De 1216 951-4 komt met een containertrein door Ratingen Lintorf. The 1216 951-4 hauls a container train through Ratingen Lintorf. Die 1216 951-4 schleppt einen Containerzug durch Ratingen Lintorf.
De Hödlmayr 1216 954-8 in Keulen Gremberg. The Hödlmayr 1216 954-8 in Cologne Gremberg. Die Hödlmayr 1216 954-8 in Köln Gremberg.
ES 64 U2-068 rijdt door Koblenz Ehrenbreitstein. ES 64 U2-068 passes through Koblenz Ehrenbreitstein. ES 64 U2-068 fährt durch Koblenz Ehrenbreitstein.
De ES 64 U2 - 027 komt binnen in Keulen West. The ES 64 U2 - 027 arrives in Cologne West. Die ES 64 U2 - 027 fährt in Köln West ein.
Haar trein heeft ze afgegeven aan de V 204 van de Rurtalbahn, die de trein verder naar Venlo bracht. Her train has she handed over to the V 204 of the Rurtalbahn, who has brought the train to Venlo. Ihr Zug hat sie abgegeben an die V 204 der Rurtalbahn, die den Zug nach Venlo brachte.
Nu is het wachten op een nieuwe taak in Keulen West. Now it's waiting for a new job in Cologne West. Jetzt ist es warten auf einen neuen Job in Köln West.
Waar deze reis naar toe ging? Where is the loco heading for? Wo diese Reise hinführte?
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 1216 954-8 helemaal op de foto in Aken Hbf. The 1216 954-8 fully on the picture in Aachen Hbf. Die 1216 954-8 ganz auf dem Bild in Aachen Hbf.
Vanuit Venlo komt de 1216 950 door Keulen West. From Venlo is the 1216 950 passing Cologne West. Aus Venlo fährt die 1216 950 durch Köln West.
De ES 64 U2 - 019 en de ES 64 U2 - 023 in opzending door Oberaudorf. The ES 64 U2 - 019 and the ES 64 U2 - 023 are passing through Oberaudorf. Die ES 64 U2 - 019 und die ES 64 U2 - 023 fahren durch Oberaudorf.
De trein kwam uit de richting van Kufstein. The train came from the direction of Kufstein. Der Zug kam aus der Richtung von Kufstein.
De Vectron 193 251-6 is gehuurd bij ELL en ze komt hier door Keulen Gremberg. The Vectron 193 251-6 is leased from ELL and she passes here Cologne Gremberg. Der Vectron 193 251-6 ist von ELL gemietet und fährt hier durch Köln Gremberg.
In Enns staan de 9281 20000 92-4 en de 187 304-1 geparkeerd. In Enns are the 9281 20000 92-4 and the 187 304-1 parked. In Enns stehen die 9281 20000 92-4 und die 187 304-1 geparkt.
1216 954-8 in de Hödlmayr uitvoering in Aken Hbf. 1216 954-8 in the Hödlmayr livery in Aachen Hbf. 1216 954-8 in the Hödlmayer Farbgebung in Aachen Hbf.
Een paar uur later is de loc bij daglicht te zien in Aken Hbf. A few hours later can we see the loco in the daylight in Aachen Hbf. Wenige Stunden später shen wir die Lok bei Tageslicht in Aachen Hbf.