3223 naast de foto trein in Blerick Siberië. 3223 next to the foto train in Blerick Siberia. 3223 neben dem Foto Zug in Blerick Siberien.
De bijzondere combinatie in Blerick Siberië. The special combination in Blerick Siberia. Die besondere Kombination in Blerick Siberien.
3225 en 3222 in Blerick bij Cabooter. 3225 and 3222 in Blerick near Cabooter. 3225 und 3222 in Blerick bei Cabooter.
3222 - 3225 en 3226 bij Cabooter. 3222 - 3225 and 3226 near Cabooter. 3222 - 3225 und 3226 bei Cabooter.
3219, op weg naar Nijmegen, 3222 - 3225 en de 3226 bij Cabooter. 3219, heading for Nijmegen, 3222 - 3225 and the 3226 near Cabooter. 3219, auf dem Weg nach Nimwegen, 3222 - 3225 und der 3226 bei Cabooter.
3225 en 3226 bij Cabooter. 3225 and 3226 near Cabooter. 3225 und 3226 bei Cabooter.
3222 en 3226 bij Cabooter. 3222 and 3226 near Cabooter. 3222 und 3226 bei Cabooter.
3225 - 3222 en 3226 tijdens het rangeren bij Cabooter. 3225 - 3222 and 3226 during the shunting near Cabooter. 3225 - 3222 und 3226 beim rangieren bei Cabooter.
3226 en 3225 bij Cabooter. 3226 and 3225 near Cabooter. 3226 und 3225 bei Cabooter.
3226 - 3225 en 3222 staan klaar voor vertrek naar de ECT Terminal bij Cabooter. 3226 - 3225 and 3222 are ready for departure to the ECT Terminal near Cabooter. 3226 - 3225 und 3222 stehen abfahrbereit für die Fahrt zum ECT Terminal bei Cabooter.
3222 - 3225 en 3226 komen aan bij de ECT Terminal. 3222 - 3225 and 3226 are arriving at the ECT Terminal. 3222 - 3225 und 3226 sind beim ECT Terminal angekommen.
3226 - 3225 en 3222 voor de ECT. 3226 - 3225 and 3222 in front of the ECT. 3226 - 3225 und 3222 vor der ECT.
De stellen worden op de juiste plek gezet voor de foto's. The DMU's are getting arranged for the pictures. Die VT's werden richtig gestellt für die Bilder.
3222 - 3225 en 3226 bij de ECT. 3222 - 3225 and the 3226 at the ECT. 3222 - 3225 und der 3226 bei der ECT.
Vanaf het talud van de A73 heb je deze blik op de stellen. From the slope of the A73 highway you have this mavelous view. Von der Böschung der Autobahn A73 hat mann diesen Ausblick.
3222 - 3225 en de 3226 bij de ECT. 3222 - 3225 and the 3226 at te ECT. 3222 - 3225 und der 3226 bei der ECT.
De treinstellen met op de achtergrond de A73. The DMU's with the highway A73 on the background. Die VT's mit der Autobahn A73 im Hintergrund.
Nog een foto en dan moest de 3225 plaats maken voor een Veolia Cargo containertrein. Still just one picture and then has the 3225 make place for a Veolia Cargo containertrain. Noch ein Bild und dann mußte der 3225 Platz machen für einen Veolia Cargo Containerzug.
3222 en 3226 bij de ECT. 3222 and 3226 at the ECT. 3222 und 3226 bei der ECT.
3225 en 3222 rangeren dadelijk tegen de 3226 bij de ECT. 3225 and 3222 are going to shunt agains the 3226 at the ECT. 3225 en 3222 rangieren gleich gegen den 3226 bei der ECT.
Weer klaar voor vertrek vanaf de ECT naar Venlo. Again ready for departure from the ECT to Venlo. Wieder abfahrbereit von der ECT nach Venlo.
De 3226 in detail in station Blerick. The 3226 in detail in the station of Blerick. Der 3226 im Detail im Bahnhof Blerick.
3226 - 3225 en 3222 op weg naar Venlo in Blerick. 3226 - 3225 and 3222 heading for Venlo in Blerick. 3226 - 3225 und 3222 unterwegs nach Venlo in Blerick.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Netjes op een rij bij de ECT. In a nice line at the ECT. Schön in der Reihe bei der ECT.
3226 - 3225 - 3222 en de 3118 in Blerick bij Cabooter. 3226 - 3225 - 3222 and the 3118 in Blerick near Cabooter. 3226 - 3225 - 3222 und der 3118 in Blerick bei Cabooter.
De fotosessie is voorbij. The Photosession has been finished. Die Fotosession ist beendet.
Kleurrijke Wadlopers bij Veolia
Op zaterdag 25 augustus 2007 was er een speciale fotorit georganiseerd met de 3222 in het groen, de 3225 in het geel en de 3226 in het wit op diverse locaties in Blerick. Geniet van de uitgebreide reportage ! On saturday the 25th august 2007 was there a special phototrip organised with the green 3222, the yellow 3225 and the white 3226 on several locations in Blerick. Enjoy the large report ! Am Samstag den 25. August 2007 fand eine speziell organisierte Fotofahrt statt mit dem grünen 3222, dem gelben 3225 und dem weißen 3226 an verschiedenen Stellen in Blerick. Viel Spaß bei der großen Reportage.