De 383 110-4 maakt reclame voor het wereld kampioenschap ijshockey 2019 in Slowakije. The 383 110-4 advertises the Icehockey World Championship 2019 in Slovakia. Die 383 110-4 macht Werbung für die Eishockey WM 2019 in der Slowakei.
Macejko is de mascotte van het WK. Macejko is the mascot of the WC. Macejko ist das Maskottchen der WM.
De 383 109-6 is een Siemens Vectron. The 383 109-6 is a Siemens Vectron. Die 383 109-6 ist eine Siemens Vectron.
De 381 001-7 op de InnoTrans 2012 in Berlijn. The 381 001-7 on the InnoTrans 2012 in Berlin. Die 381 001-7 auf der InnoTrans 2012 in Berlin.
De 381 001-7 is gebouwd door Škoda. The 381 001-7 is constructed by Škoda. Die 381 001-7 ist gebaut durch Škoda.
Twee bonte locs: de 383 110-4 en de 350 007-1 in Bratislava Hlavná Stanica. Two colorful locos: the 383 110-4 and the 350 007-1 in Bratislava Hlavná Stanica. Zwei bunte Loks: die 383 110-4 und die 350 007-1 in Bratislava Hlavná Stanica.
De 361 108-4 zit strak in de lak. The 361 108-4 is fresh painted. Die 361 108-4 hat einen neuen Anstrich bekommen.
De 362 013-5 is ook een Škoda product. The 362 013-5 is also a Škoda product. Die 362 013-5 ist auch ein Škoda Produkt.
De 362 004-4 met roosters in de zijkanten. The 362 004-4 with gratings in the sides. Die 362 004-4 mit Belüftungsgittern in den Seitenwänden.
De 362 013-5 met vensters in de zijkanten. The 362 013-5 with windows in the sides. Die 362 013-5 mit Fenstern in den Seitenwänden.
Rijdende reclame: 350 007-1. Driving advertisement: 350 007-1. Fahrende Werbung: 350 007-1.
De 263 009-3 wordt gesleept. The 263 009-3 is pulled. Die 263 009-3 wird geschleppt.
De 263 006-9 duwt de dubbeldekkers. The 263 006-9 pushes the doubledeckers. Die 263 006-9 schiebt die Doppelstockwagen.
De 263 005-1 in de oude kleurstelling. The 263 005-1 in the old livery. Die 263 005-1 in der alten Farbgebung.
De 240 127-1 ziet er apart uit. The 240 127-1 looks very special. Die 240 127-1 sieht besonders aus.
Ook de 240 076-0 heeft de originele kleuren. Also the 240 076-0 is in the original livery. Auch die 240 076-0 ist in den original Farben.
De 951 003-3 op kop van deze trein. The 951 003-3 on head of this train. Der 951 003-3 an der Spitze dieses Zuges.
De 240 092-7 in de standaard ZSSK kleuren. The 240 092-7 in the standard ZSSK livery. Die 240 092-7 in den standard ZSSK Farbgebung.
De elektrische rangeerloc 210 060-0. The electric shunter 210 060-0. Die elektrische Rangierlok 210 060-0.
Met diesel 721 131-1 wordt gerangeerd. Diesel loco 721 131-1 is shunting. Mit Diesellok 721 131-1 wird rangiert.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 383 102-1 in Bratislava Hlavná Stanica. The 383 102-1 in Bratislava Hlavná Stanica. Die 383 102-1 in Bratislava Hlavná Stanica.
De 721 131-1 met een trein van het emplacement. The 721 131-1 with a train from the shunting yard. Die 721 131-1 mit einem Zug aus der Abstellung.
De 350 019-6 is een compacte loc. The 350 019-6 is a compact locomotive. Die 350 019-6 ist eine kompakte Lok.
Hier is de 350 007-1 in Bratislava Hlavná Stanica. Here is the 350 007-1 in Bratislava Hlavná Stanica. Hier ist die 350 007-1 in Bratislava Hlavná Stanica.
De 671 011-5 is een elektrisch treinstel. The 671 011-5 is an EMU. Der 671 011-5 ist ein ET.
Dubbeldeks stuurstandrijtuig 951 001-7 op de InnoTrans 2010. Doubledeck driving trailer 951 001- 7 on the InnoTrans 2010. Dosto Steuerwagen 951 001-7 auf der InnoTrans 2010.
61 56 19-70 214-0 Ampeer met reclame. 61 56 19-70 214-0 Ampeer in a commercial livery. 61 56 19-70 214-0 Ampeer mit Werbung.
Motorwagen 812 030-9 komt Bratislava Hlavná Stanica binnen. Motorcar 812 030-9 arrives at Bratislava Hlavná Stanica. VT 812 030-9 fährt in Bratislava Hlavná Stanica ein.
ZSSK dubbeldeksmaterieel in Berlijn. ZSSK doubledeck rolling stock in Berlin. ZSSK Dosto’s in Berlin.
De laatste foto uit Bratislava Hlavná Stanica met de 50 56 22-44 152-3. The last picture from Bratislava Hlavná Stanica with the 50 56 22-44 152-3. Das letzte Bild aus Bratislava Hlavná Stanica mit 50 56 22-44 152-3.
Op de InnoTrans 2012 staat de DMU 861 006-9. On the InnoTrans 2012 was the DMU 861 006-9. Auf der InnoTrans 2012 steht der DMU 861 006-9.
De nieuwe Ampeer 61 56 19-70 205- 8. The new Ampeer 61 56 19-70 205-8 . Der neue Ampeer 61 56 19-70 205-8 .
Op de InnoTrans 2014 was de 861 014- 3 met een andere kleur indeling op de neus. On the InnoTrans 2014 was the 861 014-3 with a different color layout on the front. Auf der InnoTrans 2014 war der 861 014-3 mit einer anderen Farbaufteilung auf der Nase.
De tweede klas Bmpeer 61 56 20-70 230-3. The second class Bmpeer 61 56 20- 70 230-3. Der zweite Klasse Bmpeer 61 56 20- 70 230-3.
Rijtuig en loc in bonte kleuren. Carriage and loco in the colorful livery. Wagen und Lok in bunten Farben.
De 362 006-9 komt Bratislava Hlavná Stanica binnen. The 362 006-9 arrives at Bratislava Hlavná Stanica. Die 362 006-9 fährt in Bratislava Hlavná Stanica ein.