordrecht stehen die 1743 (ohne NS-Logos), 1732 und 1733. Die 1743 wurde die 7143 und die anderen Lokomotiven liefern Teile.
De 203-1 vertrekt met de nieuwe 2502, 2501 en de 2201 uit Herzogenrath. The 203-1 departs with the new 2502, 2501 and 2201 from Herzogenrath. Die 203-1 fährt mit den neuen 2502, 2501 und 2201 aus Herzogenrath ab.
De 203-1 met een werktrein in Eygelshoven Markt. The 203-1 hauls a construction train in Eygelshoven Markt. Die 203-1 vor einem Gleisbauzug in Eygelshoven Markt.
De 203-1 in de ochtendschemering in Herzogenrath. The 203-1 at dawn in Herzogenrath. Die 203-1 im Morgengrauen in Herzogenrath.
De 7178 met de 460 601-0 in Amersfoort. The 7178 with the 460 601-0 in Amersfoort. Die 7178 mit dem 460 601-0 in Amersfoort.
De 460 601-0 heeft de naam Sherloc. The 460 601-0 is named Sherloc. Der 460 601-0 trägt den Namen Sherloc.
Hier is de Sherloc bezig in Sittard. Here is the Sherloc busy in Sittard. Hier ist der Sherloc im Einsatz in Sittard.
In Maastricht zien we de andere kant van Sherloc. In Maastricht we see the other side of Sherloc. In Maastricht sehen wir die andere Seite von Sherloc.
De 7143 is de ex NS 1743 en ze staat hier in Dordrecht. The 7143 is the former NS 1743 and she stands in Dordrecht. Die 7143 ist die ehemalige NS 1743 und Sie steht in Dordrecht.
De 7143 heeft nog geen nummer op de front. The 7143 does not yet have a number on the front. Die 7143 hat noch keine Nummer auf der Vorderseite.
De andere nieuwe aanwinst is de 7178 en die is hier in Amersfoort. The other new addition is the 7178, which is here in Amersfoort. Der andere Neuzugang ist die 7178, die sich hier in Amersfoort befindet.
De 7178, van boven gezien, is een prachtige loc in die kleuren. The 7178, seen from above, is a beautiful locomotive in those colors. Die 7178 von oben gesehen ist eine schöne Lokomotive in diesen Farben.