De lak van de WLE 81 kan wel een opfrisbeurt gebruiken na vele uren zonneschijn. The paint of the WLE 81 could use a freshening up after many hours of sunshine. Der Lack des WLE 81 könnte nach vielen Sonnenstunden eine Auffrischung vertragen.
WLE huurt de mooie Linked by Rail loc ES 64 F4 - 212. Hier in Hamburg Harburg. WLE rents the beautiful Linked by Rail locomotive ES 64 F4 - 212. Here in Hamburg Harburg. WLE mietet die wunderschöne Linked by Rail Lokomotive ES 64 F4 – 212. Hier in Hamburg Harburg.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Achter de WLE 81 in Hamburg Harburg gaat de 189 801-4 schuil. Een Siemens loc. The 189 801-4 is hidden behind the WLE 81 in Hamburg Harburg. A Siemens locomotive. Hinter der WLE 81 in Hamburg Harburg verbirgt sich die 189 801-4. Eine Siemens-Lokomotive.
Een van de vorige huurders van de loc was LTE, nog zichtbaar op de loc. One of the previous tenants of the locomotive was LTE, still visible on the locomotive. Einer der Vormieter der Lokomotive war LTE, noch sichtbar an der Lokomotive.
WLE 82 (187 010-4) in Rheine. Deze Traxx AC3F140 is naast de WLE 81 de tweede en laatste elektrisch lok van WLE. De lok heeft de naam ‘Westfalen’ en brengt een lange sleep Faccns wagens naar de haven. WLE 82 (187 010-4) in Rheine. This Traxx AC3F140 is, in addition to the WLE 81, the second and last electric locomotive from WLE. The locomotive is named 'Westfalen' and brings a long train of Faccns wagons to the harbor. WLE 82 (187 010-4) in Rheine. Diese Traxx AC3F140 ist neben der WLE 81 die zweite und letzte Elektrolokomotive von WLE. Die Lokomotive trägt den Namen „Westfalen“ und bringt einen langen Zug Faccns-Wagen zum Hafen.
WLE 23 (223 057-1) in Köln-Gremberg. Naast de WLE 22 is dit de tweede Siemens (Eurorunner) ER20 lok die de WLE in haar bestand heeft. WLE 23 (223 057-1) in Cologne-Gremberg. In addition to the WLE 22, this is the second Siemens (Eurorunner) ER20 locomotive that the WLE owns. WLE 23 (223 057-1) in Köln-Gremberg. Neben der WLE 22 ist dies die zweite ER20-Lokomotive von Siemens (Eurorunner), die die WLE in ihrem Besitz hat.
Westfälische Landes-Eisenbahn