De Arriva 389 en 277 slepen de Flirt 454 naar Simpelveld in Schin op Geul. The Arriva 389 and 277 are hauling the 454 to Simpelveld in Schin op Geul. Der Arriva 389 und der 277 schleppen den Flirt 454 nach Simpelveld in Schin op Geul.
De 454 achterop. Een EMU naar de Dieseldagen? The 454 in the back. An EMU to the Dieseldays? Der 454 hinten. Ein ET zu den Dieseltagen?
De 454 naast de 277 in Simpelveld. The 454 next to the 277 in Simpelveld. Der 454 neben dem 277 in Simpelveld.
455, 277 en Conrad (332-6) in Simpelveld. 455, 277 and Conrad (332-6) in Simpelveld. 455, 277 und Conrad (322-6) in Simpelveld.
Sikje 248 in Simpelveld. Goatee 248 in Simpelveld. Ziegenbärtchen 248 in Simpelveld.
Railbus 798-09 in Simpelveld. Railbus 798-09 in Simpelveld. Schienenbus 798-09 in Simpelveld.
332-6 met de NS Benelux plan W. 332-6 hauls the NS Benelux carriage class Plan W. 332-6 mit dem NS Benelux Reisezugwagen der Bauart Plan W.
Rust in Simpelveld met de EH 244. Rest in Simpelveld with the EH 244. Ruhe in Simpelveld mit der EH 244.
De Arriva 454 draagt de naam Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij. The Arriva 454 is named Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Der Arriva 454 trägt den Namen Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij.
Daarom was deze EMU in Simpelveld. That’s why this EMU was in Simpelveld. Deshalb war dieser ET in Simpelveld.
Divers materieel in Simpelveld. Divers rolling stock in Simpelveld. Verschiedenes Rollmaterial in Simpelveld.
303004, NS Benelux Plan W en 332-6 in Simpelveld. 303004, NS Benelux Plan W and 332-6 in Simpelveld. 303004, NS Benelux Plan W und 332-6 in Simpelveld.
De 6703 komt binnen uit Vetschau in Simpelveld. The 6703 arrives in Simpelveld coming from Vetschau. Die 6703 fährt in Simpelveld ein aus Vetschau kommend.
6703 en 454 in Simpelveld. 6703 and 454 in Simpelveld. 6703 und 454 in Simpelveld.
Een mooi tafereel met de 6703 in Simpelveld. A beautiful scene with the 6703 in Simpelveld. Eine schöne Szene mit der 6703 in Simpelveld.
De 6703 met het Pullman rijtuig. The 6703 and the Pullman carriage. Die 6703 und der Pullman Wagen.
Klaar voor vertrek naar Schin op Geul. Ready for departure to Schin op Geul. Abfahrbereit für die Fahrt nach Schin op Geul.
Machtige diesels in Simpelveld: 6703 en 2205. Powerful diesels in Simpelveld: 6703 and 2205. Kräftige Diesel in Simpelveld: 6703 und 2205.
De EH 244 is in Esslingen gebouwd. The EH 244 is constructed in Esslingen. Die EH 244 ist in Esslingen gebaut.
De stoomkraan van de ZLSM. The steamcrane of the ZLSM. Der Dampfkran der ZLSM.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Strukton 303004 ontmoet de Arriva 454 in Simpelveld. Strukton 303004 meets the Arriva 454 in Simpelveld. Strukton 303004 begegnet den Arriva 454 in Simpelveld.
De 277 van Arriva in Simpelveld. The 277 of Arriva in Simpelveld. Der 277 von Arriva in Simpelveld.
Railexperts 6703 en Strukton 303004 met de waterkraan in Simpelveld. Railexperts 6703 and Strukton 303004 and the water tap in Simpelveld. Railexperts 6703, Strukton 303004 und der Wasserhahn in Simpelveld.
De SHD 2205 met een NS Plan E in Simpelveld. The SHD 2205 and an NS class Plan E carriage in Simpelveld. Die SHD 2205 und ein NS Reisezugwagen der Bauart Plan E in Simpelveld.
De 303004 met een korte goederentrein in Kerkrade Hambos. The 303004 with a short freight train in Kerkrade Hambos. Die 303004 vor einem kurzen Güterzug in Kerkrade Hambos.
De 6703 gaat naar Schin op Geul. The 6703 is bound to Schin op Geul. Die 6703 fährt nach Schin op Geul.
De dieseldagen zijn voorbij, het materieel gaat terug naar huis. The dieseldays are over. The rolling tosck went home. Die Dieseltage sind vorbei. Die Züge fahren zurück nach Hause.
De SHD 2205 in Valkenburg. The SHD 2205 in Valkenburg. Die SHD 2205 in Valkenburg.
De Railexperts 6703 en de Strukton 303004 in Valkenburg. The Railexperts and the Strukton 303004 in Valkenburg. Die Railexperts 6703 und die Strukton 303004 in Valkenburg.
De ZLSM 798-09 en de Strukton 303004 in Kerkrade Hambos. The ZLSM 798-09 and the Strukton 303004 in Kerkrade Hambos. Der ZLSM 798-09 und die Strukton 303004 in Kerkrade Hambos.
De 2205 en de 303004 zijn in Schin op Geul aangekomen. The 2205 and the 303004 are arrived in Schin op Geul. Die 2205 und die 303004 sind in Schin op Geul eingefahren.
De 454, 389 en 277 in Schin op Geul. The 454, 389 and the 277 in Schin op Geul. Der 454, 389 und der 277 in Schin op Geul.
De loc is in een goede conditie. The loco is in a good shape. Die Lok ist in einem guten Zustand.
Tot ziens in het Heuvelland. Bey bey in the Hillland. Auf Wiedersehen im Hügelland.
Klaar voor vertrek richting Simpelveld. Ready for departure in the direction of Simpelveld. Bereit zur Abfahrt nach Simpelveld.
De locs lopen om. The locos ar going to the other end of the train. Die Loks setzen um.
Overbrenging van het materieel in Valkenburg. Transmission of the rolling stock in Valkenburg. Überführung des Rollmaterials in Valkenburg.
De Arriva 462 naar Maastricht in Valkenburg. The Arriva 462 to Maastricht in Valkenburg. Der Arriva 462 nach Maastricht in Valkenburg.
De 2205 is in Kerkrade Hambos aangekomen. The 2205 is arrived at Kerkrade Hambos. Die 2205 ist in Kerkrade Hambos eingefahren.
De 303004 en de 2205 gereed voor de rit naar Simpelveld. The 303004 and the 2205 are ready for the trip to Simpelveld. Die 303004 und die 2205 sind bereit für die Fahrt nach Simpelveld.
Een trein met een unieke samenstelling. A train with a unique composition. Ein Zug mit einer besonderen Zusammensetzung.
Twee generaties ontmoeten elkaar in Valkenburg. Two generations meet eachother in Valkenburg. Zwei Generationen begegnen sich in Valkenburg.
Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij Dieseldagen 2018
Op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 stonden de stoomlocs stil in het depot tijdens de Dieseldagen van de ZLSM. On saturday the 26th en sunday the 27th of May 2018 were the steamlocos off duty in the depot during the Dieseldays of the ZLSM. Am Samstag den 26. und Sonntag den 27. Mai 2018 standen die Dampfloks im Lokschuppen während den Dieseltagen der ZLSM.
Euro Rails Film: ZLSM Dieseldagen 2018 Euro Rails Film: ZLSM Dieseldagen 2018